Recursos

Compartir

Qué está pasando en el rural

A Xunta tramita a inscrición do "monte Peniñas, Pico, Rego do Couto e Lomba" e "monte Oural e Costa" do concello de Beariz no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas
07/05/2021
En concreto, inscribiranse 51,26 hectáreas destes montes de titularidade das comunidades de montes veciñais en man común de Alvite e de Lebozán e Busto
A Xunta anima a mocidade galega a aproveitar as oportunidades que ofrece a formación agroforestal para a inserción laboral
06/05/2021
José Luis Cabarcos destacou tamén a importancia desta oferta formativa para a permanente posta ao día dos profesionais do agro e lembrou que nos últimos cinco anos recibiron formación regrada no eido rural un total de 1.886 alumnos
A segunda fase do Plan de Pastos recolle actuacións en 11 pasteiros da provincia de Lugo cun investimento de 732.000 € e labores en 172 hectáreas
05/05/2021
Estes traballos complementan a prevención de incendios na que a Xunta vai investir este ano preto de 30 millóns de euros para actuar en 58.000 hectáreas e nuns 5.000 quilómetros de pistas e outras vías de comunicación de toda Galicia

Normativa

Textos legais e documentos clasificados por áreas temáticas e por orde de publicación relacionados coas competencias da Consellería do Medio Rural, publicados no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

Estatísticas

Información estatística agraria máis salientable obtida nas actividades estatísticas realizadas ao longo do ano.

Taboleiro de anuncios

Ver máis anuncios
RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2021 pola que se notifican as resolucións relativas á asignación de dereitos de pagamento básico da reserva nacional da campaña 2020 e as resolucións pendentes de campañas anteriores -
Ir ao DOG
ORDE do 23 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR651A e MR651B). -
Ver documento

Publicacións

Ver máis

Produción de carne con forraxes ensiladas

Estudo sobre as producións de carne de vacún baseándose na utilización de forraxes ensiladas suplementadas con cantidades limitadas e pequenas de penso para conseguir producións moi altas e competitivas coas dos países do norte de Europa.

Ligazóns de interese

Ver máis

 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
 
Centro Galego de Control Leiteiro
 
Centro Tecnolóxico da Carne
 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
 
Fondo Galego de Garantía Agraria
 
O leite, co noso selo
 
Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF)
 
PDR Programa de desenvolvemento rural
 
Rede de estacións meteorolóxicas