Medio Rural
Inicio >> Institucional >> Publicaciones >> Investigación y formación

Publicaciones de investigación y formación

Título:
A variedade Treixadura

Resumo:
Monográfico sobre a variedade da uva Treixadura, característica da comarca do Ribeiro.

Descargar

Ano publicación: 2018 | DL: C 1919-2018 | Nº páx: 16

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2019

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar

Ano publicación: 2019 | DL: C 252-2019 | Nº páx: 2

Título:
Manejo de animales de experimentación

Resumo:
Nesta publicación danse unhas nocións básicas sobre algunhas especies de mamíferos comunmente usados na investigación.

Descargar

Ano publicación: 2018 | Publicación só electrónica | Nº páx: 47

Título:
Hortos de semente de categoría controlada de piñeiro do país (Pinus pinaster)

Resumo:
Resumo do programa de mellora silvícola para o desenvolvemento dunha silvicultura avanzada e específica para o piñeiro do país mellorado.

Descargar versión castellano
Descargar versión galego
Descargar English version

Ano publicación: 2018 | DL: C 2215-2018 | Nº páx: 6

Título:
Programa de mellora silvícola de Galicia

Resumo:
Vídeo informativo-divulgativo do Centro de Investigación Forestal de Lourizán sobre o Programa de mellora silvícola de Galicia.

Ver - versión títulos en galego
Ver - versión títulos en castellano
Ver - English version

Ano publicación: 2018

Título:
Mordeduras

Resumo:
Cartel informativo sobre as mordeduras dos porcos, as consecuencias e a prevención.

Descargar (315 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 2214-2018

Título:
Tolerancia á avespa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus) en variedades tradicionais de froito e híbridos interespecíficos

Resumo:
Folla divulgadora sobre a avespa do castiñeiro, considerada a principal praga do castiñeiro europeo.

Descargar versión castellano (720 Kb)
Descargar versión galego (670 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1920-2018 | Nº páx: 12

Título:
Plan de mellora silvícola para plantacións de Piñeiro

Resumo:
Tríptico informativo dos ensaios silvícolas de piñeiro levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para conseguir incrementar a cantidade e a calidade dos produtos forestais galegos.

Descargar (3 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1068-2018 | Nº páx: 6

Título:
O potencial aromático das variedades de vide cultivadas en Galicia

Resumo:
Esta obra analiza polo miúdo e mediante fichas o potencial aromático das variedades de vide de cultivo tradicional en Galicia, a orixe, as relacións de parentesco e os cambios que se produciron na viticultura galega nos últimos anos.

Descargar versión galego (6 Mb) - Descargar versión castellano (6 Mb)


Ano publicación: 2017 | DL: C 884-2017 | Nº páx: 89

Título:
Posibilidades de resinación para Pinus pinaster Ait. en Galicia

Resumo:
Resultados dos ensaios do Centro de Investigación Forestal de Lourizán para determinar as posibilidades do aproveitamento resineiro en Galicia para a especie Pinus pinaster Ait.

Descargar versión galego (34 Mb) - Descargar versión castellano (34 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 1050-2018 | Nº páx: 6

Título:
Anuario de Estatística agraria 2012-2013

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,6 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | Publicación só electrónica

Título:
A variedade Albariño.

Resumo:
Monográfico sobre a variedade Albariño, cuxos caldos son hoxe recoñecidos e valorados internacionalmente.

Descargar (1 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 1272-2017 | Nº páx:16

Título:
Aspectos técnicos y normativos para la eutanasia de los animales de experimentación. Unidad didáctica.

Resumo:
Esta guía ten por obxecto concienciar e espertar o interese dos profesionais cara á correcta e eficaz práctica do benestar animal nos animais de experimentación.

Descargar (1 Mb)


Ano publicación: 2018 | Publicación só electrónica

Título:
A cerdeira galega para madeira: selección, conservación e usos actuais

Resumo:
Segunda edición ampliada de A cerdeira de orixe galega para uso forestal, na cal se engaden novos clons experimentais de cerdeiras e o uso da cerdeira como materia prima nos oficios tradicionais.

Versión galego (5.5 Mb) - Versión castellano (35 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 129-2018 | Nº páx: 48

Título:
Novas árbores rexistradas de cerdeira galega para uso forestal

Resumo:
Tríptico informativo ampliado con novos clons respecto a 2015 sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

Versión galego (2 Mb) - Versión castellano (21 Mb) - Versión english (15 Mb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 128-2018 | Nº páx: 6

Título:
Manual de exercicios para os cursos de acreditación en benestar animal durante o transporte de animais vivos

Resumo:
Este manual de exercicios está deseñado para que os alumnos aprendan as nocións básicas necesarias para trasladar animais por estrada.

Descargar (4.3 Mb)


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 43 | Publicación só electrónica

Título:
Anuario de Estatística agraria 2010-2011

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,11 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | | Publicación só electrónica

Título:
Anuario de estatística agraria 2008-2009

Resumo:
Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

Descargar (3,27 Mb)
Ler


Ano publicación: 2018 | Nº páx: 266 | | Publicación só electrónica

Título:
Catálogo de chícharos de Galicia

Resumo:
Este libro dános a coñecer as variedades de chícharos que se rexistran e conservan en Galicia.

Descargar (14 Mb)
Ler


Ano publicación: 2017 | DL: C- 847-2017 | Nº páx: 129

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2018

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia.

Descargar díptico (357 Kb)


Ano publicación: 2018 | DL: C 132-2018

Título:
Matanzas domiciliarias de porcino. Aspectos sanitarios e de benestar animal

Resumo:
Neste manual danse a coñecer dunha forma sinxela e práctica tanto as normas e recomendacións legais como os aspectos aplicativos do manexo e do comportamento dos porcinos, así como os sistemas e equipos que se van utilizar durante o seu sacrificio na explotación.
Descargar díptico (357 Kb) - Descargar libro (5 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 2019-2017 | Nº páx:: 44
Publicaciones

Título:
Bienestar animal. Salud y enfermedad en relación con el comportamiento

Resumo:
Este manual pretende concienciar de la importancia de la observación del comportamiento como herramienta para la detección de situaciones estresantes en los animales.

Descargar (2.4 Mb)

Año publicación: 2017 | Nº pág: 66 | Publicación solo electrónica

Título:
Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Jardín Botánico

Resumo:
Desplegable informativo y explicativo sobre el jardín botánico del Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Descargar (14.3 Mb)


Ano publicación: 2016 | DL: C 268-2016

Título:
Anxélica. O sabor da tradición

Resumo:
Monográfico centrado na recompilación de información sobre a anxélica e o tostado, as súas características e técnicas de elaboración, así como referencias históricas e literarias.

Descargar (14.3 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 1401 2016 | Nº páx:: 16

Publicacións

Título:
Mellora xenética fronte ao nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) no Centro de Investigación Forestal de Lourizán

Resumo:
Resultados dos traballos de mellora xenética levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para loitar contra o nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) do piñeiro.

Versión galego (3 Mb) - Versión castelán (3 Mb) - Versión inglés (3 Mb)

Ano publicación: 2017 | DL: C 1771-2017
Publicacións

Título:
Variedades autóctonas de pementos de Galicia

Resumo:
Guía elaborada a partir dos traballos feitos coas distintas variedades tradicionais galegas de pementos polos investigadores da sección de horta da Consellería do Medio Rural.

Descargar (2 Mb)
Ler

Ano publicación: 2017 | DL: C 266-2017 | Nº páx:: 28

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2017

Resumo:
Este díptico móstranos os resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades comerciais de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia en 2017, así como outras que poidan resultar de interese.

Descargar (1.4 Mb)

Ano publicación: 2017 | DL: C 339-2017

Publicacións

Título:
Guía para a conservación da biodiversidade agraria de Galicia

Resumo:
Un guía de doada utilización para aqueles agricultores, gandeiros ou xestores que desexen pontenciar a riqueza das plantas, mamíferos, aves, etc. na súa explotación agraria.

Descargar (67 Mb)
Ler

Ano publicación: 2016 | DL: C 2172-2016 | Nº páx:: 63

Publicacións

Título:
Instituto Galego da Calidade Alimentaria. Memoria 2012-2015

Resumo:
Esta memoria recolle as actividades levadas a cabo polo Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal) no período 2012-2015.

Descargar (7 Mb)
Ler

Ano publicación: 2016 | DL: C 1638-2016 | Nº páx:: 315

Publicacións

Título:
Xestión Integrada de Pragas (XIP) e Produción Integrada (PI) no viñedo

Resumo:
Tríptico informativo sobre a xestión integrada de pragas e a produción integrada no viñedo.

Descargar (29 Mb)Ano publicación: 2016 | DL: 1286-2016
Publicacións

Título:
A variedade Godello

Resumo:
Folleto monográfico sobre a variedade godello, unha das máis representativas das cepas autóctonas galegas.

Descargar (1.7 Mb)Ano publicación: 2016 | DL: C 58-2016
Publicacións

Título:
Árbores seleccionadas de cerdeira galega para uso forestal

Resumo:
Tríptico explicativo sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

Descargar (11.5 Mb)Ano publicación: 2015 | DL: C 1999-2015
Publicacións

Título:
Novos hortos de semente de Piñeiro do país (Pinus pinaster). Avances na mellora xenética

Resumo:
Tríptico informativo sobre novos hortos de semente de piñeiro do país e os avances de mellora xenética e silvícola que se están a producir no Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

Descargar (3.8 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 1545-2016
Publicacións

Título:
O plumeiro ou carrizo da Pampa

Resumo:
Tríptico informativo sobre as principais medidas de prevención, control e eliminación da planta invasora o plumeiro ou carrizo da Pampa (Cortaderia selloana).

Descargar (16 Mb)

Ano publicación: 2016 | DL: C 1830-2016
Publicacións

Título:
Produtos fitosanitarios de uso non profesional

Resumo:
Despregable informativo sobre os produtos fitosanitarios de uso non profesional.

Descargar (10 Mb)DL: C 958-2016
Publicacións

Título:
Produtos fitosanitarios de uso non profesional: Pataca e vide. Leituga e pemento. Cebola e tomate

Resumo:
Estes carteis ofrecen información sobre as principais pragas e enfermidades que afectan os cultivos máis comúns en Galicia e os seus tratamentos fitosanitarios.

Pataca e vide | Leituga e pemento | Cebola e tomate

DL Pataca e vide: C 965-2016 | DL Leituga e Pemento: C 966-2016 | DL Cebola e tomate: C 967-2016
Publicacións

Título:
O Servizo de Extensión Agraria en Galicia 1956-2002

Resumo:
Este libro recompila os documentos, os testemuños e as lembranzas de centos de mulleres e homes que dende o Servizo de Extensión Agraria actuaron como auténtico motor para que os profesionais do medio rural modernizasen as súas explotacións.

Descargar (11 Mb) | Ler

Ano publicación: 2016 | DL: C 2045-2015 | Nº páx: 484
Publicacións

Título:
Valor agronómico de las variedades comerciales de maíz forraxeiro en Galicia. Actualización 2016

Resumo:
Resumen de los resultados de los ensayos para evaluar el rendimiento y calidad de las variedades de maíz forraxeiro más utilizadas en Galicia.

Descargar (3,9 Mb)

Año publicación: 2016 | DL: C 269-2016
Publicacións

Título:
O uso dos produtos fitosanitarios

Resumo:
Tríptico informativo para os usuarios dos produtos fitosanitarios.

Descargar (230 Kb)


Ano publicación: 2016 | DL: C 70-2016

Publicacións

Título:
Bienestar animal. Métodos de observación y valoración

Resumo:
Manual sobre los métodos de observación, los protocolos de evaluación general del bienestar animal y su valoración en las distintas especies.

Descargar (2.7 Mb)


Año publicación: 2015 | Nº pág: 62 | Publicación sólo electrónica

Publicacións

Título:
A cerdeira de orixe galega para uso forestal

Resumo:
Estudo de como se debe pontenciar o cultivo de cerdeiras mediante a plantación de materiais seleccionados para a obtención de madeira.

Descargar (9.6 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1521-2015 | Nº páx:: 33

Publicacións

Título:
Manual de horta ecolóxica

Resumo:
Manual onde se explican as técnicas para o cultivo da horta ecolóxica.

Descargar (2 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1520-2015 | Nº páx:: 88

Publicacións

Título:
Medidas contra a avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)

Resumo:
Esta guía describe os tratamentos fitosanitarios destinados a protexer o castiñeiro da avespa chinesa (Dryocosmus kuriphilus).

Descargar (2 Mb) Ler


Ano publicación: 2015 | DL: C 1059-2015 | Nº páx:: 23

Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL - MÉTODOS DE EUTANASIA Y ATURDIMIENTO

Resumo:
Este manual ten por obxecto concienciar e espertar o interese dos profesionais cara á correcta e eficaz práctica dos métodos de eutanasia e atordamento á hora do sacrificio dos animais destinados á alimentación humana, á investigación ou eliminación de animais non desexados..

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2015 | Nº páx: 93 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
AVALIACIÓN PRELIMINAR DO RISCO DE EROSIÓN TRAS INCENDIOS FORESTAIS

Resumo:
Tríptico informativo sobre como actuar nas áreas queimadas despois de que se produza un incendio forestal.

Descargar (624 Kb)


Ano publicación: 2015 | DL: C 825-2015

Publicacións

Título:
GUÍA DO CULTIVO DO CASTIÑEIRO PARA A PRODUCIÓN DE CASTAÑA

Resumo:
A intención deste libro é reunir información útil para os produtores de castaña e viveiristas galegos na elección das variedades e portaenxertos, nas súas técnicas de multiplicación, na instalación e coidado dos soutos e, finalmente, na identificación das pragas e enfermidades do castiñeiro e nas medidas que cómpre tomar para combatelas.
Descargar (54 Mb)

Ano publicación: 2014 | DL: C 1627-2014 | Nº páx:: 134

Publicacións

Título:
VARIEDADES AUTÓCTONAS DE TOMATES DE GALICIA

Resumo:
Esta guía foi feita a partir da colección de sementes de tomates tradicionais galegos do banco de xermoplasma do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo para a recuperación dos cultivares máis antigos.

Descargar (2 Mb) Ler

Ano publicación: 2015 | DL: C 231-2015 | Nº páx:: 28

Publicacións

Título:
MANUAIS DE FORMACIÓN EN BENESTAR ANIMAL. PREGUNTAS III

Resumo:
Preguntas sobre benestar animal para utilizar nos cursos de formación.

Experimentación e protección animal 2 - Descargar (4.7 Mb)
Anatomía. Estrés. Saúde e enfermidade - Descargar (5.5 Mb)Ano publicación: 2015 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2015

Resumo:
Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese

Descargar (3.5 Mb)

Ano publicación: 2015 | DL: C 1626-2014

Publicacións

Título:
O QUEIXO DE SAN SIMÓN. A SÚA RECUPERACIÓN

Resumo:
Nesta publicación explícase o proxecto de recuperación do queixo de San Simón: como se pasou dunha elaboración manual á aplicación das novas tecnoloxías, como dunha actividade inviable economicamente pasou a ser rendible, etc. En definitiva, como se conseguiu que esta ”xoia gastronómica” que estivo a piques de desaparecer en moi pouco tempo fose recuperada - Descargar (4 Mb) - Ler

Ano publicación: 2014 | ISBN: 978 84 453 5159 | DL: C 1626-2014 | Nº páx: 178 | Prezo: 15 €

Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas agrícolas propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector agrícola no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar unha produción máis sostible e respectuosa co medio natural.

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1680-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS GANDEIRAS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas gandeiras propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector agrogandeiro no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar unha produción máis sostible e respectuosa co medio natural.

Descargar (6 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1678-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS FORESTAIS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas forestais propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector forestal no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar a viabilidade económica, a sostibilidade ambiental e a aceptación social dos aproveitamentos nos montes.
Descargar (7 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1679-2014
Publicacións

Título:
GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, GANDEIRAS E FORESTAIS (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Resumo:
Esta guía pretende fomentar as boas prácticas agrícolas, gandeiras e forestais máis axeitadas en materia de conservación e sostibilidade ambiental a través da formación e información dos profesionais vinculados a estes sectores.

Descargar (8 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 19 | DL: C 1681-2014
Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL. Comportamento dos animais domésticos

Resumo:
Esta unidade didáctica ten como obxectivo servir de apoio e recurso didáctico na formación de técnicos e gandeiros.

Descargar (3.7 Mb)

Ano publicación: 2014 | Nº páx: 123 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
MANUAIS DE FORMACIÓN DE BENESTAR ANIMAL. PREGUNTAS II

Resumo:
Preguntas sobre benestar animal para utilizar nos cursos de formación.

Aspectos sociais Descargar (615 Kb)
Experimentación animal 1 - Descargar (630 Kb)
Lexislación e ética - Descargar (704 Kb)
Rexistro de explotación gandeiras e seguridade no traballo - Descargar (645 Kb)
Ano publicación: 2014 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
MANUAIS DE FORMACIÓN DE BENESTAR ANIMAL. PREGUNTAS I

Resumo:
Preguntas sobre benestar animal para utilizar nos cursos de formación.

Ruminantes. Porcino. Aves. Outras especies. PAC - Descargar (7.5 Mb)
Matanzas domiciliarias. Eutanasia - Descargar (7.3 Mb)
Transporte. Limpeza e desinfección - Descargar (7.3 Mb)
Comportamento dos animais domésticos - Descargar (7.2 Mb)
Bioseguridade. Limpeza e desinfección - Descargar (7.6 Mb)
Ano publicación: 2014 | Publicación só electrónica

Publicacións

Título:
Apuntes de viticultura e enoloxía

Resumo:
Material de referencia para os antigos cursos de 200 horas para os temas relacionados coa viticultura e a enoloxía.

Descargar (10 Mb)


Ano publicación: 1996 | DL: C-1254/96

Publicacións

Título:
Apuntes de produción de forraxes

Resumo:
Material de referencia para os antigos cursos de 200 horas para os temas relacionados coa produción de forraxes para o gando.

Descargar (20 Mb)


Ano publicación: 1996 | DL: C-1423/96

Publicacións

Título:
Apuntes de horticultura

Resumo:
Material de referencia para os antigos cursos de 200 horas para os temas relacionados coa produción hortícola.

Descargar (23 Mb)


Ano publicación: 1996 | DL: C-1806/96

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2014

Resumo:
Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese..

Descargar (660 Kb)

Ano publicación: 2014 | DL: C 92-2014

Publicacións

Título:
CARACTERIZACIÓN DOS CULTIVARES DE PEREIRA DO BANCO DE XERMOPLASMA DO CIAM

Resumo:
Neste traballo lévase a cabo un estudo polo miúdo dos cultivares de pereira do Banco de Xermoplasma do CIAM, cunha descrición detallada mediante fichas varietais de pereiras.
Descargar (10 Mb) Ler

Ano publicación: 2013 | ISBN: 978-84-453-5115-4 | DL: C 1809-2013 | Nº páx:: 203 | Prezo: 25 €

Publicacións

Título:
VARIEDADES PARA OS SOUTOS NOVOS

Resumo:
Estudo e descrición das variedades que posúen mellores características tecnolóxicas e produtivas para plantar nos soutos novos, coa finalidade de mellorar o coñecemento sobre as variedades de maior interese para os diferentes usos.

Descargar (8 Mb) Ler

Ano publicación: 2013 | ISBN: 978-84 453-5116-1 | DL: C 1810-2013 | Nº páx:: 38 | Prezo: 15 €

Publicacións

Título:
O solo e a súa fertilidade

Resumo:
Este trabajo hace un estudio detallado de la composición del suelo, el análisis e interpretación de las muestras recogidas e su fertilización.

Descargar (16 Mb, versión en gallego)
Leer

Año publicación: 2013 | Nº pág:: 64

Publicacións

Título:
GUÍA BÁSICA DO USUARIO DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

Resumen:
Guía básica de como se deben usar los productos fitosanitarios para proteger los productos vegetales contra los organismos nocivos.

Descargar (2 Mb, versión en gallego)
Leer

Año publicación: 2013 | DL: C 1359-2013 | Nº pág:: 42

Publicacións

Título:
GUÍA PARA A RENOVACIÓN DO CARNÉ BÁSICO DE USUARIOS PROFESIONAIS DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

Resumen:
En esta guía se exponen los contidos básicos que debe saber todo usuario profesional para la renovación del carnet básico de productos fitosanitarios.
Descargar (2 Mb, versión en gallego)
Leer

Año publicación: 2013 | ISBN: 978-84-453-5105-5 | DL: C 1357-2013 | Nº pág:: 54 | Precio: 1 €

Publicacións

Título:
CÓDIGO GALEGO DE BOAS PRÁCTICAS AGRARIAS

Resumo:
Recolle aqueles aspectos específicos da produción agrícola e gandeira que poderían dar orixe á contaminación por nitróxeno e proponse unha serie de medidas e prácticas para reducilo.

Descargar (560 Kb)

Ano publicación: 1999 | ISBN: 84 453 2540X | DL: C 1558-1999 | Nº páx:: 75

Publicacións

Título:
O Home do Lume. Guía de actividades. Educación primaria

Resumo:
Esta publicación consta dun conto e unha guía de actividades, e está dirixida a nenos/as de educación primaria para conciencialos/as sobre os incendios forestais e a súa influencia no equilibrio ecolóxico.

Descargar (5 Mb)

Ano publicación: 2012 | DL: C 7-2013 | Nº páx:: 54

Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL E INSTALACIÓNS. GANDO VACÚN LEITEIRO

Resumo:
Este libro fai un percorrido polas cuestións relativas ao aloxamento das vacas leiteiras que poden ter influencia no seu benestar animal.

Descargar (3.6 Mb)

 

Ano publicación: 2013 | Nº páx:: 100

Publicacións

Título:
EVOLUCIÓN DAS FEIRAS E MERCADOS NA PROVINCIA DE LUGO

Resumo:
Esta publicación, ademais de incluír unha relación das feiras que se celebraban, das que se posúen coñecemento, xunto cun calendario dos eventos festivos que teñen lugar mes a mes, achega datos sobre a agroindustria e información turística da provincia de Lugo. Resulta un cóctel entre a historia, a actividade agroalimentaria e a cultura en xeral, con dous aspectos importantes como son a arte e a gastronomía. Ler

Ano de publicación: 2012 | ISBN: 978 84 453 5005 | DL: C 2152-2012 | Nº páx: 214

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2013

Resumo:
Resumo dos ensaios das variedades de millo máis utilizadas en Galicia.

 

Descargar (3 Mb)

Ano publicación: 2013 | DL: C 157-2013

Publicacións

Título:
ANUARIO DE ESTATÍSTICA AGRARIA 2007

Resumo:
O anuario do ano 2007 achega algunhas novidades con respecto aos anos anteriores: novas estatísticas do subsector forestal, nova información relativa aos prezos do leite e exclúese o capítulo de climatoloxía, que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas publica anualmente no seu anuario.
Descargar (3 Mb)
Ler

Ano publicación: 2012 | Nº páx: 239

Publicacións

Título:
ANUARIO DE ESTATÍSTICA AGRARIA 2006

Resumo:
Esta publicación utilizou a información procedente das operacións estatísticas do Plan galego de estatística 2002-2006, complementada coas realizadas en convenio co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e cos datos doutras fontes (EUROSTAT e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas).
Descargar (14 Mb)
Ler

Ano publicación: 2012 | Nº páx: 241

Publicacións

Título:
PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN 2000-2005

Resumo:
Esta obra preséntanos unha recompilación dos traballos de investigación levados a cabo polo Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) dende o ano 2000 ao 2005.

Descargar (13 Mb)
Ler

Ano publicación: 2012 | Nº páx: 330

Publicacións

Título:
BENESTAR ANIMAL DURANTE O TRANSPORTE

Resumo:
El objetivo de esta unidad didáctica es servir de ayuda y apoyo a los conductores y/o cuidadores y a todo el personal relacionado con el transporte de animales vivos.

Descargar (4 Mb)
Ler

ISBN:978 84 453 50812 | Nº páx: 68 | Prezo: 4 €

Publicacións

Título:
Preguntas del libro de bienestar animal. Manual de formadores

Resumo:
Cuestionario para evaluar los conocimientos que se exponen en el libro Bienestar animal. Manual de formadores.

Descargar (514 Kb)

Publicacións

Título:
Bienestar animal en las explotaciones ganderas. Bioseguridad

Resumen:
Unidad didáctica donde se describen las medidas de bioseguridad para garantizar que los animales se encuentren en las condiciones adecuadas de confort y bienestar animal.

Descargar (9 Mb)
Ler

ISBN: 978 84 695 3726 8 | DL: C 1215 2012 | Nº páx: 46

Publicacións

Título:
Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: poda, cirujía arbórea e injerto

Resumo:
Manual de boas prácticas que pretende ensinar ao agricultor a poner en práctica as medidas culturais preventivas como medidas na sanidade vexetal.

Descargar (6 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2003 | DL: PO-220-2003 | Nº páx: 219 | Prezo: Non venal

Publicacións

Título: MEDIDAS AGROAMBIENTALES. Técnicas ambientales de racionalización en el uso de productos químicos: síntomas, seguimiento y control de fitopatógenos de los cultivos más frecuentes en Galicia. Control integrado. Producción integrada. Agricultura ecológica

Resumo:
Descríbense os síntomas e os métodos de seguimento daquelas pragas e enfermidades máis comúns en Galicia e nos cultivos que se prodigan.
Descargar (6 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2003 | DL: PO-223-2003 | Nº páx: 102 | Prezo: Non venal

Publicacións

Título:
Inventario de patóxenos e pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal

Resumo:
Fichas técnicas con información sobre a bioloxía e a epidemioloxía dos patóxenos e pragas e os medios de control que se poden levar a cabo.
Descargar (13 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2009 | ISBN: 978-84-453-4783-6 | DL: C-1491-2009 | Nº páx: 305 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Agricultura sostible

Resumo:
Fichas técnicas con información sobre a bioloxía e a epidemioloxía dos patóxenos e pragas e os medios de control que se poden levar a cabo.

Descargar (6 Mb)
Ler

Ano de publicación: 2005 | ISBN: 978-84-453-3963-X | DL: PO-220-2005 | Nº páx: 199 | Prezo: 11 €

Publicacións

Título:
Plagas y enfermedades del castaño en Galicia

Resumo:
Manual didáctico sobre as enfermidades e pragas do castiñeiro, a conservación dos seus froitos e as boas prácticas de poda para evitar a entrada de patóxenos a través das súas feridas.

Ler

DL: 120-2000 | Nº páx: 129 | EDICIÓN DE 2000

Publicacións

Título:
A colección de vides da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia

Resumo:
Descrición polo miúdo dos resultados obtidos no Programa de caracterización do banco de xermoplasma. Pretende ser a base de referencia das variedades de vide que estiveron e están presentes na tradición galega e que evolucionaron no tempo en resposta a cambios biolóxicos, ambientais e socioculturais.

Ler

ISBN: 978-84-453-5003-4 | DL: 2961-2011 | Nº páx: 83 | Prezo: 25 €

Publicacións

Título:
Plagas, enfermedades y fisiopatías de la camelia

Resumo:
Estudo técnico sobre o control das pragas, enfermidades e fisiopatías da camelia, planta emblemática da produción ornamental da nosa Comunidade Autónoma.

EDICIÓN DE 2003

Ler

ISBN: 84-453-3274-0 | DL: PO-219-2003 | Nº páx: 107 | Prezo: 18,71 €

Publicacións

Título:
Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios. Manual para formadores

Resumo:
Manual de información e formación de técnicos, agricultores e gandeiros relacionados coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios. Descargar (80 Mb)

Ler - VERSIÓN PROVISIONAL

Ano: 2013 | ISBN: 978-844-53-5080-5 | DL: C 580-2013 | Nº páx: 175 | Prezo: 5 €

Publicacións

Título:
Agroecoloxía. Manual para formadores

Resumo:
Manual para a formación de formadores que ofrece ao profesorado e aos alumnos un importante material de traballo na materia de agroecoloxía. A produción ecolóxica é un sector en auxe que representa un serio compromiso de manter o equilibrio ambiental protexendo os aspectos de rendibilidade. Descargar (8.7 Mb)
Ler

ISBN: 978-84-695-0711-7 | DL: C 87-2012 | Nº pág: 399

Publicacións

Título:
Defensa contra os incendios forestais. Peóns conductores

Resumo:
Unidade didáctica sobre a organización e os procedementos de actuación para facer fronte aos incendios forestais dentro do territorio galego..

Descargar (3.3 Mb)
Ler

Nº páx: 52

Publicacións

Título:
Bienestar Animal. Manual de formadores

Resumo:
Este manual es una obra de referencia, consulta y apoyo a los docentes, técnicos, ganaderos, transportistas y cuidadores y resto del personal que trabajan en este sector. Un trabajo plural y multidisciplinar donde se recogen diversas aportaciones de las distintas profesiones y áreas de conocimiento implicadas. Descargar (8.3 Mb)
Ler (versión en gallego)

ISBN: 978 84 453 5024 9 | DL: C 2502-2011 | Nº pág: 521 | Precio: 35 €

Publicacións

Título:
Manipulador-aplicador de produtos fitosanitarios

Resumo:
Manual didáctico para agricultores, persoal auxiliar de las empresas y explotaciones agrarias, y otras entidades que se dediquen a la aplicación y manejo de productos fitosanitarios. Este libro se ajusta al contido del programa establecido en el anexo II de la Orden PRE/2922/2005. Descargar (14 Mb)

Leer (versión en gallego)

ISBN: 978-84-453-4993-9 | DL: C 1379-2011 | Nº páx: 151| Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Seguridade fronte aos praguicidas

Resumo:
Tríptico informativo sobre el empleo de los productos fitosanitarios en el sector agrario.

Descargar tríptico (1.5 Mb, versión en gallego)

Publicacións

Título:
Seguridade con los tractores

Resumo:
Tríptico informativo sobre la seguridad en el uso de los tractores.

Descargar tríptico (1.5 Mb, versión en gallego)

Publicacións

Título:
Ley de prevención de riesgos laborales (35/95) en el sector agroganadero

Resumo:
Tríptico informativo sobre los medios de prevención de los riesgos en el sector agroganadero.

Descargar tríptico (1.2 Mb, versión en gallego)

Publicacións

Título:
Antioxidantes naturales. Aspectos saludables, toxicológicos y aplicaciones industriales

Resumo:
Este libro recoge las ponencias de las jornadas y seminarios que se realizaron en los distintos puntos de la geografía gallega, donde más de cuarenta investigadores presentaron aspectos que abarcaron desde los mecanismos fundamentales de la oxidación, la obtención de antioxidantes a partir de diversos productos ...

Descargar libro (9.733 Kb)
ISBN: 978-84-453-4963-2 | DL: C 3695-2010 | Nº páx: 243 | Prezo: 10 €

Publicacións

Título:
Funcionalidade e operatividade dos vehículos autobomba na extinción de incendios forestais

Resumo:
Manual didáctico-práctico sobre los vehículos autobomba en la extinción de incendios forestales.

Descargar (3.3 Mb)
Leer (versión en gallego)

DL: PO 660-2010 | Nº páx: 55

Publicacións

Título:
Prevención de riscos laborais no agro galego

Resumo:
Manual de consulta para que los trabajadores del agro gallego puedan emplear en el desempeño de sus funciones y evaluar los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva según el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, del 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. Descargar (30 Mb)
Leer (versión en gallego)
ISBN: 978-84-453-4944-1 | DL: PO 532-2010 | Nº páx: 323 | Prezo: 27 €

Publicacións

Título:
Responsabilidades legais na prevención de incendios forestais

Resumo:
Tríptico informativo sobre las responsabilidades legales en la prevención de incendios forestales.

 

Leer (versión en gallego)
Descargar tríptico (7.772 Kb, versión en gallego)
Publicacións

Título:
Permiso de queimas e uso do lume

Resumo:
Tríptico informativo sobre los permisos y consejos para las quemas.

 

Leer (versión en gallego)
Descargar tríptico (4.723 Kb, versión en gallego)
Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2011

Resumo:
Díptico que resume los resultados de los ensayos que tienen como objetivo evaluar el rendimiento y calidad de las variedades de maíz forrajero más utilizadas en Galicia, así como otras que puedan resultar de interés.

Descargar díptico (1,8 Mb, versión en gallego)

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2010

Resumo:
Díptico que resume los resultados de los ensayos que tienen como objetivo evaluar el rendimiento y calidad de las variedades de maíz forrajero más utilizadas en Galicia, así como otras que puedan resultar de interés.

Descargar díptico (4,7 Kb, versión en gallego)

Publicacións

Título:
Normas técnicas para o cultivo, colleita e almacenaxe da pataca en Galicia

Resumo:
Descripción de las recomendaciones técnicas básicas más adecuadas para aplicar en las distintas fases del cultivo de la patata en Galicia.

 

 

DL: C 3996-2008 | Nº páx: 26 | Prezo: Non venal

Publicacións

Título:
Produción de carne con forraxes ensiladas

Resumo:
Estudio sobre las producciones de carne de vacuno basándose en la utilización de forrajes ensilados suplementados con cantidades limitadas y pequeñas de pienso para conseguir producciones muy altas y competitivas con las de los países del norte de Europa.

 

ISBN: 978-84-453-4667-9 | DL: C 4292-2008 | Nº páx: 414 | Prezo: 18 €

Publicacións

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2009

Resumo:
Díptico que resume los resultados de los ensayos que tienen como objetivo evaluar el rendimiento y calidad de las variedades de maíz forrajero más utilizadas en Galicia, así como otras que puedan resultar de interés.

Descargar díptico (409 Kb, versión en gallego)

Publicaciones

Título:
Manual de formación en materia de transporte animal. Benestar animal e movemento pecuario

Resumen:
Manual práctico formativo en materia de bienestar animal y movimiento pecuario. Trata los aspectos legislativos y de manejo durante el transporte de los animales incorporando información sobre los documentos de traslado, seguridad viaria, etc.


DL: C 1700-2008 | Nº pág: 175 | Precio: 0 € | Descargar (9,4 Mb)

Publicaciones

Título:
Curso de tomadores de mostras de leite

Resumen:
Breve manual destinado a profesionales tomadores de muestras de leche. Se tratan aspectos sobre la composición y características de la leche, conceptos de calidad, tomas de muestras, bases de datos, letra Q y se explican aspectos operativos y organizativos del LIGAL.


DL: C 807-2008 | Nº pág: 47 | Precio: 10 €

Publicaciones

Título:
II Xornadas de arboricultura. A árbore no territorio. Coñecendo o presente e planificando o futuro

Resumen:
Resumen de los ponencias de las II jornadas de arboricultura. Aspectos técnicos de la arboricultura y sustentabilidad son desarrollados por expertos que son referentes de la arboricultura nacional y europea. Incluye un Cd recopilatorio.


DL: C 408-2008 | Nº pág: 95 | Precio: 0 €

Publicaciones

Título:
Investigación e experimentación sobre pementos autóctonos

Resumen:
Manual técnico donde se exponen los resultados de los proyectos de investigación sobre la selección y mejora de los diversos tipos de pimientos gallegos que tienen como objetivo final sentar las bases de su mejora genética.ISBN:84-453-3978-8 | DL: C-520-2005 | Nº pág: 113 | Precio: 10 €

Publicaciones

Título:
Materiais de base de clons de castiñeiro híbrido para a produción de madeira (Castanea crenata x Castanea sativa)
Mellora xenética de Pinus pinaster en Galicia
Principais variedades galegas de castiñeiro
Mellora xenética de Pinus radiata en Galicia

Resumen:
Serie de trípticos del Centro de Investigación e Información Ambiental de Lourizán basados en estudios realizados a partir de proyectos de I+D sobre investigación forestal.

Publicaciones

Título:
Pementos de Galicia

Resumen:
Tríptico divulgativo que de un modo gráfico y conciso muestra las principales variedades de pimientos gallegos, haciendo una sencilla diferenciación entre ellos por su localización, morfología, rendimiento y aptitudes culinarias.

Publicaciones

Título:
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2008

Resumen:
Díptico que resume los resultados de los ensayos que tienen como objetivo evaluar el rendimiento y calidad de las variedades de maíz forrajero más utilizadas en Galicia, así como otras que puedan resultar de interés.

Publicaciones

Título:
Acción informativa para a habilitación do carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios

Resumen:
Tríptico divulgativo que recoge las recomendaciones e información para el aplicador de productos fitosanitarios. Define aspectos sobre la elección del producto, así como su preparación y aplicación, la gestión de los envases, la seguridad alimentaria y la trazabilidad.

Publicaciones

Título:
Ensilaxe de herba. Factores de variación da calidade

Resumen:
Trabajo realizado por el CIAM en colaboración con empresas e instituciones. Ofrece una información relevante sobre el ensilado de hierba obtenida tanto a partir de experimentos realizados en los centros de investigaciones como en las propias explotaciones ganaderas.

 

ISBN:84-453-3979-6 | DL: C-1287-2005 | Nº pág: 75 | Precio: 7 €

Página siguiente >>

© Copyright. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Todos los derechos reservados. Aviso Legal    Le atendemos
RSS