Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 29 de abril de 2022 , do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural na que se establece a a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda de predios do acordo na zona de concentración parcelaria de Vilatuxe (Concello de Lalín, Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 29 de abril de 2022 , do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural na que se establece a a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda de predios do acordo na zona de concentración parcelaria de Santa Baia de Losón (Concello de Lalín, Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se modifica a Orde do 21 de xaneiro de 2022 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control -
Ver documento
ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se modifica o prazo de xustificación da Orde do 3 de setembro de 2021 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR351A) -
Ver documento
ANUNCIO do 11 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o expediente de extinción do convenio de Amoexa, número de elenco 2717577, do concello de Antas de Ulla (expediente 40/2021) -
Convenio Solicitude de extinción Informe da técnica de distrito Certificado de non saldo debedor
ANUNCIO do 17 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o expediente de extinción do convenio de Balbón, número de elenco 2717007, do concello de Ribeira de Piquín (expediente 19/2021) -
Ver documento
ANUNCIO do 18 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas de parcelas do monte Covelo, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Covelo, do concello da Lama -
Ver documento
ANUNCIO do 17 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas de parcelas dos montes Fixó e Portela, e de Vilariño, de titularidade das comunidades de montes veciñais en man común Fixó e Portela, e Vilariño, ambas do concello de Forcarei -
Ver documento
ANUNCIO do 11 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se fai pública a Resolución do 8 de marzo de 2022, de autorización de cambio de actividade forestal a agrícola da parcela 79 do polígono 22, do termo municipal de Brión (CFA 025/2021) -
Ver documento
ANUNCIO do 4 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Soutos de Parada de Sil-Canon do Sil, de titularidade de varios veciños de Parada de Sil, do concello de Parada de Sil -
Ver documento