Anuncios

Compartir
AVISO da convocatoria aos propietarios interesados na reestruturación parcelaria da zona de San Pedro de Benza (Trazo – A Coruña) a unha reunión informativa sobre o inicio dos traballos previos ao acordo de reestruturación -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2019 pola que se publican os convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre de 2019 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2019 pola que se dá publicidade aos acordos de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2019 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2019 pola que se modifica a Resolución do 26 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 -
Ver documento
ORDE do 10 de setembro de 2019 pola que se modifica o prazo de xustificación da Orde do 30 de abril de 2019 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural(Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento MR351A) -
Ver documento
ORDE do 17 de setembro de 2019 pola que se modifica o prazo de presentación da licenza municipal de obra e dos diferentes permisos administrativos previstos na Orde do 7 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas ao fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común en réxime asociativo, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 -
Ver documento
AVISO que a partir do día 25 de setembro a Oficina Agraria Comarcal de Lalín trasládase dende a súa antiga sede na rúa Areal, 27, 1º ata a rúa da Ponte, nº 56, baixo do Concello de Lalín -
Ver cartel Descargar documento
CANCELACIÓN do convenio “Costa Formosa e Calamouco”, núm. elenco 2716512 (Becerreá) -
Convenio Solicitude de cancelación Informe do xefe do distrito Certificado non saldo debedor
AVISO Prazo de exposición pública do Proxecto de Rede principal de camiños da zona reestruturación parcelaria de Brandariz-Obra-sector Brandariz, (Vila de Cruces, Pontevedra) X-12673 -
Ver documento
AVISO Prazo de exposición pública do Proxecto de Acondicionamento de fincas incluidas en áreas de afección do patrimonio cultural na zona de concentración parcelaria de Santa Baia de Losón (Lalín, Pontevedra), X-13889 -
Ver documento