Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Publicaciones >> Forestal

Publicaciones de forestal

Título:
Hortos de semente de categoría controlada de piñeiro do país (Pinus pinaster)

Resumo:
Resumo do programa de mellora silvícola para o desenvolvemento dunha silvicultura avanzada e específica para o piñeiro do país mellorado.

Descargar versión castellano
Descargar versión galego
Descargar English version

Ano publicación: 2018 | DL: C 2215-2018 | Nº páx: 6

Título:
Programa de mellora silvícola de Galicia

Resumo:
Vídeo informativo-divulgativo do Centro de Investigación Forestal de Lourizán sobre o Programa de mellora silvícola de Galicia.

Ver - versión títulos en galego
Ver - versión títulos en castellano
Ver - English version

Ano publicación: 2018

Título:
Tolerancia á avespa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus) en variedades tradicionais de froito e híbridos interespecíficos

Resumo:
Folla divulgadora sobre a avespa do castiñeiro, considerada a principal praga do castiñeiro europeo.

Descargar versión castellano (720 Kb)
Descargar versión galego (670 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1920-2018 | Nº páx: 12

Título:
Plan de mellora silvícola para plantacións de Piñeiro

Resumo:
Tríptico informativo dos ensaios silvícolas de piñeiro levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para conseguir incrementar a cantidade e a calidade dos produtos forestais galegos.

Descargar (3 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1068-2018 | Nº páx: 6

Título:
Posibilidades de resinación para Pinus pinaster Ait. en Galicia

Resumo:
Resultados dos ensaios do Centro de Investigación Forestal de Lourizán para determinar as posibilidades do aproveitamento resineiro en Galicia para a especie Pinus pinaster Ait.

Descargar versión galego (34 Mb) - Descargar versión castellano (34 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1050-2018 | Nº páx: 6

Título:
A cerdeira galega para madeira: selección, conservación e usos actuais

Resumo:
Segunda edición ampliada de A cerdeira de orixe galega para uso forestal, na cal se engaden novos clons experimentais de cerdeiras e o uso da cerdeira como materia prima nos oficios tradicionais.

Versión galego (5.5 Mb) - Versión castellano (35 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 129-2018 | Nº páx: 48

Título:
Novas árbores rexistradas de cerdeira galega para uso forestal

Resumo:
Tríptico informativo ampliado con novos clons respecto a 2015 sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

Versión galego (2 Mb) - Versión castellano (21 Mb) - Versión english (15 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 128-2018 | Nº páx: 6

Título:
Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Jardín Botánico

Resumo:
Desplegable informativo y explicativo sobre el jardín botánico del Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Descargar (14.3 Mb)


Ano publicación: 2016 | DL: C 268-2016

Publicacións

Título:
Mellora xenética fronte ao nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) no Centro de Investigación Forestal de Lourizán

Resumo:
Resultados dos traballos de mellora xenética levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para loitar contra o nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) do piñeiro.

Versión galego (3 Mb) - Versión castelán (3 Mb) - Versión inglés (3 Mb)

Ano publicación: 2017 | DL: C 1771-2017
Publicacións

Título:
Árbores seleccionadas de cerdeira galega para uso forestal

Resumo:
Tríptico explicativo sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

Descargar (11.5 Mb)Ano publicación: 2015 | DL: C 1999-2015
Publicacións

Título:
Novos hortos de semente de Piñeiro do país (Pinus pinaster). Avances na mellora xenética

Resumo:
Tríptico informativo sobre novos hortos de semente de piñeiro do país e os avances de mellora xenética e silvícola que se están a producir no Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Descargar (3.8 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 1545-2016
Publicacións

Título:
O plumeiro ou carrizo da Pampa

Resumo:
Tríptico informativo sobre as principais medidas de prevención, control e eliminación da planta invasora o plumeiro ou carrizo da Pampa (Cortaderia selloana).

Descargar (16 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 1830-2016
Publicacións

Título:
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Texto consolidado ao 1 de xaneiro de 2016

Descargar - versión en galego (1 Mb)

Descargar - versión en castelán (1 Mb)Ano publicación: 2016 | DL: C 186-2016 | Nº páx:: 144 | Linguas: Galego e castelán

Publicacións

Título:
A cerdeira de orixe galega para uso forestal

Resumo:
Estudo de como se debe pontenciar o cultivo de cerdeiras mediante a plantación de materiais seleccionados para a obtención de madeira.

Descargar (9.6 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1521-2015 | Nº páx:: 33

Publicacións

Título:
Medidas contra a avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)

Resumo:
Esta guía describe os tratamentos fitosanitarios destinados a protexer o castiñeiro da avespa chinesa (Dryocosmus kuriphilus).

Descargar (2 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1059-2015 | Nº páx:: 23

Publicacións

Título:
AVALIACIÓN PRELIMINAR DO RISCO DE EROSIÓN TRAS INCENDIOS FORESTAIS

Resumo:
Tríptico informativo sobre como actuar nas áreas queimadas despois de que se produza un incendio forestal.

Descargar (624 Kb)


Ano publicación: 2015 | DL: C 825-2015

Publicacións

Título:
GUÍA DO CULTIVO DO CASTIÑEIRO PARA A PRODUCIÓN DE CASTAÑA

Resumo:
A intención deste libro é reunir información útil para os produtores de castaña e viveiristas galegos na elección das variedades e portaenxertos, nas súas técnicas de multiplicación, na instalación e coidado dos soutos e, finalmente, na identificación das pragas e enfermidades do castiñeiro e nas medidas que cómpre tomar para combatelas.
Descargar (54 Mb)

Ano publicación: 2014 | DL: C 1627-2014 | Nº páx:: 134

Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas agrícolas propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector agrícola no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar unha produción máis sostible e respectuosa co medio natural.

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1680-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS GANDEIRAS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas gandeiras propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector agrogandeiro no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar unha produción máis sostible e respectuosa co medio natural.

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1678-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS FORESTAIS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas forestais propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector forestal no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar a viabilidade económica, a sostibilidade ambiental e a aceptación social dos aproveitamentos nos montes.
Descargar (7 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1679-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, GANDEIRAS E FORESTAIS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas agrícolas, gandeiras e forestais máis axeitadas en materia de conservación e sostibilidade ambiental a través da formación e información dos profesionais vinculados a estes sectores.

Descargar (8 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1681-2014
Publicacións

Título:
VARIEDADES PARA OS SOUTOS NOVOS

Resumo:
Estudo e descrición das variedades que posúen mellores características tecnolóxicas e produtivas para plantar nos soutos novos, coa finalidade de mellorar o coñecemento sobre as variedades de maior interese para os diferentes usos.

Descargar (8 Mb) Ler

Ano publicación: 2013 | ISBN: 978-84 453-5116-1 | DL: C 1810-2013 | Nº páx:: 38 | Prezo: 15 €

Publicacións

Título:
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (non consolidada) - Descargar (9 Mb)- Ler

Lexislación consolidada: Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Texto consolidado a 28/12/2017 - Descargar (260 Kb)

 

Ano publicación: 2013 | DL: C 90-2013 | Nº páx:: 59

Publicacións

Título:
Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia

 

Descargar (4.4 Mb)
Ler

 

Ano publicación: 2012 | DL: C 2345-2012 | Nº páx:: 141

Publicacións

Título:
O Home do Lume. Guía de actividades. Educación primaria

Resumo:
Esta publicación consta dun conto e unha guía de actividades, e está dirixida a nenos/as de educación primaria para conciencialos/as sobre os incendios forestais e a súa influencia no equilibrio ecolóxico.

Descargar (5 Mb)

Ano publicación: 2012 | DL: C 7-2013 | Nº páx:: 54

Publicacións

Título:
Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios. Manual para formadores

Resumo:
Manual de información e formación de técnicos, agricultores e gandeiros relacionados coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios.

Descargar (51 Mb)

Nº páx: 341

Publicacións

Título:
Defensa contra os incendios forestais. Peóns conductores

Resumo:
Unidade didáctica sobre a organización e os procedementos de actuación para facer fronte aos incendios forestais dentro do territorio galego. Descargar (3.3 Mb)

Ler

Nº páx: 52

Publicacións

Título:
Funcionalidade e operatividade dos vehículos autobomba na extinción de incendios forestais

Resumo:
Manual didáctico-práctico sobre los vehículos autobomba en la extinción de incendios forestales.

Descargar (3.3 Mb)
Ler libro (versión en gallego)

DL: PO 660-2010 | Nº páx: 55

Publicacións

Título:
Herramientas selvícolas para la gestión forestal sostenible en Galicia

Resumen:
Editado por la Dirección Xeral de Montes en colaboración con la Universidad de Santiago (USC) e con el financiamiento de fondos comunitarios FEADER. Se trata de una publicación de carácter técnico, que tiene como principal objetivo recopilar y difundir herramientas silvícolas de utilidad para la gestión sostenible de las masas forestales de Galicia.

Leer libro
Descargar libro (7.115 Kb)
Publicaciones

Título:
Materiais de base de clons de castiñeiro híbrido para a produción de madeira (Castanea crenata x Castanea sativa), Mellora xenética de Pinus pinaster en Galicia, Principais variedades galegas de castiñeiro, Mellora xenética de Pinus radiata en Galicia

Resumen:
Serie de trípticos del Centro de Investigación e Información Ambiental de Lourizán basados en estudios realizados a partir de proyectos de I+D sobre investigación forestal.

Ver

Publicacións

Título:
Estudo dos solos da parroquia de Campolongo (Negreira, A Coruña). Alternativas para o uso forestal

Resumo:
Información sobre la evolución del uso forestal de la parroquia de Campolongo basada en la documentación que se conserva en la actualidad, junto con el testimonio de los mayores de la zona.


ISBN: 978-84-453-4794-2 | DL: C 1005-2009 | Nº páx: 117 | Prezo: 10 €

Publicaciones

Título:
Jornada sobre la prevención de incendios forestales en grandes infraestructuras y núcleos rurales

Resumen:
Relatorios

 

 

Ver (versión en gallego)

Publicaciones

Título:
I Jornadas internacionales sobre el castaño

Resumen:
Relatorios y conclusiones

 

 

Ver (versión en gallego)

Publicaciones

Título:
II Xornadas de arboricultura. A árbore no territorio. Coñecendo o presente e planificando o futuro

Resumen:
Resumen de las ponencias de las II jornadas de arboricultura. Aspectos técnicos de la arboricultura y sustentabilidad son desarrollados por expertos que son referentes de la arboricultura nacional y europea. Incluye un Cd recopilatorio.


DL: C 408-2008 | Nº pág: 95 | Precio: 0 €

Publicaciones

Título:
Manual de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia

Resumen:
Manual formativo en el que se recogen las medidas adoptadas con la entrada en vigor de la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales y su aplicación práctica. Se tratan también cuestiones técnicas y operativas de defensa y prevención de incendios forestales.

Descargar libro (22.748 Kb, versión en gallego)

DL: C-1965-2007 | Nº pág: 310 | Precio: 0 €

Publicaciones

Título:
Decreto 105/2006. Protección dos núcleos rurais fronte aos incendios forestais

Resumen:
Eeste libro desarrolla de un modo práctico, gráfico y ameno el Decreto 105/2006 como un nuevo marco en la regulación y prevención en materia de incendios forestales. Va acompañado de un Cd.DL: VG-106-2007 | Nº pág: 72 | Precio:0 €


© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS