Qué está pasando en el rural

Taboleiro de anuncios

Ver máis anuncios
RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2021 pola que se notifican as resolucións relativas á asignación de dereitos de pagamento básico da reserva nacional da campaña 2020 e as resolucións pendentes de campañas anteriores -
Ir ao DOG
ORDE do 23 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR651A e MR651B). -
Ver documento

Directo a