Medio Rural

Artigos divulgativos de transferencia tecnolóxica

O cancro do castiñeiro en Portugal (122 Kb)
Autoría:  María Helena Pires Bragança

Material forestal de reprodución existente (557 Kb)
Autoría:  Jacobo Aboal Viñas

As poboacións autóctonas de castiñeiro e a selección de materiais de reprodución (1.596 Kb)
Autoría:  Josefa Fernández López

Diversidade e recursos xenéticos do castiñeiro (Castanea Sativa Mill.) nas rexións do Espazo Atlántico (2.092 Kb)
Autoría:  Teresa Barreneche

O cancro do castiñeiro en Portugal (122 Kb)
Autoría:  María Helena Pires Bragança

Material forestal de reprodución existente (557 Kb)
Autoría:  Jacobo Aboal Viñas

As poboacións autóctonas de castiñeiro e a selección de materiais de reprodución (1.596 Kb)
Autoría:  Josefa Fernández López

Diversidade e recursos xenéticos do castiñeiro (Castanea Sativa Mill.) nas rexións do Espazo Atlántico (2.092 Kb)
Autoría:  Teresa Barreneche

Estudos das moscas brancas no cultivo do tomate en Galicia (122 Kb)
Autoría:  Antonio Gobbi Arias, Julia Vázquez Vila e Antonio Rivera

Produción eficiente de leite cos recursos da explotación (271 Kb)
Autoría:  Antonio González Rodríguez e Orlando Vázquez Yánez

Caracterización agronómica e morfolóxica de ecotipos hortícolas (516 Kb)
Autoría:  Antonio Rivera, Angel Taboada, Federico Pomar, Lucio Tarrén e José Manuel Bao

A asociación triticale-chícharo fronte ao raigrás italiano como cultivo invernal para ensilar en rotación co millo (114 Kb)
Autoría:  B. Fernández-Lorenzo, Gonzalo Flores, Antonio González e Juan Valladares

Efectos ambientais derivados da aplicación de xurros de vacún e porco en pradeiras. Aplicación das técnicas de inxección superficial de xurro (191 Kb)
Autoría:  Dolores Báez Bernal, Juan Castro Insua, MªJosé Casal Bouza e Juan Valladares

Estudos fitopatolóxicos en cultivos hortícolas galegos (284 Kb)
Autoría:  Federico Pomar, Antonio Rivera e Angel Taboada

Cryptosporidiose e giardiose nas gandarías bovina, ovina e caprina (309 Kb)
Autoría:  J. A. Castro, Marta González, Ignacio García, Mª Carmen Carro, Xabier Cortizo e Mercedes Mezo

O engorde de tenreiros con ensilados de forraxes (178 Kb)
Autoría:  Jaime Zea Salgueiro e Mª Dolores Díaz Díaz

Produción de carne de calidade en rabaños de vacas mosexas de raza rubia galega (81 Kb)
Autoría:  L. Monserrat, T. Moreno, D. Franco, E. M. Bispo, N. Pérez e V. Amor

Millo para gran e forraxe nas explotacións galegas (279 Kb)
Autoría:  Laura Campo, José Manuel Rodríguez Méndez e Jesús Moreno-González

A Fasciolose en galicia. Novos métodos de diagnóstico (178 Kb)
Autoría:  M. Mezo, M. González, Mª C. Carro, I. Rodríguez, X. Cortizo e J. A. Castro

Valor agronómico das variedades comerciais de gramíneas e leguminosas pratenses (111 Kb)
Autoría:  N. Díaz, M. Bande, J. Piñeiro, Mª D. Díaz e J. Fernández

A necesidade de fermentos autóctonos para a mellora dos queixos tradicionais galegos e para o desenvolvemento de novos produtos alimenticios (78 Kb)
Autoría:  Patricia Rodríguez, Cristina I. Fernández, Raquel Lage e J. Ignacio Garabal

Efecto dos sistemas de manexo do gando vacún sobre a calidade da carne (81 Kb)
Autoría:  Teresa Moreno, Lorenzo Monserrat, Daniel Franco, Esperanza Bispo e Nuria Pérez

Elaboración de viños brancos (617 Kb)
Autoría:  Alfonso Losada

Elaboración de viños tintos (1.879 Kb)
Autoría:  Alfonso Losada

Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. Consello Regulador (389 Kb)
Autoría:  Ana Fernández González

Influencia do recipiente de envellecemento e da temperatura de conservación do viño embotellado sobre os valores de parámetros xerais e compoñentes aromáticas nos viños de Mencía da D.O. Valdeorras (5.184 Kb)
Autoría:  Añón ,A., Losada, M.M., Orriols ,I. e Iñiguez, M.

A fermentación maloláctica: obxectivos e variables de control (442 Kb)
Autoría:  Antonio Palacios

Estudos preliminares da incidencia de Agrobacterium en viñedos de Galicia (420 Kb)
Autoría:  B. Lastra Pozo e M.M. López González

Valori economici della grappa e situazione degli spirits in Italia (941 Kb)
Autoría:  Bruno Pilzer

Influence of grape variety, vine system and enological treatments on
3 the colour stability of young red wines
(142 Kb)
Autoría:  C. Pérez Lamela, M.S. García Falcón, J. Simal Gándara e I. Orriols Fernández

Orixe e expansión de Vitis (786 Kb)
Autoría:  Emilia Diaz

Selección clonal. O cultivo: poboación heteroxénea de clons (664 Kb)
Autoría:  Emilia Diaz

 Estado actual da selección clonal de viníferas tintas en Galicia (238 Kb)
Autoría:  Emilia Díaz Losada

Novos conceptos para a elaboración de viños tintos (2.273 Kb)
Autoría:  Fernando Zamora

Aroma components of Galician Alvariño, Loureira and Godello wines (539 Kb)
Autoría:  G. Versini, I. Orriols e A. Dalla Serra

 Principais compoñentes aromáticos dos viños elaborados con albariño, loureira e godello. Perfil terpénico destas variedades. (194 Kb)
Autoría:  G. Versini, I. Orriols e A. Dalla Serra

Novas formas de elaboracion de augardentes de bagazo (845 Kb)
Autoría:  Giuseppe Versini, Sergio Moser, M. Scarabello

 Vinificación con hiperoxidación do godello. Calidade do viño elaborado. Anos 1991 e 1992 (96 Kb)
Autoría:  I. Orriols e A. Fernández

Aspectos característicos de variedades tintas de Galicia (235 Kb)
Autoría:  I. Orriols, F. Rego, E. Soto, I. Vázquez, X. Rego, P. Rey e A. Losada

Influencia de diferentes levaduras e das temperaturas de fermentacion na calidade e formación de substancias volátiles na vinificacion da variedade godello (36 Kb)
Autoría:  I. Orriols, H. Fernández e J. L. Bartolomé

Differentiation varietale des eaux-de-vie de marc de la Galicia (33 Kb)
Autoría:  I. Orriols, M. H. Bollaín e K. Bertch

Les cepages blancs de galicia -albariño, loureira, godello, treixadura- et ses composes volatils (43 Kb)
Autoría:  I. Orriols, V. Álvarez, J. Pérez e J. Rega

 A maduración da uva: criterios de madurez (272 Kb)
Autoría:  Ignacio Orriols

A maduración da uva: introdución (1.240 Kb)
Autoría:  Ignacio Orriols

A maduración da uva: toma de mostra (247 Kb)
Autoría:  Ignacio Orriols

A maduración: compoñentes da uva (319 Kb)
Autoría:  Ignacio Orriols

Aspectos condicionantes na elaboración de augardentes de calidade (3.348 Kb)
Autoría:  Ignacio Orriols

Elaboración de augardentes (2.540 Kb)
Autoría:  Ignacio Orriols

Elaboración de augardentes: afinamento final (427 Kb)
Autoría:  Ignacio Orriols

Elaboración e control de calidade de augardentes (794 Kb)
Autoría:  Ignacio Orriols

Aplicacion de diferentes procesos prefermentativos -maceracion e hiperoxidacion- na vinificacion de albariño e de godello. (22 Kb)
Autoría:  Ignacio Orriols Fernández

Comportamento agronómico da mencía en función do sistema de formación e da densidade de plantación. Resultados: 2003-2007 (1.281 Kb)
Autoría:  Iván Vázquez

Mecanización vitícola (6.157 Kb)
Autoría:  Iván Vázquez

Os sistemas de condución en Galicia (11.602 Kb)
Autoría:  Iván Vázquez

Plantación de viñedos (5.408 Kb)
Autoría:  Iván Vázquez

Influencia da densidade de plantación nas características agronómicas da variedade de uva godello (159 Kb)
Autoría:  Iván Vázquez, Francisco Rego, Alfonso Losada, Xan Rego e Ignacio Orriols

 Influencia da densidade de plantacion nas características agronómicas da variedade loureira (103 Kb)
Autoría:  Iván Vázquez, Francisco Rego, Ignacio Orriols e Alfonso Losada,

Incidencia de diferentes tempos de desfangado estático sobre o perfil aromático de viños brancos da variedade godello (378 Kb)
Autoría:  J. L. Mazaira, Juan F. Cacho e I. Orriols

Incidencia da maceración pelicular e da utilización de enzimas con actividade glicosidasa na elaboración de viñoos da variedade Godello (152 Kb)
Autoría:  J.L. Mazaira, M.M. Losada, I. Orriols e J. F. Cacho

 Control biolóxico na fermentación de viños tintos (1.729 Kb)
Autoría:  Jose Antonio Suárez Lepe

Tanino enolóxico. Unha ferramenta de elaboración versátil (762 Kb)
Autoría:  José Manuel Álvarez

 Importancia da análise organoléptica (1.486 Kb)
Autoría:  Juan Cacho

Incidencia ambiental das industrias de destilación de bagazos (1.070 Kb)
Autoría:  Manuel Angel Rodríguez Rodríguez

A esfolla precoz: nova técnica para reducir a compactidade dos acios e a produción de uva (204 Kb)
Autoría:  Martínez de Toda F. y Tardáguila, J.

A importancia dos portaenxertos (1.179 Kb)
Autoría:  Nuria Cid

Microorganismos na industria enolóxica e a súa relación coa calidade do viño (1.951 Kb)
Autoría:  Pilar Blanco

Características químicas e organolépticas das augardentes monovarietais galegas (230 Kb)
Autoría:  Sandra Cortés Diéguez

A cor nos viños tintos. Importancia dos compostos fenólicos (1.841 Kb)
Autoría:  Susana Rio

Compoñentes principais da uva e dos viños (1.182 Kb)
Autoría:  Susana Rio

Resultados con diferentes tipos de vinificación de viños tintos (3.921 Kb)
Autoría:  Susana Río Segade

Aclareo mecánico: unha técnica innovadora e barata para reducir a produción de uva do viñedo (491 Kb)
Autoría:  Tardáguila J. e Martínez de Toda F.

Cambio climático e a súa influencia na viticultura (2.976 Kb)
Autoría:  Vicente Sotés Ruiz

<< Páxina anterior

Artigos divulgativos

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS