Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Estatísticas >> Medio Rural >> Anuario de estatística agraria

Anuario de Estatística Agraria e Contas Económicas da Agricultura

Recóllese neste apartado os datos do Anuario de Estatística Agraria e as Contas Económicas da Agricultura, que partires do ano 2005, intégranse nunha mesma publicación.  

O obxectivo do Anuario é recompilar e difundir a información estatística agraria máis salientable obtida nas actividades estatísticas realizadas ao longo do ano.
Para a súa confección utilízase fundamentalmente a información procedente das operacións estatísticas reflectidas no Plan Galego de Estatística, complementada coas operacións realizadas en convenio co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e con datos emanados doutras fontes coma EUROSTAT e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Máis información no Instituto Galego de Estatística

O Sistema Europeo de Contas (SEC) nacionais e rexionais, elaborado a partires da versión revisada do Sistema de Contas Nacionais das Nacións Unidas (SCN93), concibiuse para satisfacer as necesidades particulares da Unión Europea e establece conceptos, definicións, normas estables e clasificacións uniformes para os seus estados membros.

O obxectivo final desta operación estatística é estimar a valoración das producións agrarias en metodoloxía SEC e analizar a evolución da renda agraria e das principais macromagnitudes.

Máis información no Instituto Galego de Estatística

AE401 - Anuario de Estatística Agraria

19971998199920002001200220032004200520062007
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
7 Mb
8 Mb

14 Mb

Ver

3 Mb

Ver

2008-20092010-2011

3,27 Mb

Ver

3,11 Mb

Ver

  

39103 - Contas Económicas da Agricultura

199920002001200220032004
Ver   
Ver   
Ver   
Ver   
2 Mb   
7 Mb   

 

A partir do ano 2005 a publicación Contas Económicas da Agricultura intégrase no capítulo 8 da publicación Anuario de Estatística Agraria.

Nas contas dos anos 2006, 2007 e 2008, para o cálculo da achega do Subsector gandeiro (Total carne e gando), empregouse un rexistro administrativo que recolle as vendas de gando por especie (bovino, porcino, ovino, cabrún), destino (para vida / engorde, sacrificio) e clase de gando (becerros, vacas leite, vacas carne, etc.).

Para os anos de 2001 a 2005, tendo en conta esta nova fonte de información, volvéndose recalcular os datos do referido Subsector gandeiro (Total carne e gando) (Ver os datos).  

Anuario de Estatística Agraria e Contas Económicas da Agricultura

Exclúese o capítulo sobre climatoloxía, xa que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas publica anualmente o Anuario Climatolóxico de Galicia, onde se nos ofrece unha información máis completa e detallada que a difundida no Anuario de Estatística Agraria

Informes climatolóxicos

2012201320142015
1. Distribución Superficie
Distribución de terras

50 kb

80 kb

50 kb

80 kb

55 kb

108 kb

110 kb

61 kb

Serie histórica de distribución de terras

65 kb

60 kb

50 kb

65 kb

75 kb

65 kb

129 kb

102 kb

Distribución dos grupos de cultivo

40 kb

80 kb

50 kb

80 kb

50 kb

111 kb

111 kb

59 kb

Anexo I.
Distribución xeral de terras por comarcas

65 kb

70 kb

65 kb

70 kb

65 kb

70 kb

124 kb

52 kb

Anexo II.
Distribución dos principais grupos de cultivos por comarcas

45 kb

90 kb

60 kb

90 kb

60 kb

143 kb

121 kb

55 kb

Anexo III.
Distribución dos principais grupos de cultivo por comarcas

45 kb

90 kb

60 kb

90 kb

60 kb

143 kb

121 kb

55 kb

Anexo IV. Distribución municipal de usos99 kb

260 kb

115 kb

250 kb

115 kb

250 kb

169 kb

230 kb

Anexo V. Mapa municipais de usos – parte 1780 Kb780 Kb
Anexo V. Mapa municipal de uso – parte 2780 Kb780 Kb
Anexo V. Mapa municipal de uso – parte 3780 Kb780 Kb
2. Producións agrícolas
Producións agrícolas41 Kb80 Kb61 Kb62 Kb
Mapas cultivos Comarcais
Porcentaxe da superficie da pradeira respecto a SAU580 Kb580 Kb
Porcentaxe da superficie de viñedo respecto da SAU580 Kb580 Kb
Porcentaxe da superficie de cultivos hortícolas respecto da SAU580 Kb580 Kb
Porcentaxe da superficie de feixón seco respecto da SAU580 Kb580 Kb
Porcentaxe da superficie de millo forraxeiro respecto da SAU580 Kb580 Kb
Porcentaxe da superficie de millo gran respecto da SAU580 Kb580 Kb
Porcentaxe da superficie de pataca respecto da SAU580 Kb580 Kb
Porcentaxe da superficie de trigo respecto da SAU580 Kb580 Kb
Porcentaxe da superficie de prados respecto da SAU580 Kb580 Kb
Porcentaxe da superficie de froiteiras sen castiñeiro respecto da SAU580 Kb580 Kb
Porcentaxe da superficie de castiñeiro respecto da SAU580 Kb580 Kb
Porcentaxe da superficie de pasteiros e pasteiros arbustivos respecto da SAU580 Kb580 Kb
3. Subsector Gandeiro
3.1.1 Subsector Gandeiro: bovino
Efectivos por tipoloxías

64 Kb

40 Kb

64 Kb70 Kb70 Kb
Estrutura por tamaño de explotación50 Kb50 Kb59 Kb
Distribución dos efectivos gandeiros por aptitude produtiva e tamaño de explotación50 Kb50 Kb57 Kb
Estrutura segundo aptitude produtiva dos efectivos gandeiro50 Kb45 Kb51 Kb
Estrutura do sector bovino. Serie histórica75 Kb75 Kb75 Kb
Anexo A Coruña 42 Kb42 Kb47 Kb
Anexo Lugo35 Kb35 Kb41 Kb
Anexo Ourense40 Kb40 Kb50 Kb
Anexo Pontevedra40 Kb40 Kb40 Kb
Anexo II. Zoonificación do sector bovino en función da aptitude produtiva dos efectivos gandeiros3.7 Mb3.7 Mb
3.1.2 Subsector Gandeiro: Ovino-Cabrún
Estrutura produtiva por tamaño da explotación

38 kb

52 kb

38 kb38 kb
Estrutura produtiva por tipoloxía

38 kb

63 kb

38 kb38 kb
Ovino serie histórica

40 kb

37 kb

40 kb40 kb
Caprino serie histórica

40 kb

37 kb

40 kb40 kb
3.1.3. Porcino
Estrutura produtiva do sector industrial53 kb30 kb

118 kb

40 kb

Efectivos de gando porcino. Serie histórica31 kb31 kb

36 kb

6 kb

Anexo I. Distribución de prazas en explotacións industriais por municipios706 kb706 kb

706 kb

16 kb

Prazas de cebo de porcino en explotacións industriais850 Kb850 Kb
Prazas de reprodutoras de porcino en explotacións industriais850 Kb850 Kb
3.1.5. Avícola
Avícola23 Kb23 Kb21 Kb22 Kb
3.1.6. Apícola
Apícola16 Kb14 Kb14 Kb14 Kb
3.2. Producións
Leite, ovos, polos, mel e cera35 Kb35 Kb90 Kb85 Kb
Bovino

48 Kb

36 Kb

54 Kb54 Kb54 Kb
Porcino

47 Kb

36 Kb

53 Kb53 Kb47 Kb
Ovino

55 Kb

36 Kb

61 Kb61 Kb55 Kb
Caprino

47 Kb

36 Kb

53 Kb53 Kb47 Kb
Equino

46 Kb

36 Kb

52 Kb52 Kb46 Kb
Aves e coellos

54 kb

36 Kb

60 kb60 kb54 kb
Resumo do sacrificio anual por especies

47 Kb

36 Kb

56 Kb56 Kb50 Kb
Sacrificio por especies. Serie histórica

76 Kb

132 Kb

83 Kb83 Kb79 Kb
3.3. Programas de control
Programas de control26 Kb26 Kb26 Kb26 Kb
3.4. Produción de pensos e consumo de materias primas
Materias primas

50 Kb

70 Kb

50 Kb

66 Kb

64 Kb

108 Kb

114 Kb

36 Kb

Produción de penso

50 Kb

66 Kb

48 Kb

66 Kb

56 Kb

103 Kb

110 Kb

35 Kb

Premesturas e aditivos

50 Kb

66 Kb

50 Kb

66 Kb

53 Kb

99 Kb

109 Kb

35 Kb

4. Subsector forestal
Corta de madeira60 Kb60 Kb
5. Produtos de calidade
Produtos de calidade30 Kb30 Kb42 Kb42 Kb
6. Prezos agrarios
Prezos Gandeiros. Serie mensual por provincias

62 Kb

70 Kb

120 Kb

106 Kb

121 Kb

107 Kb

Prezos Gandeiros. Resumo anual por provincias

52 Kb

36 Kb

110 Kb

25 Kb

110 Kb

25 Kb

Prezos Agrícolas. Serie mensual por provincias

62 Kb

101 Kb

118 Kb

95 Kb

118 Kb

96 Kb

Prezos Agrícolas. Resumo anual por provincias

36 Kb

47 Kb

105 Kb

25 Kb

105 Kb

25 Kb

Prezos da terra. Resumo anual por provincias

52 Kb

46 Kb

52 Kb52 Kb
8. Maquinaria
Inscrición de maquinaria por provincias

37 Kb

48 Kb

48 Kb

34 Kb

105 Kb

28 Kb

105 Kb

28 Kb

9. Galicia na UE
Galicia na UE57 Kb57 Kb57 Kb57 Kb

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS