Medio Rural
Escoitar arquivo de voz Pdf Imprimir

Proxectos de ordenación, documentos simples e documentos compartidos de xestión

1º.- Introdución de datos no programa XORFOR ( Art. 12.5 Decreto 52/2014)

Co obxectivo de fixar unhas directrices homoxéneas no referente á  estrutura e contidos mínimos establecidos nos correspondentes anexos VI, VII e VIII do Decreto 52/2014 dos instrumentos de ordenación ou de xestión forestal; dende a Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal implementouse un programa informático (XORFOR: XESTION E ORDENACIÓN FORESTAL), así como a  codificación do modelo de datos e da información alfanumérica asociada ás táboas de datos e cartografía dixital (Manual de Cartografía dipoñible na aplicación).

 Acceso á aplicación XORFOR

 

2º.- Presentación do modelo de solicitude MR627A/ MR627B/ MR627C

Unha vez  introducidos e validados os datos por parte do personal técnico en materia forestal xenérase no programa, de xeito automático , un informe resumo asignándoselle un expediente unívoco. Este resumo deberá ser asinado e presentarse coa documentación complementaria na solicitude de aprobación do proxecto de ordenación ou do documento simple ou compartido de xestión forestal.

Para unha maior axilidade na tramitación recoméndase a presentación da solicitude vía sede electrónica 

Oficina Virtual do Medio Rural


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS