Anuncios

Compartir
AVISO da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Vilantime-Visantoña (Arzua-Santiso) -
Ver documento
ANUNCIO do 5 de maio de 2021, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación das bases de reestruturación parcelaria da zona de Oleiros (Silleda-Pontevedra) -
Anuncio DOG Aviso
ANUNCIO do 20 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Peniñas, Pico, Rego do Couto e Lomba, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Alvite, e do monte Oural e Costa, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lebozán e Busto, do concello de Beariz -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2021 pola que se notifican as resolucións relativas á asignación de dereitos de pagamento básico da reserva nacional da campaña 2020 e as resolucións pendentes de campañas anteriores -
Ir ao DOG
ORDE do 23 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR651A e MR651B). -
Ver documento
ANUNCIO do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se publica a resolución relativa á revisión cartográfica e documental do acordo de concentración parcelaria da zona de Loxo-Enquerentes-Fontes Rosas e Ribeira (Touro-A Coruña) -
Ver documento
AVISO da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Barbeito (Vilasantar) -
Ver documento
ANUNCIO do 13 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se fai pública a Resolución do 8 de abril de 2021 de autorización do cambio de actividade de forestal a agrícola das parcelas 370 e 373 do polígono 56, do concello de Vimianzo (CFA 114/2019) -
Anuncio Resolución con EIA Informe de impacto ambiental
ANUNCIO do 26 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte De Pereira, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Pereira, do concello da Merca -
Ver documento
ANUNCIO do 15 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslindamento con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Dornelas, no concello de Mos -
Ver documento