Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Estatísticas >> Medio Rural >> Anuario de estatística agraria

Anuario de Estatística Agraria e Contas Económicas da Agricultura

Recóllese neste apartado os datos do Anuario de Estatística Agraria e as Contas Económicas da Agricultura, que partires do ano 2005, intégranse nunha mesma publicación.  

O obxectivo do Anuario é recompilar e difundir a información estatística agraria máis salientable obtida nas actividades estatísticas realizadas ao longo do ano.
Para a súa confección utilízase fundamentalmente a información procedente das operacións estatísticas reflectidas no Plan Galego de Estatística, complementada coas operacións realizadas en convenio co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e con datos emanados doutras fontes coma EUROSTAT e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Máis información no Instituto Galego de Estatística

O Sistema Europeo de Contas (SEC) nacionais e rexionais, elaborado a partires da versión revisada do Sistema de Contas Nacionais das Nacións Unidas (SCN93), concibiuse para satisfacer as necesidades particulares da Unión Europea e establece conceptos, definicións, normas estables e clasificacións uniformes para os seus estados membros.

O obxectivo final desta operación estatística é estimar a valoración das producións agrarias en metodoloxía SEC e analizar a evolución da renda agraria e das principais macromagnitudes.

Máis información no Instituto Galego de Estatística

AE401 - Anuario de Estatística Agraria

19971998199920002001200220032004200520062007
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
7 Mb
8 Mb

14 Mb

Ver

3 Mb

Ver

  

39103 - Contas Económicas da Agricultura

199920002001200220032004
Ver   
Ver   
Ver   
Ver   
2 Mb   
7 Mb   

 

A partir do ano 2005 a publicación Contas Económicas da Agricultura intégrase no capítulo 8 da publicación Anuario de Estatística Agraria.

Nas contas dos anos 2006, 2007 e 2008, para o cálculo da achega do Subsector gandeiro (Total carne e gando), empregouse un rexistro administrativo que recolle as vendas de gando por especie (bovino, porcino, ovino, cabrún), destino (para vida / engorde, sacrificio) e clase de gando (becerros, vacas leite, vacas carne, etc.).

Para os anos de 2001 a 2005, tendo en conta esta nova fonte de información, volvéndose recalcular os datos do referido Subsector gandeiro (Total carne e gando) (Ver os datos).  

Anuario de Estatística Agraria e Contas Económicas da Agricultura

Exclúese o capítulo sobre climatoloxía, xa que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas publica anualmente o Anuario Climatolóxico de Galicia, onde se nos ofrece unha información máis completa e detallada que a difundida no Anuario de Estatística Agraria

Informes climatolóxicos

2008200920102011
1. Distribución Superficie
Distribución de terras

12 Kb

6 Kb

12 Kb

15 Kb

47 Kb

47 kb

54 kb

46 kb

Serie histórica de distribución de terras

54 Kb

63 Kb

54 Kb

46 Kb

66 Kb

121 kb

54 kb

123 kb
Distribución dos grupos de cultivo

13 Kb

6 Kb

13 Kb

14 Kb

38 Kb

46 Kb

38 kb

46 kb
Anexo I. Distribución xeral de terras por comarcas

20 Kb

12 Kb

20 Kb

52 Kb

45 Kb

74 Kb

62 kb

74 kb

Anexo II. Distribución dos principais grupos de cultivos por comarcas

20 Kb

10 Kb

19 Kb

50 Kb

45 Kb

73 Kb

45 kb

74 kb

Anexo III. Distribución dos principais grupos de cultivo por comarcas

20 Kb

10 Kb

20 Kb

50 Kb

45 Kb

73 Kb

45 kb

74 kb

Anexo IV. Distribución municipal de usos

108 Kb

318 Kb

108 Kb

318 Kb

126 Kb

344 Kb

126 kb

343 kb

Anexo V. Mapa municipais de usos – parte 1325 Kb205 Kb322 Kb322 Kb
Anexo V. Mapa municipal de uso – parte 2333 Kb210 Kb330 Kb330 Kb
Anexo V. Mapa municipal de uso – parte 3332 Kb215 Kb330 Kb330 Kb
2. Producións agrícolas
Trigo27 Kb26 Kb27 Kb27 Kb
Trigo serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb34 Kb
Centeo27 Kb27 Kb19 Kb19 Kb
Centeo serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb35 Kb
Millo gran27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Millo gran serie histórica34 Kb34 Kb34 Kb34 Kb
Feixón seco27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Feixón seco serie histórica34 Kb34 Kb43 Kb43 Kb
Pataca27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Pataca serie histórica34 Kb34 Kb43 Kb43 Kb
Millo forraxeiro27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Millo forraxeiro serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb34 Kb
Pradeira27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Pradeira serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb34 Kb
Tomate27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Tomate serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb34 Kb
Leituga27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Leituga serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb34 Kb
Pemento27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Pemento serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb27 Kb
Cebola27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Cebola serie histórica34 Kb34 Kb34 Kb34 Kb
Feixón27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Feixón serie histórica34 Kb34 Kb34 Kb34 Kb
Repolo27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Repolo serie histórica34 Kb34 Kb37 Kb36 Kb
Viñedo27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Viñedo serie histórica34 Kb34 Kb34 Kb34 Kb
Mapas cultivos Comarcais
Porcentaxe da superficie da pradeira respecto a SAU227 Kb225 Kb225 Kb223 Kb
Porcentaxe da superficie de viñedo respecto da SAU225 Kb223 Kb225 Kb222 Kb
Porcentaxe da superficie de cultivos hortícolas respecto da SAU224 Kb223 Kb224 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de feixón seco respecto da SAU226 Kb225 Kb225 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de millo forraxeiro respecto da SAU226 Kb225 Kb225 Kb226 Kb
Porcentaxe da superficie de millo gran respecto da SAU226 Kb225 Kb225 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de pataca respecto da SAU228 Kb229 Kb227 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de trigo respecto da SAU226 Kb225 Kb225 Kb227 Kb
Porcentaxe da superficie de prados respecto da SAU229 Kb225 Kb229 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de froiteiras sen castiñeiro respecto da SAU228 Kb225 Kb225 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de castiñeiro respecto da SAU228 Kb225 Kb225 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de pasteiros e pasteiros arbustivos respecto da SAU230 Kb225 Kb225 Kb225 Kb
3. Subsector Gandeiro
3.1.1 Subsector Gandeiro: bovino
Efectivos por tipoloxías

43 Kb

30 Kb

35 Kb

30 Kb

68 Kb

61 Kb

68 Kb

61 Kb

Estrutura por tamaño de explotación

43 Kb

26 Kb

33 kb

7 Kb

50 Kb

65 Kb

50 Kb

77 Kb

Distribución dos efectivos gandeiros por aptitude produtiva e tamaño de explotación

33 Kb

26 Kb

34 Kb

7 Kb

50 Kb

75 Kb

50 Kb

77 Kb

Estrutura segundo aptitude produtiva dos efectivos gandeiro

33 Kb

7 Kb

27 Kb

5 Kb

45 Kb

50 Kb

45 Kb

36 Kb

Estrutura do sector bovino. Serie histórica

48 Kb

31 Kb

47 Kb

8 Kb

74 Kb

58 Kb

75 Kb

60 Kb

Anexo A Coruña

40 Kb

10 Kb

40 Kb

10 Kb

64 Kb

120 Kb

64 Kb

125 Kb

Anexo Lugo

40 Kb

10 Kb

41 Kb

58 Kb

60 Kb

60 Kb

60 Kb

65 Kb

Anexo Ourense

78 Kb

10 Kb

78 Kb

75 Kb

100 Kb

55 Kb

60 Kb

65 Kb

Anexo Pontevedra

33 Kb

10 Kb

3 Kb

58 Kb

57 Kb

62 Kb

60 Kb

65 Kb

3.1.2 Subsector Gandeiro: Ovino-Cabrún
Estrutura produtiva por tamaño da explotación

20 Kb

79 Kb

10 Kb 

79 Kb

37 Kb

52 Kb

37 Kb

52 Kb

Estrutura produtiva por tipoloxía

28 Kb

67 Kb

15 Kb

16 Kb

37 Kb

66 Kb

39 Kb

63 Kb

Ovino serie histórica

41 Kb

14 Kb

17 Kb

15 Kb

42 Kb

52 Kb

42 Kb

37 Kb

Caprino serie histórica

38 Kb

14 Kb

15 Kb

15 Kb

40 Kb

37 Kb

40 Kb

37 Kb

3.1.3. Porcino
Estrutura produtiva do sector industrial36 Kb38 K30 Kb31 Kb
Estrutura produtiva do sector familiar29 Kb29 Kb
Efectivos por tipoloxías32 Kb32 Kb50 Kb51 Kb
Efectivos de gando porcino. Serie histórica36 Kb36 Kb32 Kb31 Kb
Anexo I. Distribución de prazas en explotacións industriais por municipios470 Kb470 Kb483 Kb784 Kb
Prazas de cebo de porcino en explotacións industriais334 Kb338 Kb338 Kb
Prazas de reprodutoras de porcino en explotacións industriais332 Kb330 Kb330 Kb
3.1.4. Cunícola
Estrutura produtiva do sector industrial12 Kb
Explotacións cunícolas industriais. Serie histórica34 Kb
Capacidade das explotacións cunícolas industriais. Serie histórica36 Kb
3.1.5. Avícola
Estrutura das salas de incubación27 Kb28 Kb28 Kb25 Kb
Efectivos de poñedoras de ovos para consumo23 Kb28 Kb28 Kb29 Kb
Efectivos de poñedoras. Serie histórica44 Kb45 Kb45 Kb45 Kb
3.1.6. Apícola
Distribución provincial de colmeas30 Kb30 Kb30 Kb30 Kb
Distribución de colmeas.Serie histórica35 Kb36 Kb36 Kb30 Kb
3.2. Producións
Produción de leite31 Kb31 Kb31 Kb31 kb
Leite serie histórica35 Kb35 Kb35 Kb35 kb
Calidade do leite32 Kb32 Kb
Bovino30 Kb30 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Porcino29 Kb29 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Ovino30 Kb30 Kb

47 Kb

36 Kb

55 Kb

36 Kb

Caprino29 Kb29 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Equino29 Kb29 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Aves e coellos29 Kb29 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Resumo do sacrificio anual por especies29 Kb29 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Sacrificio por especies. Serie histórica29 Kb29 Kb

74 Kb

154 Kb

74 Kb

150 Kb

Produción de ovos para consumo por especies30 Kb30 Kb30 Kb28 Kb
Produción de ovos para consumo. Serie histórica37 Kb37 Kb37 Kb37 Kb
Produción de polos segundo destino29 Kb29 Kb29 Kb29 Kb
Produción de polos. Serie histórica45 Kb45 Kb43 Kb43 Kb
Produción de mel e cera por provincias30 Kb30 Kb30 Kb30 Kb
Produción de mel e cera. Serie histórica37 Kb37 Kb37 Kb38 Kb
3.3. Programas de control
Saneamento gandeiro: vacún32 Kb34 Kb32 kb30 Kb
Saneamento Gandeiro: ovino-cabrún30 Kb30 Kb30 kb30 Kb
Explotacións en control leiteiro. Serie histórica28 Kb24 Kb24 Kb24 Kb
Producións medias a 305 días22 Kb25 Kb25 Kb25 Kb
Producións medias a 305 días. Serie histórica28 Kb28 Kb28 Kb28 Kb
Parámetros reprodutivos28 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
3.4. Produción de pensos e consumo de materias primas
Materias primas

50 Kb

69 Kb

Produción de penso

48 Kb

66 Kb

4. Subsector forestal
Corta de madeira

27 Kb

9 Kb

51 Kb

81 Kb

51 Kb

81 Kb

5. Produtos de Calidade
Viños26 Kb26 Kb25 Kb24 Kb
Augardentes e licores23 Kb23 Kb25 Kb25 Kb
Pataca25 Kb25 Kb28 Kb27 Kb
Tenreira25 Kb25 Kb23 Kb26 Kb
Lacón22 Kb22 Kb23 Kb19 Kb
Queixos25 Kb25 Kb25 Kb26 Kb
Mel25 Kb25 Kb25 Kb25 Kb
Agricultura ecolóxica26 Kb24 Kb25 Kb25 Kb
Pan24 Kb24 Kb25 Kb25 Kb
Faba de Lourenzá23 Kb23 Kb
Grelos de Galicia25 Kb24 Kb
Castaña de Galicia23 Kb24 Kb
Pemento de Herbón24 Kb24 Kb
6. Prezos agrarios
Prezos Gandeiros. Serie mensual por provincias

42 Kb

25 Kb

38 Kb

11 Kb

47 Kb

70 Kb

62 Kb

70 Kb

Prezos Gandeiros. Resumo anual por provincias

30 Kb

14 Kb

34 Kb

6 Kb

47 Kb

35 Kb

Prezos Agrícolas. Serie mensual por provincias

35 Kb

11 Kb

35 Kb

11 Kb

61 Kb

160 Kb

62 Kb

160 Kb

Prezos Agrícolas. Resumo anual por provincias

11 Kb

5 Kb

29 Kb

6 Kb

47 Kb

35 Kb

47 Kb

36 Kb

Prezos da terra. Resumo anual por provincias

12 Kb

5 Kb

10 Kb

5 Kb

45 Kb

45 Kb

50 Kb

45 Kb

7. Contas Económicas da Agricultura
Contas Económicas da Agricultura

120Kb

1,1 Mb

8. Maquinaria
Inscrición de maquinaria por provincias

29 Kb

6 Kb

29 Kb

6 Kb

47 Kb

37 Kb

47 Kb

37 Kb
9. Galicia na UE
Distribución xeral de terras25 Kb25 Kb
Superficie dos principais cultivos25 Kb25 Kb
Produción dos principais cultivos29 Kb29 Kb
Censos gandeiro. Bovino31 Kb30 Kb
Censos gandeiro. Porcino reprodutores25 Kb25 Kb
Censos gandeiro. Porcino Cebo25 Kb27 Kb
Produción total de carne por especies25 Kb25 Kb
Leite entregado á industria22 Kb22 Kb
Prezos agrícolas23 Kb23 Kb
Prezos gandeiros23 Kb23 Kb
10. Axudas
Axudas ás explotacións agrarias
Apoio á industria agroalimentaria
Fomento asociativo
Promoción agroalimentaria

(copia 6)

Anuario de Estatística Agraria e Contas Económicas da Agricultura

Exclúese o capítulo sobre climatoloxía, xa que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas publica anualmente o Anuario Climatolóxico de Galicia, onde se nos ofrece unha información máis completa e detallada que a difundida no Anuario de Estatística Agraria

Informes climatolóxicos

2008200920102011
1. Distribución Superficie
Distribución de terras

12 Kb

6 Kb

12 Kb

15 Kb

47 Kb

47 kb

54 kb

46 kb

Serie histórica de distribución de terras

54 Kb

63 Kb

54 Kb

46 Kb

66 Kb

121 kb

54 kb

123 kb
Distribución dos grupos de cultivo

13 Kb

6 Kb

13 Kb

14 Kb

38 Kb

46 Kb

38 kb

46 kb
Anexo I. Distribución xeral de terras por comarcas

20 Kb

12 Kb

20 Kb

52 Kb

45 Kb

74 Kb

62 kb

74 kb

Anexo II. Distribución dos principais grupos de cultivos por comarcas

20 Kb

10 Kb

19 Kb

50 Kb

45 Kb

73 Kb

45 kb

74 kb

Anexo III. Distribución dos principais grupos de cultivo por comarcas

20 Kb

10 Kb

20 Kb

50 Kb

45 Kb

73 Kb

45 kb

74 kb

Anexo IV. Distribución municipal de usos

108 Kb

318 Kb

108 Kb

318 Kb

126 Kb

344 Kb

126 kb

343 kb

Anexo V. Mapa municipais de usos – parte 1325 Kb205 Kb322 Kb322 Kb
Anexo V. Mapa municipal de uso – parte 2333 Kb210 Kb330 Kb330 Kb
Anexo V. Mapa municipal de uso – parte 3332 Kb215 Kb330 Kb330 Kb
2. Producións agrícolas
Trigo27 Kb26 Kb27 Kb27 Kb
Trigo serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb34 Kb
Centeo27 Kb27 Kb19 Kb19 Kb
Centeo serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb35 Kb
Millo gran27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Millo gran serie histórica34 Kb34 Kb34 Kb34 Kb
Feixón seco27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Feixón seco serie histórica34 Kb34 Kb43 Kb43 Kb
Pataca27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Pataca serie histórica34 Kb34 Kb43 Kb43 Kb
Millo forraxeiro27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Millo forraxeiro serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb34 Kb
Pradeira27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Pradeira serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb34 Kb
Tomate27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Tomate serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb34 Kb
Leituga27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Leituga serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb34 Kb
Pemento27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Pemento serie histórica34 Kb34 Kb35 Kb27 Kb
Cebola27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Cebola serie histórica34 Kb34 Kb34 Kb34 Kb
Feixón27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Feixón serie histórica34 Kb34 Kb34 Kb34 Kb
Repolo27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Repolo serie histórica34 Kb34 Kb37 Kb36 Kb
Viñedo27 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
Viñedo serie histórica34 Kb34 Kb34 Kb34 Kb
Mapas cultivos Comarcais
Porcentaxe da superficie da pradeira respecto a SAU227 Kb225 Kb225 Kb223 Kb
Porcentaxe da superficie de viñedo respecto da SAU225 Kb223 Kb225 Kb222 Kb
Porcentaxe da superficie de cultivos hortícolas respecto da SAU224 Kb223 Kb224 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de feixón seco respecto da SAU226 Kb225 Kb225 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de millo forraxeiro respecto da SAU226 Kb225 Kb225 Kb226 Kb
Porcentaxe da superficie de millo gran respecto da SAU226 Kb225 Kb225 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de pataca respecto da SAU228 Kb229 Kb227 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de trigo respecto da SAU226 Kb225 Kb225 Kb227 Kb
Porcentaxe da superficie de prados respecto da SAU229 Kb225 Kb229 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de froiteiras sen castiñeiro respecto da SAU228 Kb225 Kb225 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de castiñeiro respecto da SAU228 Kb225 Kb225 Kb225 Kb
Porcentaxe da superficie de pasteiros e pasteiros arbustivos respecto da SAU230 Kb225 Kb225 Kb225 Kb
3. Subsector Gandeiro
3.1.1 Subsector Gandeiro: bovino
Efectivos por tipoloxías

43 Kb

30 Kb

35 Kb

30 Kb

68 Kb

61 Kb

68 Kb

61 Kb

Estrutura por tamaño de explotación

43 Kb

26 Kb

33 kb

7 Kb

50 Kb

65 Kb

50 Kb

77 Kb

Distribución dos efectivos gandeiros por aptitude produtiva e tamaño de explotación

33 Kb

26 Kb

34 Kb

7 Kb

50 Kb

75 Kb

50 Kb

77 Kb

Estrutura segundo aptitude produtiva dos efectivos gandeiro

33 Kb

7 Kb

27 Kb

5 Kb

45 Kb

50 Kb

45 Kb

36 Kb

Estrutura do sector bovino. Serie histórica

48 Kb

31 Kb

47 Kb

8 Kb

74 Kb

58 Kb

75 Kb

60 Kb

Anexo A Coruña

40 Kb

10 Kb

40 Kb

10 Kb

64 Kb

120 Kb

64 Kb

125 Kb

Anexo Lugo

40 Kb

10 Kb

41 Kb

58 Kb

60 Kb

60 Kb

60 Kb

65 Kb

Anexo Ourense

78 Kb

10 Kb

78 Kb

75 Kb

100 Kb

55 Kb

60 Kb

65 Kb

Anexo Pontevedra

33 Kb

10 Kb

3 Kb

58 Kb

57 Kb

62 Kb

60 Kb

65 Kb

3.1.2 Subsector Gandeiro: Ovino-Cabrún
Estrutura produtiva por tamaño da explotación

20 Kb

79 Kb

10 Kb 

79 Kb

37 Kb

52 Kb

37 Kb

52 Kb

Estrutura produtiva por tipoloxía

28 Kb

67 Kb

15 Kb

16 Kb

37 Kb

66 Kb

39 Kb

63 Kb

Ovino serie histórica

41 Kb

14 Kb

17 Kb

15 Kb

42 Kb

52 Kb

42 Kb

37 Kb

Caprino serie histórica

38 Kb

14 Kb

15 Kb

15 Kb

40 Kb

37 Kb

40 Kb

37 Kb

3.1.3. Porcino
Estrutura produtiva do sector industrial36 Kb38 K30 Kb31 Kb
Estrutura produtiva do sector familiar29 Kb29 Kb
Efectivos por tipoloxías32 Kb32 Kb50 Kb51 Kb
Efectivos de gando porcino. Serie histórica36 Kb36 Kb32 Kb31 Kb
Anexo I. Distribución de prazas en explotacións industriais por municipios470 Kb470 Kb483 Kb784 Kb
Prazas de cebo de porcino en explotacións industriais334 Kb338 Kb338 Kb
Prazas de reprodutoras de porcino en explotacións industriais332 Kb330 Kb330 Kb
3.1.4. Cunícola
Estrutura produtiva do sector industrial12 Kb
Explotacións cunícolas industriais. Serie histórica34 Kb
Capacidade das explotacións cunícolas industriais. Serie histórica36 Kb
3.1.5. Avícola
Estrutura das salas de incubación27 Kb28 Kb28 Kb25 Kb
Efectivos de poñedoras de ovos para consumo23 Kb28 Kb28 Kb29 Kb
Efectivos de poñedoras. Serie histórica44 Kb45 Kb45 Kb45 Kb
3.1.6. Apícola
Distribución provincial de colmeas30 Kb30 Kb30 Kb30 Kb
Distribución de colmeas.Serie histórica35 Kb36 Kb36 Kb30 Kb
3.2. Producións
Produción de leite31 Kb31 Kb31 Kb31 kb
Leite serie histórica35 Kb35 Kb35 Kb35 kb
Calidade do leite32 Kb32 Kb
Bovino30 Kb30 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Porcino29 Kb29 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Ovino30 Kb30 Kb

47 Kb

36 Kb

55 Kb

36 Kb

Caprino29 Kb29 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Equino29 Kb29 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Aves e coellos29 Kb29 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Resumo do sacrificio anual por especies29 Kb29 Kb

47 Kb

36 Kb

47 Kb

36 Kb

Sacrificio por especies. Serie histórica29 Kb29 Kb

74 Kb

154 Kb

74 Kb

150 Kb

Produción de ovos para consumo por especies30 Kb30 Kb30 Kb28 Kb
Produción de ovos para consumo. Serie histórica37 Kb37 Kb37 Kb37 Kb
Produción de polos segundo destino29 Kb29 Kb29 Kb29 Kb
Produción de polos. Serie histórica45 Kb45 Kb43 Kb43 Kb
Produción de mel e cera por provincias30 Kb30 Kb30 Kb30 Kb
Produción de mel e cera. Serie histórica37 Kb37 Kb37 Kb38 Kb
3.3. Programas de control
Saneamento gandeiro: vacún32 Kb34 Kb32 kb30 Kb
Saneamento Gandeiro: ovino-cabrún30 Kb30 Kb30 kb30 Kb
Explotacións en control leiteiro. Serie histórica28 Kb24 Kb24 Kb24 Kb
Producións medias a 305 días22 Kb25 Kb25 Kb25 Kb
Producións medias a 305 días. Serie histórica28 Kb28 Kb28 Kb28 Kb
Parámetros reprodutivos28 Kb27 Kb27 Kb27 Kb
4. Subsector forestal
Corta de madeira

27 Kb

9 Kb

51 Kb

81 Kb

51 Kb

81 Kb

5. Produtos de Calidade
Viños26 Kb26 Kb25 Kb24 Kb
Augardentes e licores23 Kb23 Kb25 Kb25 Kb
Pataca25 Kb25 Kb28 Kb27 Kb
Tenreira25 Kb25 Kb23 Kb26 Kb
Lacón22 Kb22 Kb23 Kb19 Kb
Queixos25 Kb25 Kb25 Kb26 Kb
Mel25 Kb25 Kb25 Kb25 Kb
Agricultura ecolóxica26 Kb24 Kb25 Kb25 Kb
Pan24 Kb24 Kb25 Kb25 Kb
Faba de Lourenzá23 Kb23 Kb
Grelos de Galicia25 Kb24 Kb
Castaña de Galicia23 Kb24 Kb
Pemento de Herbón24 Kb24 Kb
6. Prezos agrarios
Prezos Gandeiros. Serie mensual por provincias

42 Kb

25 Kb

38 Kb

11 Kb

47 Kb

70 Kb

62 Kb

70 Kb

Prezos Gandeiros. Resumo anual por provincias

30 Kb

14 Kb

34 Kb

6 Kb

47 Kb

35 Kb

Prezos Agrícolas. Serie mensual por provincias

35 Kb

11 Kb

35 Kb

11 Kb

61 Kb

160 Kb

62 Kb

160 Kb

Prezos Agrícolas. Resumo anual por provincias

11 Kb

5 Kb

29 Kb

6 Kb

47 Kb

35 Kb

47 Kb

36 Kb

Prezos da terra. Resumo anual por provincias

12 Kb

5 Kb

10 Kb

5 Kb

45 Kb

45 Kb

50 Kb

45 Kb

7. Contas Económicas da Agricultura
Contas Económicas da Agricultura

120Kb

1,1 Mb

8. Maquinaria
Inscrición de maquinaria por provincias

29 Kb

6 Kb

29 Kb

6 Kb

47 Kb

37 Kb

47 Kb

37 Kb
9. Galicia na UE
Distribución xeral de terras25 Kb25 Kb
Superficie dos principais cultivos25 Kb25 Kb
Produción dos principais cultivos29 Kb29 Kb
Censos gandeiro. Bovino31 Kb30 Kb
Censos gandeiro. Porcino reprodutores25 Kb25 Kb
Censos gandeiro. Porcino Cebo25 Kb27 Kb
Produción total de carne por especies25 Kb25 Kb
Leite entregado á industria22 Kb22 Kb
Prezos agrícolas23 Kb23 Kb
Prezos gandeiros23 Kb23 Kb
10. Axudas
Axudas ás explotacións agrarias
Apoio á industria agroalimentaria
Fomento asociativo
Promoción agroalimentaria

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS