Consellería

Compartir
Conselleiro

O Conselleiro

José González Vázquez

Perfil de contratante

Co fin de asegurar a transparencia dase acceso público á información da actividade contractual da Consellería.

Transparencia e bo goberno

Os mecanismos de transparencia e bo goberno funcionan como contrapesos que garantizan a proteción da ciudadanía frente a hipotéticas arbitrariedades do poder público e o uso indebido do diñeiro ou patrimonio públicos.