Medio Rural
Inicio >> Áreas >> Desenvolvemento rural >> PDR 2014-2020 >> Normativa e documentos

Normativa e documentos

REGULAMENTO (UE) 1305/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO (pdf, 1.6 Mb)  do 17 de decembro de 2013 relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Consello.

REGULAMENTO (UE) 1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO (pdf, 2.2 Mb) do 17 de decembro de 2013 polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Consello.


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS