Anuncios

Compartir
RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda de fincas do acordo da ZCP de Pereiro-As Oiras (Alfoz, Lugo) -
Ver documento
RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda de fincas do acordo da ZCP de Val de Alfoz (Alfoz, Lugo) -
Ver documento
AVISO do 20 de marzo de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, en relación coa entrega dos títulos de propiedade da zona de concentración parcelaria de Santa Cruz de Montaos (Ordes, A Coruña) -
Ver documento
ANUNCIO do 9 de febreiro de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural na que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda dos predios de substitución do acordo na zona de concentración parcelaria de Montes de Aro, Campelo, Gonte (Negreira, A Coruña) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 8 de febreiro de 2023, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Friol, concello de Friol (Lugo). Expediente 7DES_2022 -
Ver documento
ANUNCIO do 23 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial do Medio Rural de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Balgos, concello de Cervantes (Lugo). Expediente 5DES_2022 -
Ver documento
ANUNCIO do 23 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial do Medio Rural de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Os Chaos, concello de Ribadeo (Lugo). Expediente 4DES_2022 -
Ver documento
ANUNCIO do 23 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial do Medio Rural de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Vilalvite, concello de Friol (Lugo). Expediente 3DES_2022 -
Ver documento
AVISO do inicio dos traballos de INVESTIGACIÓN DA PROPIEDADE da zona de reestruturación parcelaria de Viladonga (Castro de Rei, Lugo) -
Ver documento
ANUNCIO do 29 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Valdaios, Paradela e Touza, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Raxoá, As Carreiras, Millarouso e Santurxo, do concello do Barco de Valdeorras -
Ver documento