En tramitación

Compartir
Capón de Vilalba

IXP Capón de Vilalba

ORDE do 6 de febreiro de 2015 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de inscrición da indicación xeográfica protexida Capón de Vilalba no Rexistro comunitario de denominacións de orixe protexidas e indicacións xeográficas protexidas

Pliego de condiciones febrero 2017