Anuncios

Compartir
Circular nº1/2021 conservación de recursos xenéticos en agricultura -
Circular
ORDE do 16 de decembro de 2020 pola que se modifica o prazo de presentación das solicitudes previsto na Orde do 18 de novembro de 2020 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento a adegas do dereito a préstamos de campaña no ano 2020 garantidos polo Instrumento financeiro de xestión centralizada Feader 2014-2020, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) (codigo de procedemento MR364A) -
Orden Ir ao DOG
ORDE do 14 de decembro de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 16 de outubro de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 as axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental (código de procedemento MR436D) -
Orden Ir ao DOG
ORDE do 27 de novembro de 2020 pola que se amplía o prazo de xustificación das axudas previsto na Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR462B). -
Orden Ir ao DOG
ANUNCIO do 19 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se fai pública a Resolución do 17 de novembro de 2020, de autorización de cambio de actividade forestal a agrícola da parcela 380 do polígono 501, do termo municipal de Boimorto (CFA 088/2019) -
Resolución Anexo
ANUNCIO do 19 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se fai pública a Resolución do 17 de novembro de 2020, de autorización de cambio de actividade forestal a agrícola das parcelas 301, 392 e 397 do polígono 33, do termo municipal de Boqueixón (CFA 050/2019). -
Resolución Anexo
ANUNCIO Aprobación do acordo de reestruturación parcelaria de Troáns-Sector I (Cuntis-Pontevedra) -
Aprobación Acordo Acordo
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de Camiños de servizo e obras na zona de concentración parcelaria de Baión-2ª fase (Vilanova de Arousa-Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO do 30 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal polo que se someten a información pública os procedementos de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas de dez montes situados nas provincias de Lugo e Ourense -
Ver documento (versión en galego) Ver documento (versión en castelán)
ANUNCIO do 27 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Carballeira de Pena Boeira, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Gondulfes e Marbán, do concello de Castrelo do Val -
Ver documento (versión en galego) Ver documento (versión en castelán)