Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 22 de outubro de 2018 polo que se convoca o proceso selectivo para a contratación dun/dunha titulado/a superior (técnico/a I), mediante un contrato por obra ou servizo de duración determinada, para o desenvolvemento do proxecto de investigación titulado Dairy for Future (D4F). Ref. Interreg Atlantic Area EAPA_304/2016 -
Bases Comisión de selección
ORDE do 25 de outubro de 2019 pola que se modifica a Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes, en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2019 pola que se modifica a Resolución do 26 de decembro de 2018, da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 -
Ver documento
AVISO Exposición pública do Plan de ordenación de predios de especial vocación agraria (POPEVA) da zona de concentración parcelaria de Curro-Portela (Barro, Pontevedra) -
Ver documento
AVISO Anuncio do 2 de outubro de 2019, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Oubiña- 2º sector (Cambados, Pontevedra) -
Ver documento
Anuncio da convocatoria da reunión informativa relativa ao acordo de reestructuración parcelaria da zona de San Vicenzo de Curtis (Vilasantar - A Coruña) -
Ver documento
ORDE do 19 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións en materia de sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento MR465A) -
Ver documento
AVISO Convocatoria de reunión informativa sobre o acordo de reestruturación parcelaria da zona de Oubiña-2º sector (Cambados, Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO do 13 de maio de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Arriba e A Cha, na parroquia de Franqueán, do concello do Corgo (Lugo). Expediente 3D/2016 -
Ver documento
ANUNCIO do 11 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) da parroquia do Sisto, concello de Ourol (Lugo). Expediente 2019_4DES -
Ver documento