Investigación

Compartir

Centros

Áreas e seccións

Área 1 - Produción Vexetal

 • Pastos e Forraxes, Cultivos COP
 • Horta, Flor e Froitos
 • Viticultura
 • Xenética Vexetal
 • Sanidade Vexetal

Área 2 - Produción Animal

 • Vacún de leite
 • Vacún de carne e outros ruminantes
 • Outras especies animais domésticas
 • Sistemas silvopastorís
 • Alimentación e Valoración nutricional de alimentos do gando
 • Reprodución e Xenética Animal
 • Sanidade Animal

Área 3 - Tecnoloxía de produtos e procesos agroalimentarios

 • Tecnoloxía de lácteos
 • Tecnoloxía de cárnicos
 • Enoloxía
 • Tecnoloxía de procesos agroalimentarios

Área 4 - Tecnoloxía do ambiente en actividades agrarias e seguridade alimentaria

 • Fertilización mineral e orgánica nos sistemas de produción
 • Seguridade ambiental e seguridade alimentaria nos sistemas produtivos agrarios

Área 5 - Economía, Socioloxía e Política Agraria

 • Economía, Estatística Agraria
 • Xestión e Asesoramento tecnico-económico de Explotacións
 • Socioloxía e Política Agraria