Anuncios

Compartir
RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2020 pola que se declara a continuación da tramitación dos procedementos que regulan as ordes de regulación da aplicación de pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control nas diversas campañas, e as resolucións de axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares -
Ver documento Ir ao DOG
RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Arume -
Ver documento Ir ao DOG
ORDE do 30 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 13 de abril do 2020 pola que se crea unha canle alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade con motivo da suspensión de actividades comerciais derivada da entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 -
Ver documento Ir ao DOG
RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2020 pola que se dá publicidade dunha encomenda de xestión do Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. á Comunidade Autónoma de Galicia de determinadas actuacións de intervención pública -
Ver documento Ir ao DOG
ORDE do 1 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR462B) -
Ver documento Ir ao DOG
RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2020 da Consellería do Medio Rural relativa á Orde do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias -
Versión en galego Versión en castelán
CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 174/2019, do 19 de decembro, polo que se regula a artesanía alimentaria -
Ver documento
Instrucións, protocolos e medios de contacto da Consellería do Medio Rural durante a emerxencia sanitaria -
Ir á sección
ANUNCIO do 20 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se dá publicidade ás resolucións polas que se acorda declarar extinguidos os convenios e consorcios de repoboación forestal asinados entre a Administración forestal e distintas persoas interesadas -
Ver documento
Como medida preventiva desconvócase a entrega de títulos da zona de concentración parcelaria de Macedaorois (Melide, a Coruña) prevista para mañá día 13 de marzo de 2020 -
Ver documento