Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Bienvenida
Pdf Imprimir

Benvida da conselleira

En Galicia o sector primario ten unha indubidable condición estratéxica, tanto desde o punto de vista económico como social e mesmo cultural. A produción de alimentos a partir do aproveitamento dos recursos do agro forma parte indisociable da propia esencia de Galicia. Non se pode concibir esta terra (tal como é hoxe en día e tal como foi) sen ter moi presente que falamos, sobre todo, dun país de labregos e gandeiros.

De feito, a imaxe da nosa Comunidade identifícase inmediatamente con ese enorme potencial da súa terra. As específicas condicións dos solos, unidas a unha climatoloxía e unha orografía tamén peculiares, conforman unha contorna favorable para o desenvolvemento dunha cabana gandeira de extraordinaria calidade e permiten ademais contar con excelentes produtos da horta, así como con viños cunha personalidade propia e moi definida. A isto hai que sumar
unha riqueza forestal que sitúa a Galicia á cabeza de España na materia.

A isto súmase o noso principal valor, a nosa xente. Persoas curtidas polas esixencias que impón o seu duro labor pero que conservan un humor e unha filosofía de vida que conforman un verdadeiro patrimonio inmaterial de incalculable valor.

Galicia pode presumir, en definitiva, dunha extraordinaria nómina de producións agrícolas, gandeiras e forestais, unha riqueza pola que os poderes públicos teñen a obriga de velar, ordenando, fomentando e promovendo o seu aproveitamento racional e sostible.

Niso está a Xunta de Galicia, que mantén con firmeza o seu compromiso co futuro do sector primario a través desta Consellería do Medio Rural, que integra as competencias relacionadas con todos estes eidos produtivos, favorecendo tanto o seu progreso económico e social coma o mantemento do seu persoal carácter e os seus vínculos coa tradición e a cultura.

Ángeles Vázquez Mejuto


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS