Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 20 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se lles notifica as persoas interesadas a toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Lois-Monte de Ribadumia (Ribadumia, Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO do 31 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Verducedo, Costa de Páramo e Costorias, concello do Páramo (Lugo). Expediente 3DES_2020 -
Ver documento Descargar
ANUNCIO do 21 de agosto, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Baamonde, no concello de Begonte (Lugo). Expediente 6DES/2019 -
Ver documento Descargar
ANUNCIO do 21 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Férveda, na parroquia de San Estevo de Folgosa, concello do Corgo (Lugo). Expediente 2DES_2020 -
Ver documento Descargar
Modificación do perímetro da zona de reestruturación parcelaria de Oleiros (Silleda-Pontevedra) -
Resolución Plano
AVISO da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Lois-Monte de Ribadumia (Ribadumia-Pontevedra) -
Ver documento
AVISO da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Godos (Caldas de Reis-Pontevedra) -
Ver documento
AVISO da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Troáns-sector II (Cuntis-Pontevedra) -
Ver documento
Listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de contratación dun/dunha técnico especialista baixo a modalidade contractual de proxectos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento de actuacións de I+D+i dirixida a un especialista en avaliación da severidade dos lunes forestais dentro do proxecto INTERREG-SUDOE (SOE2/P5/E0811): Estratexia conxunta para a protección e restauración dos ecosistemas afectados por incendios forestais. "Xestión integrada en zonas naturais de alto risco" (EPyRIS) -
Ver documento
Listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de contratación de dous técnicos especialistas baixo a modalidade contractual de proxectos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento de actuacións de I+D+i dirixidas á producción de resinas naturais procedentes de coníferas e á avaliación do comportamento dos lunes forestais para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de Innovación e Mellora Forestal de Galicia 2010-2020 -
Ver documento