En tramitación

Compartir
Capón de Vilalba

IXP Capón de Vilalba

ORDE do 6 de febreiro de 2015 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de inscrición da indicación xeográfica protexida Capón de Vilalba no Rexistro comunitario de denominacións de orixe protexidas e indicacións xeográficas protexidas

Prego Condicións febreiro 2017

Pan Galego/Pan Gallego

IXP Pan Galego/Pan Gallego

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade á solicitude de inscrición no rexistro comunitario da indicación xeográfica protexida Pan Galego/Pan Gallego

Prego Condicións maio 2018

ribeiro

DOP Ribeiro

Modificación do Prego de condicións da DOP Ribeiro

Prego Condicións outubro 2019

Prego Condicións outubro 2019 CCC

Vaca Gallega/Buey Gallego

IXP Vaca Gallega/Buey Gallego

Prego Condicións maio 2018