Qué está pasando en el rural

Taboleiro de anuncios

Ver máis anuncios
ANUNCIO do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo polo que se someten a información pública os procedementos de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas dun monte situado na provincia de Lugo -
Anuncio Informe Memoria
ANUNCIO do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Biduedo e Serra do Eixe, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Riomao, do concello da Veiga. -
Ver documento

Directo a