Medio Rural
Inicio >> FOGGA >> Organismo pagador

Organismo pagador

A)   Pagamentos FEAGA 2015
 
CADRO 75: Pagamentos FEAGA 2015.

 

 DESCRICIÓNExercicio FEAGA
16-10-14 a 15-10-15
Ano natural
01-01-15 a 31-12-15

 

Fondos operativos organiz. Productores

161.282,69

161.282,69

 

Froita escolar

204.557,10

300.898,91

 

Sector vitivinícola

2.244.068,22

2.395.166,46

 

Outras medidas (sector da viticultura)

31.676,70

0,00

 

Leite desnatada en po

37.483,69

81.888,36

 

Intervención almacenamento manteiga

0,00

67.248,74

 

Leite para escolares

55.551,18

33.155,00

 

Outras medidas (leite e productos lácteos)

0,00

9.467.118,00

 

Almacenamento privado de carne de porcino

183.892,00

248.642,00

 

Axuda específica á apicultura

198.655,36

198.655,36

TOTAL ORDENACIÓN MERCADOS AGRÍCOLAS

3.117.166,94

12.954.055,52

 

Réxime de pago único (RPU)

109.555.095,57

15.894.595,01

 

Réxime de pago básico (RPB)

0,00

31.480.155,65

 

Pago prácticas agrícolas beneficiosas clima e M. A.

0,00

16.831.175,04

 

Pago para xóvenes agricultores

0,00

113.518,02

 

Primas por vaca nutriz

17.299.359,48

1.949.589,17

 

Primas complementarias por vaca nutriz

2.068.155,28

230.953,46

 

Tipos específicos cultivo e produc. calidade

6.126,58

6.126,58

 

Axudas directas non disociadas

30.489.140,53

7.223.069,54

 

Réxime axuda asociada voluntaria

0,00

38.138.798,97

 

Réxime de pequenos agricultores

0,00

1.946.882,52

 

Outras medidas (axudas directas)

2.979,61

153,91

 

Reembolso axudas directa disciplina financeira

3.024.518,96

3.023.855,51

TOTAL AXUDAS DIRECTAS

162.445.376,01

116.838.873,38

 

Recup. Desenv. rural Feoga-Garantía 2000-06

-1.141,03

-1.141,03

 

Recuperacións irregularidades - 80%

-379.631,25

-287.789,82

 

Recup. Irregularidade e outros indebidos - 100%

-79.148,45

-103.319,04

 

Condicionalidade - 75% - 2010 e anteriores

-5.355,80

-2.251,22

 

Condicionalidade - 75% - 2011

-454,98

-2.252,32

 

Condicionalidade - 75% - 2012

-1.422,88

-288,74

 

Condicionalidade - 75% - 2013

-5.283,62

-5.679,40

 

Condicionalidade - 75% - 2014

-18.243,61

-18.895,93

TOTAL IRREGULARIDADES

-490.681,62

-421.617,50

TOTAL EXERCICIO

165.071.861,33

129.371.311,40

 

 

B)   Pagamentos FEADER 2015.
 
Cadro 76. Pagamentos FEADER 2015

 

MEDIDADESCRICIÓNEXERCICIO FEADER
16-10-14 a 15-10-15
ANO NATURAL
01-01-15 a 31-12-15

 

 

FEADER

GASTO PÚBLICO

FEADER

GASTO PÚBLICO

111

Información e formación profesional

326.390,80

435.187,73

558.098,65

744.131,53

112

Instalación agricultores mozos

7.577.657,45

10.098.892,16

8.464.897,40

11.282.750,39

113

Cesamento anticipado

232.514,96

310.017,41

274.038,65

365.381,68

114

Utilización de servizos de asesoramento

765.171,53

1.019.707,63

421.435,42

561.706,00

115

Servizos aconsell., subtituc. e xestión nas expl. agrarias

88.510,75

118.014,31

71.366,83

95.155,77

121

Modernización das explotacións agrarias

21.641.574,81

28.168.438,21

19.795.700,29

26.386.402,49

122

Aumento do valor económico dos bosques

438.719,90

584.184,35

2.030.144,28

2.706.036,59

123

Aumento do valor engadido dos produtos agrícolas e forestais

8.758.058,78

11.515.078,83

17.326.423,84

22.954.251,98

124

Cooperación desenvolv. novos produtos, procesos e tecnoloxías

1.660.188,71

2.213.584,96

1.583.326,88

2.111.102,52

125

Infraestructuras desenv. novos produtos e tecnoloxías

2.716.172,34

3.621.562,85

3.499.297,76

4.665.729,94

131

Adaptación ao cumprimento da normativa comunitaria

98,18

130,91

98,18

130,91

132

Particip. agricultores en programas calidade  alimentos

600.830,64

801.105,13

295.106,51

393.475,32

133

Actividades de información e promoción

1.785.910,29

2.381.213,67

1.939.660,66

2.586.214,11

211

Indemnizacións compensatorias montaña

5.527.361,34

7.366.281,98

3.805.944,02

5.069.156,38

212

Indemnizacións compensatorias zonas desfavorecidas

4.083.530,31

5.443.054,44

2.916.873,78

3.886.607,04

214

Axudas agroambientais

3.596.256,14

4.723.853,37

3.189.365,61

4.199.430,34

215

Axudas relativas ao benestar dos animais

6.100,70

8.134,26

5.585,41

7.447,21

216

Axudas aos investimentos non produtivos en terras agrícolas

2.499.760,09

3.333.012,77

1.355.255,31

1.807.006,75

221

Primeira forestación de terras agrícolas

0,00

0,00

5.302,44

7.069,92

223

Primeira forestación terras non agrícolas

5.507.941,82

7.340.815,31

3.307.220,21

4.406.264,13

226

Recuperación potencial forestal e impl. de medidas preventivas

16.714.690,08

22.286.250,83

25.429.453,00

33.895.777,72

227

Axudas as inversións non produtivas en terras forestais

97.590,06

128.717,05

73.144,12

97.525,50

312

Creación e desenvolvemento de microempresas

1.766.773,07

2.351.823,55

2.251.687,03

2.997.565,11

313

Fomento de actividades turísticas

-5.172,58

-8.986,42

796.468,40

1.061.476,21

321

Servizos básicos para a economía e a poboación rural

19.420.926,70

25.803.930,01

20.126.894,66

26.807.848,50

323

Conservación e mellora do patrimonio rural

1.667.374,21

2.223.165,60

2.087.750,79

2.783.555,21

411

Aplicación de estratexias de desenv. local. Competitividade

2.746.936,92

3.655.070,11

2.878.225,90

3.830.547,67

412

Aplicación de estratexias de desenv. local. Medio ambiente

41.041,65

54.722,20

296.286,99

395.049,30

413

Aplicación de estratexias de desenv. local. Calidade de vida

7.106.948,34

9.435.830,52

10.402.317,48

13.829.656,11

431

Funcionamento GDR

1.709.843,83

2.279.792,09

2.125.415,06

2.833.886,88

511

Asistencia técnica

642.505,16

856.673,48

1.727.307,78

2.303.076,97

TOTAL

119.722.206,98

158.549.259,30

139.040.093,34

185.071.416,18


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS