Medio Rural
Inicio >> Áreas >> Investigación e formación >> Publicacións >> Agricultura

Publicacións de agricultura

Título:
Anuario de estatística agraria 2014-2015

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos dos anos 2014 e 2015 máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar
Ler


Ano publicación: 2019 | DL: C 1919-2018 | Nº páx: 270 | Publicación só electrónica

Título:
A variedade Treixadura

Resumo:
Monográfico sobre a variedade da uva Treixadura, característica da comarca do Ribeiro.

Descargar

Ano publicación: 2018 | DL: C 1919-2018 | Nº páx: 16

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2019

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar

Ano publicación: 2019 | DL: C 252-2019 | Nº páx: 2

Título:
Programa de mellora silvícola de Galicia

Resumo:
Vídeo informativo-divulgativo do Centro de Investigación Forestal de Lourizán sobre o Programa de mellora silvícola de Galicia.

Ver - versión títulos en galego
Ver - versión títulos en castellano
Ver - English version

Ano publicación: 2018

Título:
Tolerancia á avespa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus) en variedades tradicionais de froito e híbridos interespecíficos

Resumo:
Folla divulgadora sobre a avespa do castiñeiro, considerada a principal praga do castiñeiro europeo.

Descargar versión castellano (720 Kb)
Descargar versión galego (670 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1920-2018 | Nº páx: 12

Título:
Plan de mellora silvícola para plantacións de Piñeiro

Resumo:
Tríptico informativo dos ensaios silvícolas de piñeiro levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para conseguir incrementar a cantidade e a calidade dos produtos forestais galegos.

Descargar (3 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1068-2018 | Nº páx: 6

Título:
O potencial aromático das variedades de vide cultivadas en Galicia

Resumo:
Esta obra analiza polo miúdo e mediante fichas o potencial aromático das variedades de vide de cultivo tradicional en Galicia, a orixe, as relacións de parentesco e os cambios que se produciron na viticultura galega nos últimos anos.

Descargar versión galego (6 Mb) - Descargar versión castellano (6 Mb)


Ano publicación: 2017 | DL: C 884-2017 | Nº páx: 89

Título:
Posibilidades de resinación para Pinus pinaster Ait. en Galicia

Resumo:
Resultados dos ensaios do Centro de Investigación Forestal de Lourizán para determinar as posibilidades do aproveitamento resineiro en Galicia para a especie Pinus pinaster Ait.

Descargar versión galego (34 Mb) - Descargar versión castellano (34 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1050-2018 | Nº páx: 6

Título:
Anuario de Estatística agraria 2012-2013

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,6 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | Publicación só electrónica

Título:
A variedade Albariño.

Resumo:
Monográfico sobre a variedade Albariño, cuxos caldos son hoxe recoñecidos e valorados internacionalmente.

Descargar (1 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 1272-2017 | Nº páx:16

Título:
Anuario de Estatística agraria 2010-2011

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,11 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | | Publicación só electrónica

Título:
Anuario de estatística agraria 2008-2009

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,27 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | | Publicación só electrónica

Título:
Catálogo de chícharos de Galicia

Resumo:
Este libro dános a coñecer as variedades de chícharos que se rexistran e conservan en Galicia.

Descargar (14 Mb)
Ler


Ano publicación: 2017 | DL: C- 847-2017 | Nº páx: 129

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2018

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia.

Descargar díptico (357 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 132-2018

Título:
Anxélica. O sabor da tradición

Resumo:
Monográfico centrado na recompilación de información sobre a anxélica e o tostado, as súas características e técnicas de elaboración, así como referencias históricas e literarias.

Descargar (14.3 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 1401 2016 | Nº páx:: 16

Publicacións

Título:
Variedades autóctonas de pementos de Galicia

Resumo:
Guía elaborada a partir dos traballos feitos coas distintas variedades tradicionais galegas de pementos polos investigadores da sección de horta da Consellería do Medio Rural.

Descargar (2 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 266-2017 | Nº páx:: 28

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2017

Resumo:
Este díptico móstranos os resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades comerciais de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia en 2017, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar (1.4 Mb)

Ano publicación: 2017 | DL: C 339-2017

Publicacións

Título:
Xestión Integrada de Pragas (XIP) e Produción Integrada (PI) no viñedo

Resumo:
Tríptico informativo sobre a xestión integrada de pragas e a produción integrada no viñedo.

Descargar (29 Mb)Ano publicación: 2016 | DL: 1286-2016
Publicacións

Título:
A variedade Godello

Resumo:
Folleto monográfico sobre a variedade godello, unha das máis representativas das cepas autóctonas galegas.

Descargar (1.7 Mb)Ano publicación: 2016 | DL: C 58-2016
Publicacións

Título:
Produtos fitosanitarios de uso non profesional

Resumo:
Despregable informativo sobre os produtos fitosanitarios de uso non profesional.

Descargar (10 Mb)DL: C 958-2016
Publicacións

Título:
Produtos fitosanitarios de uso non profesional: Pataca e vide. Leituga e pemento. Cebola e tomate

Resumo:
Estes carteis ofrecen información sobre as principais pragas e enfermidades que afectan os cultivos máis comúns en Galicia e os seus tratamentos fitosanitarios.

Pataca e vide | Leituga e pemento | Cebola e tomate

DL Pataca e vide: C 965-2016 | DL Leituga e Pemento: C 966-2016 | DL Cebola e tomate: C 967-2016
Publicacións

Título:
O Servizo de Extensión Agraria en Galicia 1956-2002

Resumo:
Este libro recompila os documentos, os testemuños e as lembranzas de centos de mulleres e homes que dende o Servizo de Extensión Agraria actuaron como auténtico motor para que os profesionais do medio rural modernizasen as súas explotacións.

Descargar (11 Mb) | Ler

Ano publicación: 2016 | DL: C 2045-2015 | Nº páx: 484
Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2016

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia.

Descargar (3,9 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 269-2016
Publicacións

Título:
O uso dos produtos fitosanitarios

Resumo:
Tríptico informativo para os usuarios dos produtos fitosanitarios.

Descargar (230 Kb)


Ano publicación: 2016 | DL: C 70-2016

Publicacións

Título:
Manual de horta ecolóxica

Resumo:
Manual onde se explican as técnicas para o cultivo da horta ecolóxica.

Descargar (2 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1520-2015 | Nº páx:: 88

Publicacións

Título:
VARIEDADES AUTÓCTONAS DE TOMATES DE GALICIA

Resumo:
Esta guía foi feita a partir da colección de sementes de tomates tradicionais galegos do banco de xermoplasma do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo para a recuperación dos cultivares máis antigos.

Descargar (2 Mb) Ler

Ano publicación: 2015 | DL: C 231-2015 | Nº páx:: 28

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2015

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese

Descargar (3.5 Mb)

Ano publicación: 2015 | DL: C 1626-2014

Publicacións

Título:
Apuntes de viticultura e enoloxía

Resumo:
Material de referencia para os antigos cursos de 200 horas para os temas relacionados coa viticultura e a enoloxía.

Descargar (10 Mb)


Ano publicación: 1996 | DL: C-1254/96

Publicacións

Título:
Apuntes de produción de forraxes

Resumo:
Material de referencia para os antigos cursos de 200 horas para os temas relacionados coa produción de forraxes para o gando.

Descargar (20 Mb)


Ano publicación: 1996 | DL: C-1423/96

Publicacións

Título:
Apuntes de horticultura

Resumo:
Material de referencia para os antigos cursos de 200 horas para os temas relacionados coa produción hortícola.

Descargar (23 Mb)


Ano publicación: 1996 | DL: C-1806/96

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2014

Resumo:
Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese..

Descargar (660 Kb)

Ano publicación: 2014 | DL: C 92-2014

Publicacións

Título:
CARACTERIZACIÓN DOS CULTIVARES DE PEREIRA DO BANCO DE XERMOPLASMA DO CIAM

Resumo:
Neste traballo lévase a cabo un estudo polo miúdo dos cultivares de pereira do Banco de Xermoplasma do CIAM, cunha descrición detallada mediante fichas varietais de pereiras.
Descargar (10 Mb) Ler

Ano publicación: 2013 | ISBN: 978-84-453-5115-4 | DL: C 1809-2013 | Nº páx:: 203 | Prezo: 25 €

Publicacións

Título:
VARIEDADES PARA OS SOUTOS NOVOS

Resumo:
Estudo e descrición das variedades que posúen mellores características tecnolóxicas e produtivas para plantar nos soutos novos, coa finalidade de mellorar o coñecemento sobre as variedades de maior interese para os diferentes usos.

Descargar (8 Mb) Ler

Ano publicación: 2013 | ISBN: 978-84 453-5116-1 | DL: C 1810-2013 | Nº páx:: 38 | Prezo: 15 €

Publicacións

Título:
O solo e a súa fertilidade

Resumo:
Este traballo fai un estudo polo miúdo da composición do solo, a análise e interpretación das mostras recollidas e a súa fertilización.

Descargar (16 Mb)
Ler

Ano publicación: 2013 | Nº páx:: 64

Publicacións

Título:
GUÍA BÁSICA DO USUARIO DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

Resumo:
Guía básica de como se deben usar os produtos fitosanitarios para protexer os produtos vexetais contra os organismos nocivos.

Descargar (2 Mb)
Ler

Ano publicación: 2013 | DL: C 1359-2013 | Nº páx:: 42

Publicacións

Título:
GUÍA PARA A RENOVACIÓN DO CARNÉ BÁSICO DE USUARIOS PROFESIONAIS DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

Resumo:
Nesta guía expóñense os contidos básicos que debe saber todo usuario profesional para a renovación do carné básico de produtos fitosanitarios.
Descargar (2 Mb)
Ler

Ano publicación: 2013 | ISBN: 978-84-453-5105-5 | DL: C 1357-2013 | Nº páx:: 54 | Prezo: 1 €

Publicacións

Título:
CÓDIGO GALEGO DE BOAS PRÁCTICAS AGRARIAS

Resumo:
Recolle aqueles aspectos específicos da produción agrícola e gandeira que poderían dar orixe á contaminación por nitróxeno e proponse unha serie de medidas e prácticas para reducilo.

Descargar (560 Kb)

Ano publicación: 1999 | ISBN: 84 453 2540X | DL: C 1558-1999 | Nº páx:: 75

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2013

Resumo:
Resumo dos ensaios das variedades de millo máis utilizadas en Galicia.

Descargar (3 Mb)

 

Ano publicación: 2013 | DL: C 157-2013

Publicacións

Título:
Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: poda, cirujía arbórea e injerto

Resumo:
Manual de boas prácticas que pretende ensinar ao agricultor a poner en práctica as medidas culturais preventivas como medidas na sanidade vexetal.

Descargar (6 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2003 | DL: PO-220-2003 | Nº páx: 219 | Prezo: Non venal

Publicacións

Título: MEDIDAS AGROAMBIENTALES. Técnicas ambientales de racionalización en el uso de productos químicos: síntomas, seguimiento y control de fitopatógenos de los cultivos más frecuentes en Galicia. Control integrado. Producción integrada. Agricultura ecológica

Resumo:
Descríbense os síntomas e os métodos de seguimento daquelas pragas e enfermidades máis comúns en Galicia e nos cultivos que se prodigan.
Descargar (6 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2003 | DL: PO-223-2003 | Nº páx: 102 | Prezo: Non venal

Publicacións

Título:
Inventario de patóxenos e pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal

Resumo:
Fichas técnicas con información sobre a bioloxía e a epidemioloxía dos patóxenos e pragas e os medios de control que se poden levar a cabo.
Descargar (13 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2009 | ISBN: 978-84-453-4783-6 | DL: C-1491-2009 | Nº páx: 305 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Agricultura sostible

Resumo:
Fichas técnicas con información sobre a bioloxía e a epidemioloxía dos patóxenos e pragas e os medios de control que se poden levar a cabo.

Descargar (6 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2005 | ISBN: 978-84-453-3963-X | DL: PO-220-2005 | Nº páx: 199 | Prezo: 11 €

Publicacións

Título:
Plagas y enfermedades del castaño en Galicia

Resumo:
Manual didáctico sobre as enfermidades e pragas do castiñeiro, a conservación dos seus froitos e as boas prácticas de poda para evitar a entrada de patóxenos a través das súas feridas.

Ler

DL: 120-2000 | Nº páx: 129 | Edición de 2000

Publicacións

Título:
A colección de vides da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia

Resumo:
Descrición polo miúdo dos resultados obtidos no Programa de caracterización do banco de xermoplasma. Pretende ser a base de referencia das variedades de vide que estiveron e están presentes na tradición galega e que evolucionaron no tempo en resposta a cambios biolóxicos, ambientais e socioculturais.

Ler

ISBN: 978-84-453-5003-4 | DL: 2961-2011 | Nº páx: 83 | Prezo: 25 €

Publicacións

Título:
Plagas, enfermedades y fisiopatías de la camelia

Resumo:
Estudo técnico sobre o control das pragas, enfermidades e fisiopatías da camelia, planta emblemática da produción ornamental da nosa Comunidade Autónoma.

EDICIÓN DE 2003

Ler

ISBN: 84-453-3274-0 | DL: PO-219-2003 | Nº páx: 107 | Prezo: 18,71 €

Publicacións

Título:
Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios. Manual para formadores

Resumo:
Manual de información e formación de técnicos, agricultores e gandeiros relacionados coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios. Descargar (80 Mb)

Ler - VERSIÓN PROVISIONAL

Ano: 2013 | ISBN: 978-844-53-5080-5 | DL: C 580-2013 | Nº páx: 175 | Prezo: 5 €

Publicacións

Título:
Agroecoloxía. Manual para formadores

Resumo:
Manual para a formación de formadores que ofrece ao profesorado e aos alumnos un importante material de traballo na materia de agroecoloxía. A produción ecolóxica é un sector en auxe que representa un serio compromiso de manter o equilibrio ambiental protexendo os aspectos de rendibilidade. Descargar (8.7 Mb)
Ler

ISBN: 978-84-695-0711-7 | DL: C 87-2012 | Nº pág: 399

Publicacións

Título:
Manipulador-aplicador de produtos fitosanitarios

Resumo:
Manual didáctico para agricultores, persoal auxiliar das empresas e explotacións agrarias, e outras entidades que se dediquen á aplicación e manexo de produtos fitosanitarios. Este libro axústase ao contido do programa establecido no anexo II da Orde PRE/2922/2005. Descargar (14 Mb)

Ler libro

ISBN: 978-84-453-4993-9 | DL: C 1379-2011 | Nº páx: 151| Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Seguridade fronte aos praguicidas

Resumo:
Tríptico informativo sobre o emprego dos produtos fitosanitarios no sector agrario.

Descargar tríptico (1,5 Mb)

Publicacións

Título:
Seguridade cos tractores

Resumo:
Tríptico informativo sobre a seguridade no uso dos tractores.

Descargar tríptico (1,5 Mb)

Publicacións

Título:
Lei de prevención de riscos laborais (35/95) no sector agrogandeiro

Resumo:
Tríptico informativo sobre os medios de prevención dos riscos no sector agrogandeiro.

Descargar tríptico (1,2 Mb)

Publicacións

Título:
Prevención de riscos laborais no agro galego

Resumo:
Manual de consulta para que os traballadores do agro galego poidan empregar no desempeño das súas funcións e avaliar os riscos e o desenvolvemento da actividade preventiva segundo o artigo 35 do Real Decreto 39/1997, do 17 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención. Descargar (30 Mb)
Ler

ISBN: 978-84-453-4944-1 | DL: PO 532-2010 | Nº páx: 323 | Prezo: 27 €

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2011

Resumo:
Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar díptico (1,8 Mb)

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2010

Resumo:
Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar díptico (4,7 Mb)

Publicacións

Título:
Plan de Desenvolvemento da Agricultura Ecolóxica de Galicia 2008-2013

Resumo:
Este Plan de Desenvolvemento da Agricultura Ecolóxica de Galicia busca aplicar as medidas para o fomento da produción, fortalecemento e comercialización dos produtos ecolóxicos en Galicia; ademais de deseñar as estratexias de mellora do coñecemento, formación e investigación, promoción e procura de novos mercados.

 

ISBN: 978-84-453-4736-2 | DL: PO 112-2009 | Nº páx: 228 | Prezo: 12 €

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2009

Resumo:
Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar díptico (409 Kb)

Publicacións

Título:
Creación de redes de vixilancia e prevención agrícola como medio de axuda da posta en marcha da produción integrada

Resumo:
Estudo pormenorizado das redes de vixilancia agrícola que van contribuír ao desenvolvemento dunha agricultura sustentable a partir de prognósticos máis precisos para protexer os cultivos.


ISBN:978-84-453-4596-2 | DL: C 1867-2008 | Nº páx: 160 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Axudas para a promoción, modernización e dimensionamento do asociacionismo agrario en Galicia. 2008

Resumo:
Tríptico divulgativo que resume a Orde do 30 de maio de 2008. Nesta orde establécense as bases que regulan as axudas para a promoción, modernización e dimensionamento do asociacionismo agrario en Galicia.

Publicacións

Título:
Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria agrícola en Galicia. 2008

Resumo:
Tríptico divulgativo que resume a Orde do 30 de maio de 2008. Nesta orde establécense as bases que regulan as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria agrícola en Galicia.

Publicacións

Título:
Ensilaxe de herba. Factores de variación da calidade

Resumo:
Traballo realizado polo CIAM en colaboración con empresas e institucións. Ofrece unha información relevante sobre a ensilaxe de herba obtida tanto a partir de experimentos realizados nos centros de investigacións coma nas propias explotación gandeiras.

 

ISBN:84-453-3979-6 | DL: C-1287-2005 | Nº páx: 75 | Prezo: 7 €

Publicacións

Título:
Pementos de Galicia

Resumo:
Tríptico divulgativo que dun xeito gráfico e conciso amosa as principais variedades de pementos galegos, facendo unha sinxela diferenciación entre eles pola súa localización, morfoloxía, rendemento e aptitude culinaria.

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2008

Resumo:
Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Publicacións

Título:
Acción informativa para a habilitación do carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios

Resumo:
Tríptico divulgativo que recolle as recomendacións e información para o aplicador de produtos fitosanitarios. Define aspectos sobre a elección do produto, preparación e aplicación destes, xestión dos envases, seguridade alimentaria e rastrexabilidade.

Publicacións

Título:
Variedades comerciais de gramíneas e leguminosas pratenses para zonas húmidas. Variedades ofertadas en 2007

Resumo:
Este tríptico preséntanos os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades comerciais de gramíneas e leguminosas pratenses mais utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Publicacións

Título:
Investigación e experimentación sobre pementos autóctonos

Resumo:
Manual técnico onde se expón os resultados dos proxectos de investigación sobre a selección e mellora dos diversos tipos de pementos galegos que teñen como obxectivo final sentar as bases da súa mellora xenética.ISBN:84-453-3978-8 | DL: C-520-2005 | Nº páx: 113 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
As decisións na plantación do viñedo

Resumo:
A finalidade deste libro é presentarnos un compendio de recomendacións técnicas derivadas tanto da experiencia acumulada coma duns procesos de investigación, cuxos resultados poderán ser de utilidade a moitos viticultores e técnicos á hora tomar unha decisión na reestruturación e reconversión do viñedo de Galicia.


ISBN: 84-453-4257-b | DL: C-1069-2006 | Nº páx: 135 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Historia dunha agricultura sustentábel. Transformacións produtivas na agricultura galega contemporánea

Resumo:
Este libro é a tese doutoral do investigador David Soto, que se sabe asentar nas mellores bases da tradición investigadora para construír a súa investigación abrindo novos camiños e descubrindo o que miradas anteriores pasaran por alto.


ISBN: 978-84-453-4308-4 | DL: C-2856-2006 | Nº páx: 522 | Prezo: 10 €


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos os dereitos reservados. Aviso Legal    Atendémolo/a
RSS