Medio Rural
Inicio >> Áreas >> Infraestruturas >> Farland >> Instrumentos de xestión >> Renania do norte - Westphalia
Escoitar arquivo de voz Pdf Imprimir

Instrumentos de xestión de terras nos países FARLAND: Renania do norte - Westphalia

A lei alemana de concentración parcelaria define a concentración como o proceso de reorganización das propiedades agrícolas para a mellora da produción e as condicións de traballo agrícola e forestal, manter un uso adecuado da terra e promover a súa xestión, contemplando para iso diferentes instrumentos:

Concentración parcelaria integral

 Supón unha solución a longo prazo para as estruturas agrarias e debe ser implementada co obxectivo de acadar un desenvolvemento rural integrado. Pretende manter e reforzar a estabilidade das explotacións ao mesmo tempo que preservar os valores naturais e da paisaxe dunha área.

Inclúe accións como:

  • Realce das funcións non produtivas da agricultura
  • Mellora das infraestruturas
  • Creación de novas oportunidade de emprego
  • Concentracións forestais
  • Renovación de pobos (village renewal)

 Concentración parcelaria simple

Cunha implementación máis sinxela, emprégase para eliminar ou minimizar os conflitos que xorden sobre a terra cando se procede a realizar certas actuacións públicas nas áreas rurais:

  • Rectificar as condicións desfavorables resultantes da construción, modificación ou supresión de equipamentos e infraestruturas.
  • Resolver conflitos de interese con respecto ao uso da terra.
  • Empregado en proxectos de pequeno tamaño ou en zonas onde xa se fixo a concentración parcelaria.

 Concentración parcelaria rápida

Emprégase cando é necesario reorganizar a propiedade pero non é necesario a mellora e construción de ningunha infraestrutura.  Emprégase principalmente para a mellora da produción e condicións de traballo en agricultura e para implementar medidas de conservación da natureza e da paisaxe. Supón simplificacións administrativas que permiten un procedemento máis rápido para ser empregado en situacións non moi complexas nas que os beneficios da concentración son recoñecidos por propietarios e agricultores.

Permutas

É a forma de concentración máis sinxela, rápida e menos custosa. Persegue tamén a mellora da produción e as condicións de traballo en agricultura permitindo unha conservación da natureza e da paisaxe. As parcelas de dous ou máis propietarios son intercambiadas e unidas, sendo un proceso totalmente voluntario. Concentración parcelaria na construción de grandes infraestruturas

Trátase do único procedemento que persegue un beneficio público en primeiro lugar. Se na construción dunha gran infraestrutura (ou outro motivo) se inclúen medidas expropiatorias ou de adquisición obrigatoria (compulsory adquisition) afectando a unha zona agrícola de xeito importante, a autoridade responsable desas medidas pode solicitar o inicio dun procedemento de concentración parcelaria de forma que a perda de terra poida ser repartida entre todos os propietarios da zona, e non saian perxudicados só aqueles propietarios que teñan fisicamente as súas parcelas no lugar no que a infraestrutura vai ser construída.

Permuta en arrendamento

Introducida no 2003, supón unha ferramenta moi útil para tratar de forma rápida cos cambios estruturais en agricultura, permitindo reorganizar os arrendamentos dunha explotación nunha determinada zona. Supón un esforzo de propietarios e arrendatarios, supervisados pola autoridade competente en concentración parcelaria ou outros expertos na materia.

Procedemento de concentración parcelaria en Renania do Norte - Westphalia

Sección 1: preparación e decisión de concentración parcelaria

 

“Estratexia de Desenvolvemento Rural Integrado”, (público) solicitude, etc.

Informe e consulta a outras administracións públicas

Instrucións e explicacións aos axentes involucrados

Decisión (decreto) de concentración parcelaria pola Autoridade Superior de Concentración Parcelaria.

 

 

Elección da xunta de participantes

Sección 2:
Inventario

 

Identificación das partes involucradas e dos seus dereitos

 

Valoración dos predios agrícolas, urbanos, edificios e estruturas

Publicación e confirmación oficial dos valores

Inventario para a Avaliación de Impacto Ambiental

 

Sección 3: planeamento

 

Plan de camiños e recursos hídricos, incluíndo plan de conservación da paisaxe

 

Aprobación oficial e aceptación do plan pola Autoridade Superior de Concentración Parcelaria

Pre- construción de equipamentos comúns

Marqueado e medición do plan

 

Sección 4: concentración parcelaria

 

Consulta de peticións na compensación

 

Plan de concentración parcelaria

 

Marqueado e medición das novas parcelas

Toma de posesión provisional

Publicación do plan de concentración parcelaria

 

Recursos: modificación do plan de concentración parcelaria

 

Posibilidade dos propietarios de interpor unha demanda

Orde anticipada de implementación

Orde de implementación  do plan de concentración parcelaria

Construción de equipamentos comúns

sección. 5: fin do procedemento

 

Actualización dos arquivos públicos (catastro, rexistro)

 

Comunicado de conclusión do procedemento de concentración parcelaria.

Renania

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS