Medio Rural
Inicio >> Áreas >> Investigación y formación >> Transferencia tecnológica >> Artículos divulgativos

Artículos divulgativos de transferencia tecnológica (versión en gallego)

Situación da maquinaria de tratamentos fitosanitarios en Galicia (12.533 Kb)
Autoría: Javier Bueno Lema

Os centros de tecnoloxía fitosanitaria (7.556)
Autoría:  Felipe Gracia Aguila

Elementos esenciais para a elección dun pulverizador para cultivos extensivos (756 Kb)
Autoría:  F. Paz

Directiva para lograr un uso sustentábel dos praguicidas (382 Kb)
Autoría:  Jordi Giné Ribó

O cultivo do lúpulo (370 Kb)
Autoría:  José Antonio Magadán Marcos

Conclusións mesa da castaña (69 Kb)
Autoría:  Santiago Pereira Lourenzo

Conclusións da mesa da madeira (1.289 Kb)
Autoría:  Xosé Francisco Pedras Saavedra

Unidades de Xestión Forestal (18.661 Kb)
Autoría:  Jaime Iglesias Pérez

Unidades de Xestión Forestal (243 Kb)
Autoría:  Carlos Barrio Carballo

Orde de axudas para a Valorización e promoción da multifuncionalidade do monte (192 Kb)
Autoría:  Anxo Escariz

Orde de axudas para a Valorización e promoción da multifuncionalidade do monte (5.643 Kb)
Autoría:  Xoan Miguel Concheiro Abal

Proxectos de desenvolvemento rural en torno ao castiñeiro (4.909 Kb)
Autoría:  Javier Flórez Serrano

Proxecto INTERREG: castaña, seta e oliveira. Xestión proecolóxica de espazos para o turismo (15.503 Kb)
Autoría:  José Manuel Rodríguez González

Xestión de castiñeiros vellos. Diagnose e estudos de conservación (6.503 Kb)
Autoría:  Francisco Rodríguez Trinidad

Mellora e recuperación de soutos, cultivo e prácticas tradicionais e pautas para a súa recuperación (16.340 Kb)
Autoría:  Pedro Álvarez Álvarez

A xestión do recurso micolóxico. Un valor engadido para os propietarios (950 Kb)
Autoría:  Ricardo Lopes

A multifuncionalidade nos soutos de castiñeiro (7.760 Kb)
Autoría:  Antonio Rigueiro Rodríguez

A produción de castaña: situación actual e retos cara ao futuro (1.655 Kb)
Autoría:  Rafael Castro Vaamonde

O mercado da castaña en Francia (4.508 Kb)
Autoría:  Jean Luc Bellat

A castaña, industria do fresco e deshidratado en Galicia (4.513 Kb)
Autoría:  Hugo Rodríguez García

Plan de modernización para a produción intensiva da castaña para froito (146 Kb)
Autoría:  Javier Pereira González

A comercialización: pasado, presente e futuro (382 Kb)
Autoría:  Miguel Ángel Areán González

A industrialización da castaña no mundo (1.204 Kb)
Autoría:  José Domingo Posada González

IXP, obxectivos e regulación. A IXP da castaña de Galicia (112 Kb)
Autoría:  Ricardo Rivas Barros

Xestión dos soutos (6.739 Kb)
Autoría:  Afonso Martins

O cultivo do castiñeiro. Variedades da castaña (6.739 Kb)
Autoría:  Santiago Pereira Lorenzo

Caracterización mecánica da madeira estrutural do castiñeiro (1.444 Kb)
Autoría:  Juan Ignacio Fernández Golfín

Clasificación da madeira de castiñeiro para uso estrutural: a experiencia italiana (1.908 Kb)
Autoría:  Michele Brunetti

A madeira de castiñeiro para fins estruturais: casos de estudo e investigación realizada pola Universidade do Minho, Portugal (1.664 Kb)
Autoría:  Ricardo Brites

Características fisico-mecánicas da madeira de castiñeiro híbrido en Galicia (289 Kb)
Autoría: Mª Victoria Baonza Merino

Caracterización físico-mecánica da madeira de castiñeiro. Experiencias desenvolvidas en Galicia (381 Kb)
Autoría:  Ramón Ángel Mariño Allegue

Uso do castiñeiro en carpintería. Produtos, mercado e abastecemento de madeira (32 Kb)
Autoría:  Nicolás Cubeiro Martínez

Uso da madeira estrutural de castiñeiro na rehabilitación e vivenda nova (1.981 Kb)
Autoría:  Ángeles Mosqueira

Calidade e defectos (en particular a aceboladura) da madeira do castiñeiro: coñecemento e posibles solucións (1.193 Kb)
Autoría:  Fulvio Giudici

Situación actual da madeira de castiñeiro. Existencias e necesidades (3.615 Kb)
Autoría:  Xosé Francisco Pedras Saavedra

Liñas de investigación para a loita contra o chancro e os perforadores da castaña (4.415 Kb)
Autoría:  J. Pedro Mansilla Vázquez

A Silvicultura do castiñeiro (5.473 Kb)
Autoría:  José Manuel Pérez Rodríguez

Silvicultura de plantacións de castiñeiro para produción de madeira (7.370 Kb)
Autoría:  Roque Rodríguez Soalleiro

O castiñeiro nas liñas de axudas da Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais (306 Kb)
Autoría:  Alfredo Fernández Ríos

Produción en viveiro de castiñeiro híbrido enxertado e micorrizado (6.153 Kb)
Autoría:  Ramiro Martínez Picos e Esteban Sinde Stompel

Técnicas de multiplicación vexetativa do castiñeiro híbrido: acodo, estaquillado e cultivo in vitro (1.870 Kb)
Autoría:  Inmaculada López Muñoz, Ramiro Martínez Picos e Margarita Fraga Ares

Clons híbridos para madeira e portaenxertos: criterios de selección e propagación (122 Kb)
Autoría:  Mª Eugenia Miranda Fontaíña

Página siguiente >>

Artigos divulgativos

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS