Medio Rural
Inicio >> Áreas >> Gandaría >> Seguridade alimentaria >> Actuacións
Escoitar arquivo de voz Pdf Imprimir

Seguridade alimentaria nas producións gandeiras

As actuacións da Área de Seguridade Alimentaria nas producións gandeiras desenvólvense en cinco ámbitos distintos, aínda que todos eles relacionados entre si:

1. Alimentación animal:

 • Elaboración do Plan Anual de Controis da Alimentación Animal en Galicia.
 • Coordinación cos responsábeis provinciais de alimentación animal, encamiñadas ao:
  • Control das materias primas procedentes doutros Estados Membros.
  • Control de fábricas de penso composto e distribuidores.
  •  Control sobre o etiquetado dos pensos.
  • Control da alimentación (materias primas e pensos) nas explotacións.
  • Control do emprego das proteínas animais transformadas (PATs) na alimentación dos animais de produción.
  • Control das materias primas, aditivos e pensos xeneticamente modificados (OXMs).
  • Xestión da autorización e rexistro en relación co Regulamento 183/2005.
  • Coordinación e xestión das tomas de mostras para o control microbiolóxico, de sustancias indesexábeis e de sustancias prohibidas, nas materias primas e nos pensos.
 • Reunións cos responsábeis autonómicos de alimentación animal e da Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos do MAPA na Mesa de Coordinación para unificar criterios a escala nacional.
 • Comunicación e xestión das informacións da RASFF (Sistema de Alerta Rápida para Alimentos e Alimentos para animais) polo sistema SILUM.
 • Elaboración e comunicación ao MAPA da Memoria Anual de Controis en Alimentación Animal, e xestión das comunicacións do MAPA.
 • Asesoramento técnico aos Servizos Xurídicos en relación coa tramitación dos expedientes referidos a este ámbito.


2. Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR):

 • Elaboración do plan anual de controis do PNIR en explotacións e alimentación animal, en coordinación con Saúde Pública, e do informe ao coordinador autonómico dos resultados anuais.
 • Coordinación cos responsábeis provinciais do PNIR, encargados das tomas de mostras e das investigacións dos positivos.
 • Seguimento das tomas de mostras, dos resultado das analíticas, e cumprimento do compromiso de mostraxe.
 • Asesoramento técnico aos Servizos Xurídicos en relación coa tramitación dos expedientes referidos a este ámbito.


3. Medicamentos Veterinarios:

 • Coordinación cos responsábeis provinciais do medicamento encamiñadas ao:
  • Control e inspección da comercialización, distribución, dispensación e emprego dos medicamentos veterinarios, en todas as súas fases.
  • Xestión da autorización e rexistro de fábricas autorizadas para a elaboración de pensos medicamentosos.
  • Control da distribución e uso dos pensos medicamentosos.
 • Consultas á Axencia Española do Medicamento e xestión das comunicacións recibidas.
 • Asesoramento técnico os Servizos Xurídicos en relación coa tramitación dos expedientes referidos a este ámbito.


4. Calidade do leite:

 • Coordinación cos responsábeis provinciais da execución do Programa de Calidade do Leite, en aplicación da Orde de 31 de xullo de 1998, para o control de células somáticas, bacterioloxía, e inhibidores.
 • Coordinación coa Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade) nas actuacións efectuadas nas Industrias Lácteas.
 • Coordinación coa Subdirección General de Vacuno y Ovino do MAPA.
 • Supervisión e control en relación co Programa Letra Q, de trazabilidade do leite.


5. Subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano (SANDACH):

 • Coordinación cos responsábeis provinciais de subprodutos, encamiñadas ao:
  • Control e xestión da autorización das plantas de transformación, plantas intermedias, almacéns e outras instalacións relacionadas cos subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano, en relación co Regulamento 1774/2002.
  • Control do emprego dos subprodutos en alimentación animal.
  • Control dos envíos dos subprodutos a destrución noutras CC.AA.
 • Comunicación ao MAPA dos cadáveres recollidos e as Tm de fariña producida.
 • Coordinación coa Subdirección General de Sanidade e a Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos do MAPA.
 • Asesoramento técnico os Servizos Xurídicos en relación coa tramitación dos expedientes referidos a este ámbito.

CC Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en internet por la Xunta de Galicia
Aviso Legal    Le atendemos