Medio Rural
Escoitar arquivo de voz Pdf Imprimir

Notas importantes

Certificados de exportación de viños

Os ensaios que se realizarán son os que se acordaron na Grupo de traballo sectorial de viños e derivados (18/05/2017): acidez total, acidez volátil, ácido cítrico, azucres reductores, extracto seco total, dióxido de xofre total, grao alcohólico adquirido, masa volúmica a 20ºC e metanol.

Para os países asiáticos incluirase o ácido sórbico. No caso de China é necesario incluir o resultado da ocratoxina A.

Para as exportacións a Brasil faranse as análises incluídas no modelo anexo VIII establecido para este país: acidez total, acidez volátil, azucre total, color, dióxido de xofre total, extracto seco total, grao alcohólico adquirido, limpidez, masa volúmica a 20ºC, pH, presencia de diglucósido de malvidol y presión de CO2.

Certificados de exportación de bebidas espirituosas

Faranse os seguintes ensaios:

  • Augardentes: grao alcohólico, metanol, sustancias volátiles, cobre.
  • Licores: grao alcohólico, metanol, sustancias volátiles, cobre, azucre total.

Se o cliente desexa outros ensaios, deberao facer constar na súa solicitude.

Ensaios de ácido cítrico e de metanol en viños

Para o ácido cítrico. Cando a concentración sexa inferior a 1 g/l, o resultado irá expresado como <1 g/l.

Para o metanol. Viños tintos: cando o seu contido sexa inferior a 0,40 g/l irá expresado como <0,40 g/l. Viños brancos e rosados: cando o seu contido sexa inferior a 0,30 g/l irá expresado <0,3 g/l.

Análise de fertilizantes

Nos informes de resultados das análises, entenderase salvo indicación contraria, que os ensaios acreditados que a continuación se mencionan, cumpren o requisito do límite da repetibilidade:

  • fósforo soluble en ácidos minerais por gravimetría fósforo soluble en citrato de amonio neutro por gravimetría
  • fósforo soluble en auga por gravimetría
  • potasio soluble en auga por gravimetría,

cumpren o requisito do límite da repetibilidade.

O alcance da acreditación para a determinación nitróxeno amoniacal por volumetría, procedemento interno PE/LAFIGA/FI04, non inclúe as mostras de fertilizantes inorgánicos que declaran nitróxeno ureico na súa composición.

Naquelas mostras que na súa etiqueta só declaren nitróxeno nítrico, éste calcularase utilizando o ensaio nitróxeno nítrico e amoniacal por volumetría (método Devarda), procedemento interno PE/LAFIGA/FI03, asumindo que o valor obtido é o valor do nitróxeno nítrico da mostra.

O método oficial para determinar a porcentaxe de P2O5 soluble en citrato amónico neutro e o método oficial para determinar a porcentaxe P2O5 soluble en citrato amónico neutro e auga son o mesmo. No INFORME DE ANÁLISE que emite o Laboratorio Agrario figura:

Determinación Realizada                                                                     Unidade

FÓSFORO SOLUBLE EN CITRATO DE AMONIO NEUTRO (P205)     %

Entendendo que:

  • Se a solubilidade do P2O5 en auga é inferior ao 2%, a solubilidade indicada para o citrato correspóndese con % de P2O5 soluble en citrato amónico neutro

  • Se a solubilidade do P2O5 en auga é igual ou superior ao 2%, a solubilidade indicada para o citrato correspóndese con % de P2O5 soluble en citrato amónico neutro e auga

Análise de solos

Cando na solicitude de análise de solos o cliente indique fertilidade ou non indique nada, faranse os seguintes ensaios: acidez de cambio extracción KCl 1M, calcio, magnesio, sodio, e potasio extracción en acetato amónico 1N a pH 7, capacidade de cambio efectiva, carbono total, conductividade eléctrica extracción 1:5, elementos grosos (> 2.0 mm), fósforo soluble en bicarbonato sódico (Olsen), materia orgánica por calcinación, necesidades de cal, nitróxeno total, pH en auga a 20ºC extracción 1:2.5, relacións C/N, Ca/Mg, K/Mg e saturación por acidez.

Toda a información técnica adicional está ao dispor dos clientes nos números:

881881366 e 881881352.

Tamén en laboratorioagrario.medio-ruralping@xuntapong.es

 


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS