Anuncios

Compartir
AVISO da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Lois-Monte de Ribadumia (Ribadumia-Pontevedra) -
Ver documento
AVISO da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Godos (Caldas de Reis-Pontevedra) -
Ver documento
AVISO da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Troáns-sector II (Cuntis-Pontevedra) -
Ver documento
Listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de contratación dun/dunha técnico especialista baixo a modalidade contractual de proxectos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento de actuacións de I+D+i dirixida a un especialista en avaliación da severidade dos lunes forestais dentro do proxecto INTERREG-SUDOE (SOE2/P5/E0811): Estratexia conxunta para a protección e restauración dos ecosistemas afectados por incendios forestais. "Xestión integrada en zonas naturais de alto risco" (EPyRIS) -
Ver documento
Listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de contratación de dous técnicos especialistas baixo a modalidade contractual de proxectos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento de actuacións de I+D+i dirixidas á producción de resinas naturais procedentes de coníferas e á avaliación do comportamento dos lunes forestais para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de Innovación e Mellora Forestal de Galicia 2010-2020 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 2 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se fai pública a convocatoria mediante procedemento aberto con criterio único (prezo) para un alleamento de madeiras na provincia da Coruña. -
Ver documento Ir ao DOG
ANUNCIO Aprobación do acordo da zona de concentración parcelaria de San Bartolomeu de Berrande (Vilardevós-Ourense) -
Ver documento
ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da modificación do prego de condicións da denominación de orixe protexida «Queixo tetilla»/«Queso tetilla». -
Ver documento
ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da modificación do prego de condicións da indicación xeográfica protexida Mel de Galicia/Miel de Galicia -
Ver documento
ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da modificación do prego de condicións da denominación de orixe protexida Ribeira Sacra. -
Ver documento