Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 26 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte De Pereira, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Pereira, do concello da Merca -
Ver documento
ANUNCIO do 15 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslindamento con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Dornelas, no concello de Mos -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo polo que se someten a información pública os procedementos de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas dun monte situado na provincia de Lugo -
Anuncio Informe Memoria
ANUNCIO do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Biduedo e Serra do Eixe, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Riomao, do concello da Veiga. -
Ver documento
ANUNCIO do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas dos montes de Anceu, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Anceu, do concello de Ponte Caldelas. -
Ver documento
ANUNCIO do 18 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Vilarello (I), no concello de Cervantes (Lugo). Expediente 2DES_2021 -
Ver documento
ANUNCIO do 9 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Seoane da Pregación, no concello de Friol (Lugo). -
Ir ao DOG
ANUNCIO do 9 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Poulo, no concello de Ordes (A Coruña). -
Ir ao DOG
ANUNCIO do 9 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Viladonga, no concello de Castro de Rei (Lugo). -
Ir ao DOG
ANUNCIO do 12 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Foxo e Vilar, na parroquia de Barcela, concello de Negueira de Muñiz (Lugo). Expediente 6DES_2020 -
Ver documento