Medio Rural
Inicio >> Áreas >> Desenvolvemento rural >> PDR 2007-2013 >> Normativa e documentos
Escoitar arquivo de voz Pdf Imprimir

Normativa e documentos de Programación do Desenvolvemento Rural 2007-2013

1. Normativa básica

Regulamento de execución (UE) nº 680/2011 da Comisión (pdf, 779 Kb), de 14 de xullo de 2011 polo que se establecen límites máximos presupostarios para 2011 aplicables a determinados rexímenes de axuda directa previstos no Regulamento (CE) nº 73/2009 do Consello

Regulamento de execución (UE) nº 679/2011 da Comisión (pdf, 731 Kb), de 14 de xullo de 2011, que modifica o Regulamento (CE) nº 1974/2006 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello relativo á axuda ao desenvolvmento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)

Regulamento (UE) nº 65/2011 da Comisión (pdf, 942 Kb), de 27 de xaneiro de 2011, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 co Consello no que respecta á aplicación dos procedementos de control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural

Regulamento (CE) nº 108/2010 da Comisión (pdf, 716 Kb), do 8 de febreiro de 2010, que modifica o Regulamento (CE) nº 1974/2006

Regulamento (CE) nº 482/2009 da Comisión (pdf, 740 Kb), do 8 de junio de 2009, que modifica o Regulamento (CE) número 1974/2006


Regulamento (CE) nº 473/2009 do Consello (pdf, 828 Kb), do 25 de maio de 2009, que modifica os Regulamentos (CE) números 1698/2005 e 1290/2005

Regulamento (CE) nº 363/2009 da Comisión (pdf, 873 Kb), do 4 de maio de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1974/2006

Regulamento (CE) nº 484/2009 da Comisión (pdf, 748 Kb), do 9 de xuño de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1975/2006

Regulamento (CE) nº 74/2009 do Consello (pdf, 160 Kb), do 19 de xaneiro do 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1698/2005

Regulamento (CE) nº 73/2009 do Consello (pdf, 1.120 Kb), de 19 de xaneiro de 2009, polo que se establecen disposicións comúns aplicables aos rexímenes de axuda directa aos agricultores no marco da política agrícola común e se instauran determinados rexímenes de axuda aos agricultores e polo que se modifican os Regulamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 e se deroga o Regulamento (CE) nº 1782/2003


Regulamento (CE) nº 1175/2008 da Comisión (pdf, 93 Kb), do 27 de novembro de 2008, que modifica e corrixe o Regulamento (CE) nº 1974/2006

Regulamento (CE) nº 1974/2006 da Comisión (pdf, 337 Kb), do 15 decembro de 2006, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello

Regulamento (CE) nº 1975/2006 da Comisión (pdf, 93 Kb), do 7 de decembro de 2006, polo que se establecen normas de aplicación do Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello no que respecta á aplicación dos procedementos de control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural

Regulamento (CE) nº 1320/2006 da Comisión (pdf, 96 Kb), do 5 de setembro de 2006, polo que se establecen normas para a transición á axuda ao desenvolvemento rural establecida no Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello

Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello (pdf, 227 Kb), do 20 de setembro de 2005, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (FEADER)

Regulamento (CE) nº 1290/2005 do Consello (pdf, 150 Kb), do 21 de xuño de 2005, sobre a financiación da política agrícola común

2. Documentos de Programación

Directrices estratéxicas comunitarias de desenvolvemento rural (pdf, 90 Kb) (Decisión do Consello, do 20 de febreiro de 2006 e Decisión do Consello, do 19 de xaneiro de 2009, que modifica a anterior(pdf, 77 Kb)

Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013 (4 Mb)

Marco Nacional de Desenvolvemento Rural 2007-2013 (7 Mb)

Actualización do PDR xullo 2014 (5.5 Mb)

3. Avaliación intermedia do PDR de Galicia 2007-2013

Informe (8.000 Kb)
Anexo I (1.1335 Kb)
Anexo II (1.070 Kb)
Anexo III (465 Kb)
Resumen executivo (4.5 Mb)

4. Avaliación continua do PDR de Galicia 2007-2013

Plan (3.3 Mb)

Guía (2 Mb)


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS