Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Estatísticas >> Medio Rural >> Anuario de estatística agraria

Anuario de Estatística Agraria e Contas Económicas da Agricultura

Recóllese neste apartado os datos do Anuario de Estatística Agraria e as Contas Económicas da Agricultura, que partires do ano 2005, intégranse nunha mesma publicación.  

O obxectivo do Anuario é recompilar e difundir a información estatística agraria máis salientable obtida nas actividades estatísticas realizadas ao longo do ano.
Para a súa confección utilízase fundamentalmente a información procedente das operacións estatísticas reflectidas no Plan Galego de Estatística, complementada coas operacións realizadas en convenio co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e con datos emanados doutras fontes coma EUROSTAT e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Máis información no Instituto Galego de Estatística

O Sistema Europeo de Contas (SEC) nacionais e rexionais, elaborado a partires da versión revisada do Sistema de Contas Nacionais das Nacións Unidas (SCN93), concibiuse para satisfacer as necesidades particulares da Unión Europea e establece conceptos, definicións, normas estables e clasificacións uniformes para os seus estados membros.

O obxectivo final desta operación estatística é estimar a valoración das producións agrarias en metodoloxía SEC e analizar a evolución da renda agraria e das principais macromagnitudes.

Máis información no Instituto Galego de Estatística

AE401 - Anuario de Estatística Agraria

19971998199920002001200220032004200520062007
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
7 Mb
8 Mb

14 Mb

Ver

3 Mb

Ver

2008-20092010-20112012-2013

3,27 Mb

Ver

3,11 Mb

Ver

3,6 Mb

Ver

  

39103 - Contas Económicas da Agricultura

199920002001200220032004
Ver   
Ver   
Ver   
Ver   
2 Mb   
7 Mb   

 

A partir do ano 2005 a publicación Contas Económicas da Agricultura intégrase no capítulo 8 da publicación Anuario de Estatística Agraria.

Nas contas dos anos 2006, 2007 e 2008, para o cálculo da achega do Subsector gandeiro (Total carne e gando), empregouse un rexistro administrativo que recolle as vendas de gando por especie (bovino, porcino, ovino, cabrún), destino (para vida / engorde, sacrificio) e clase de gando (becerros, vacas leite, vacas carne, etc.).

Para os anos de 2001 a 2005, tendo en conta esta nova fonte de información, volvéndose recalcular os datos do referido Subsector gandeiro (Total carne e gando) (Ver os datos).  

Anuario de Estatística Agraria e Contas Económicas da Agricultura

Exclúese o capítulo sobre climatoloxía, xa que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas publica anualmente o Anuario Climatolóxico de Galicia, onde se nos ofrece unha información máis completa e detallada que a difundida no Anuario de Estatística Agraria

Informes climatolóxicos

2014201520162017
1. Distribución Superficie
Distribución de terras

55 kb

108 kb

110 kb

61 kbSerie histórica de distribución de terras

75 kb

65 kb

129 kb

102 kbDistribución dos grupos de cultivo

50 kb

111 kb

111 kb

59 kbAnexo I.
Distribución xeral de terras por comarcas

65 kb

70 kb

124 kb

52 kbAnexo II.
Distribución dos principais grupos de cultivos por comarcas

60 kb

143 kb

121 kb

55 kbAnexo III.
Distribución dos principais grupos de cultivo por comarcas

60 kb

143 kb

121 kb

55 kbAnexo IV. Distribución municipal de usos115 kb

250 kb

169 kb

230 kb

Anexo V. Mapa municipais de usos – parte 1
Anexo V. Mapa municipal de uso – parte 2
Anexo V. Mapa municipal de uso – parte 3
2. Producións agrícolas
Producións agrícolas61 Kb62 Kb
Mapas cultivos Comarcais
Porcentaxe da superficie da pradeira respecto a SAU
Porcentaxe da superficie de viñedo respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de cultivos hortícolas respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de feixón seco respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de millo forraxeiro respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de millo gran respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de pataca respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de trigo respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de prados respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de froiteiras sen castiñeiro respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de castiñeiro respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de pasteiros e pasteiros arbustivos respecto da SAU
3. Subsector Gandeiro
3.1.1 Subsector Gandeiro: bovino
Efectivos por tipoloxías70 Kb70 Kb
Estrutura por tamaño de explotación59 Kb
Distribución dos efectivos gandeiros por aptitude produtiva e tamaño de explotación57 Kb
Estrutura segundo aptitude produtiva dos efectivos gandeiro51 Kb
Estrutura do sector bovino. Serie histórica75 Kb
Anexo A Coruña 47 Kb
Anexo Lugo41 Kb
Anexo Ourense50 Kb
Anexo Pontevedra40 Kb
Anexo II. Zoonificación do sector bovino en función da aptitude produtiva dos efectivos gandeiros
3.1.2 Subsector Gandeiro: Ovino-Cabrún
Estrutura produtiva por tamaño da explotación38 kb
Estrutura produtiva por tipoloxía 38 kb
Ovino serie histórica40 kb
Caprino serie histórica40 kb
3.1.3. Porcino
Estrutura produtiva do sector industrial

118 kb

40 kb

Efectivos de gando porcino. Serie histórica

36 kb

6 kb

Anexo I. Distribución de prazas en explotacións industriais por municipios

706 kb

16 kb

Prazas de cebo de porcino en explotacións industriais
Prazas de reprodutoras de porcino en explotacións industriais
3.1.5. Avícola
Avícola21 Kb22 Kb
3.1.6. Apícola
Apícola14 Kb14 Kb
3.2. Producións
Leite, ovos, polos, mel e cera90 Kb85 Kb
Bovino54 Kb54 Kb
Porcino53 Kb47 Kb
Ovino61 Kb55 Kb
Caprino53 Kb47 Kb
Equino52 Kb46 Kb
Aves e coellos60 kb54 kb
Resumo do sacrificio anual por especies56 Kb50 Kb
Sacrificio por especies. Serie histórica83 Kb79 Kb
3.3. Programas de control
Programas de control26 Kb26 Kb
3.4. Produción de pensos e consumo de materias primas
Materias primas

64 Kb

108 Kb

114 Kb

36 Kb

Produción de penso

56 Kb

103 Kb

110 Kb

35 Kb

Premesturas e aditivos

53 Kb

99 Kb

109 Kb

35 Kb

4. Subsector forestal
Corta de madeira
5. Produtos de calidade
Produtos de calidade42 Kb42 Kb
6. Prezos agrarios
Prezos Gandeiros. Serie mensual por provincias

121 Kb

107 Kb

Prezos Gandeiros. Resumo anual por provincias

110 Kb

25 Kb

Prezos Agrícolas. Serie mensual por provincias

118 Kb

96 Kb

Prezos Agrícolas. Resumo anual por provincias

105 Kb

25 Kb

Prezos da terra. Resumo anual por provincias52 Kb
8. Maquinaria
Inscrición de maquinaria por provincias

105 Kb

28 Kb

105 Kb

28 Kb

9. Galicia na UE
Galicia na UE57 Kb57 Kb

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS