Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Estatísticas >> Medio Rural >> Anuario de estatística agraria

Anuario de Estatística Agraria e Contas Económicas da Agricultura

Recóllese neste apartado os datos do Anuario de Estatística Agraria e as Contas Económicas da Agricultura, que partires do ano 2005, intégranse nunha mesma publicación.  

O obxectivo do Anuario é recompilar e difundir a información estatística agraria máis salientable obtida nas actividades estatísticas realizadas ao longo do ano.
Para a súa confección utilízase fundamentalmente a información procedente das operacións estatísticas reflectidas no Plan Galego de Estatística, complementada coas operacións realizadas en convenio co Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e con datos emanados doutras fontes coma EUROSTAT e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Máis información no Instituto Galego de Estatística

O Sistema Europeo de Contas (SEC) nacionais e rexionais, elaborado a partires da versión revisada do Sistema de Contas Nacionais das Nacións Unidas (SCN93), concibiuse para satisfacer as necesidades particulares da Unión Europea e establece conceptos, definicións, normas estables e clasificacións uniformes para os seus estados membros.

O obxectivo final desta operación estatística é estimar a valoración das producións agrarias en metodoloxía SEC e analizar a evolución da renda agraria e das principais macromagnitudes.

Máis información no Instituto Galego de Estatística

AE401 - Anuario de Estatística Agraria

19971998199920002001200220032004200520062007
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
7 Mb
8 Mb

14 Mb

Ver

3 Mb

Ver

2008-20092010-2011

3,27 Mb

Ver

3,11 Mb

Ver

  

39103 - Contas Económicas da Agricultura

199920002001200220032004
Ver   
Ver   
Ver   
Ver   
2 Mb   
7 Mb   

 

A partir do ano 2005 a publicación Contas Económicas da Agricultura intégrase no capítulo 8 da publicación Anuario de Estatística Agraria.

Nas contas dos anos 2006, 2007 e 2008, para o cálculo da achega do Subsector gandeiro (Total carne e gando), empregouse un rexistro administrativo que recolle as vendas de gando por especie (bovino, porcino, ovino, cabrún), destino (para vida / engorde, sacrificio) e clase de gando (becerros, vacas leite, vacas carne, etc.).

Para os anos de 2001 a 2005, tendo en conta esta nova fonte de información, volvéndose recalcular os datos do referido Subsector gandeiro (Total carne e gando) (Ver os datos).  

Anuario de Estatística Agraria e Contas Económicas da Agricultura

Exclúese o capítulo sobre climatoloxía, xa que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas publica anualmente o Anuario Climatolóxico de Galicia, onde se nos ofrece unha información máis completa e detallada que a difundida no Anuario de Estatística Agraria

Informes climatolóxicos

2012201320142015
1. Distribución Superficie
Distribución de terras

50 kb

80 kb

50 kb

80 kb

55 kb

108 kb

110 kb

61 kb

Serie histórica de distribución de terras

65 kb

60 kb

50 kb

65 kb

75 kb

65 kb

129 kb

102 kb

Distribución dos grupos de cultivo

40 kb

80 kb

50 kb

80 kb

50 kb

111 kb

111 kb

59 kb

Anexo I.
Distribución xeral de terras por comarcas

65 kb

70 kb

65 kb

70 kb

65 kb

70 kb

124 kb

52 kb

Anexo II.
Distribución dos principais grupos de cultivos por comarcas

45 kb

90 kb

60 kb

90 kb

60 kb

143 kb

121 kb

55 kb

Anexo III.
Distribución dos principais grupos de cultivo por comarcas

45 kb

90 kb

60 kb

90 kb

60 kb

143 kb

121 kb

55 kb

Anexo IV. Distribución municipal de usos
Anexo V. Mapa municipais de usos – parte 1
Anexo V. Mapa municipal de uso – parte 2
Anexo V. Mapa municipal de uso – parte 3
2. Producións agrícolas
Trigo
Trigo serie histórica
Centeo
Centeo serie histórica
Millo gran
Millo gran serie histórica
Feixón seco
Feixón seco serie histórica
Pataca
Pataca serie histórica
Millo forraxeiro
Millo forraxeiro serie histórica
Pradeira
Pradeira serie histórica
Tomate
Tomate serie histórica
Leituga
Leituga serie histórica
Pemento
Pemento serie histórica
Cebola
Cebola serie histórica
Feixón
Feixón serie histórica
Repolo
Repolo serie histórica
Viñedo
Viñedo serie histórica
Mapas cultivos Comarcais
Porcentaxe da superficie da pradeira respecto a SAU
Porcentaxe da superficie de viñedo respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de cultivos hortícolas respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de feixón seco respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de millo forraxeiro respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de millo gran respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de pataca respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de trigo respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de prados respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de froiteiras sen castiñeiro respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de castiñeiro respecto da SAU
Porcentaxe da superficie de pasteiros e pasteiros arbustivos respecto da SAU
3. Subsector Gandeiro
3.1.1 Subsector Gandeiro: bovino
Efectivos por tipoloxías
Estrutura por tamaño de explotación
Distribución dos efectivos gandeiros por aptitude produtiva e tamaño de explotación
Estrutura segundo aptitude produtiva dos efectivos gandeiro
Estrutura do sector bovino. Serie histórica
Anexo A Coruña
Anexo Lugo
Anexo Ourense
Anexo Pontevedra
3.1.2 Subsector Gandeiro: Ovino-Cabrún
Estrutura produtiva por tamaño da explotación
Estrutura produtiva por tipoloxía
Ovino serie histórica
Caprino serie histórica
3.1.3. Porcino
Estrutura produtiva do sector industrial
Estrutura produtiva do sector familiar
Efectivos por tipoloxías
Efectivos de gando porcino. Serie histórica
Anexo I. Distribución de prazas en explotacións industriais por municipios
Prazas de cebo de porcino en explotacións industriais
Prazas de reprodutoras de porcino en explotacións industriais
3.1.4. Cunícola
Estrutura produtiva do sector industrial
Explotacións cunícolas industriais. Serie histórica
Capacidade das explotacións cunícolas industriais. Serie histórica
3.1.5. Avícola
Estrutura das salas de incubación
Efectivos de poñedoras de ovos para consumo
Efectivos de poñedoras. Serie histórica
3.1.6. Apícola
Distribución provincial de colmeas
Distribución de colmeas.Serie histórica
3.2. Producións
Produción de leite
Leite serie histórica
Calidade do leite
Bovino
Porcino
Ovino
Caprino
Equino
Aves e coellos
Resumo do sacrificio anual por especies
Sacrificio por especies. Serie histórica
Produción de ovos para consumo por especies
Produción de ovos para consumo. Serie histórica
Produción de polos segundo destino
Produción de polos. Serie histórica
Produción de mel e cera por provincias
Produción de mel e cera. Serie histórica
3.3. Programas de control
Saneamento gandeiro: vacún
Saneamento Gandeiro: ovino-cabrún
Explotacións en control leiteiro. Serie histórica
Producións medias a 305 días
Producións medias a 305 días. Serie histórica
Parámetros reprodutivos
3.4. Produción de pensos e consumo de materias primas
Materias primas
Produción de penso
4. Subsector forestal
Corta de madeira
5. Produtos de Calidade
Viños
Augardentes e licores
Pataca
Tenreira
Lacón
Queixos
Mel
Agricultura ecolóxica
Pan
Faba de Lourenzá
Grelos de Galicia
Castaña de Galicia
Pemento de Herbón
6. Prezos agrarios
Prezos Gandeiros. Serie mensual por provincias
Prezos Gandeiros. Resumo anual por provincias
Prezos Agrícolas. Serie mensual por provincias
Prezos Agrícolas. Resumo anual por provincias
Prezos da terra. Resumo anual por provincias
7. Contas Económicas da Agricultura
Contas Económicas da Agricultura
8. Maquinaria
Inscrición de maquinaria por provincias
9. Galicia na UE
Distribución xeral de terras
Superficie dos principais cultivos
Produción dos principais cultivos
Censos gandeiro. Bovino
Censos gandeiro. Porcino reprodutores
Censos gandeiro. Porcino Cebo
Produción total de carne por especies
Leite entregado á industria
Prezos agrícolas
Prezos gandeiros
10. Axudas
Axudas ás explotacións agrarias
Apoio á industria agroalimentaria
Fomento asociativo
Promoción agroalimentaria

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS