Publicaciones

Compartir

La distribución y venta al público de los libros se hará solamente a través de la plataforma electrónica en la dirección https://libraria.xunta.gal/ o en librerías asociadas a esta plataforma

 

Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2020
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2020

Este díptico resume os resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

AÑO: 2020
Nº PAG: 2
Anuario de estatística agraria 2014-2015
Anuario de estatística agraria 2014-2015

Recompilación e difusión dos datos estatísticos dos anos 2014 e 2015 máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

AÑO: 2019
Nº PAG: 270
Anuario de estatística forestal de Galicia. 2018
Anuario de estatística forestal de Galicia. 2018

Este anuario de estatística forestal, cos datos e series históricas ata o ano 2018, é o primeiro compendio publicado en Galicia que contén exclusivamente datos estatísticos forestais.

AÑO: 2019
Nº PAG: 89
A variedade Treixadura
A variedade Treixadura

Monográfico sobre a variedade da uva Treixadura, característica da comarca do Ribeiro.

AÑO: 2018
Nº PAG: 16
Prevención da entrada da peste porcina africana nas explotacións de porcino
Prevención da entrada da peste porcina africana nas explotacións de porcino

Díptico informativo sobre a prevención da entrada da peste porcina africana nas explotacións: o que é, a bioseguridade, como detectala...

AÑO: 2019
Nº PAG: 2
Na granxa a bioseguridade é a túa responsabilidade
Na granxa a bioseguridade é a túa responsabilidade

Cartel informativo de como se deben manexar os porcos nas granxas para evitar a peste procina africana.

AÑO: 2019
Nº PAG: 1
Información sanitaria
Información sanitaria

Información sanitaria sobre a peste porcina africana (PPA).

AÑO: 2019
Nº PAG: 1
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2019
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2019

Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

AÑO: 2019
Nº PAG: 2
Manejo de animales de experimentación
Manejo de animales de experimentación

Nesta publicación danse unhas nocións básicas sobre algunhas especies de mamíferos comunmente usados na investigación.

AÑO: 2018
Nº PAG: 47
Hortos de semente de categoría controlada de piñeiro do país (Pinus pinaster)
Hortos de semente de categoría controlada de piñeiro do país (Pinus pinaster)

Resumo do programa de mellora silvícola para o desenvolvemento dunha silvicultura avanzada e específica para o piñeiro do país mellorado.

AÑO: 2018
Nº PAG: 6