Teleformación

Compartir

Cursos semipresenciais de Aptitude Empresarial Agraria

A partir de agora o Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte de Lemos (Lugo) vai ser o centro de referencia para a impartición das accións formativas na modalidade semipresencial dos distintos módulos do Curso de Aptitude Empresarial Agraria (AEA).

O calendario dos cursos programados para os vindeiros meses é o seguinte:

Inicio de curso Calendario
Xuño 2019 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 19, 20, 21 e 22
Outubro 2019 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29
Xaneiro 2020 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 30, 31, 32, 33 e 34
Setembro 2020 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 35, 36, 37, 38, 39 e 40
Xaneiro 2021 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 41, 42, 43, 44, 45, 46
Abril 2021 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 47, 48, 49, 50, 51, 52
Setembro 2021 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 53, 54, 55, 56 e 57
Xaneiro 2022 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 58, 59, 60, 61 e 62
Abril 2022 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 63, 64, 65, 66 e 67
Setembro 2022 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 68, 69, 70, 71, e 72
Xaneiro 2023 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 73, 74, 75, 76, e 77
Marzo 2023 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 78, 79, 80 e 81
Setembro 2023 Relación de Cursos semipresenciais AEA - Edicións 82, 83, 84, 85 e 86


Tódalas persoas interesadas na realización dos ditos cursos poderán formular, en calquera momento, a súa petición conforme á seguinte solicitude:

O curso AEA desenvolverase a través da plataforma de teleformación, á que se accederá a través do seguinte acceso:

 

Para o manexo axeitado da plataforma, pode consultar o seguinte documento:

Se precisa máis información pode dirixirse ao Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte de Lemos

Dirección: R/Alfredo Brañas, s/n, 27400 Monforte (Lugo)

Tel.: 982 88 91 03/04

Fax: 982 88 91 01

Correo-e: ceca.monforte@edu.xunta.es