Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 29 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Valdaios, Paradela e Touza, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Raxoá, As Carreiras, Millarouso e Santurxo, do concello do Barco de Valdeorras -
Ver documento
ANUNCIO do 12 de xaneiro de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural na que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade por compravenda dos predios de substitución do acordo na zona de concentración parcelaria de Ánxeles-Calvente-Pasarelos-Marzoa II (Oroso-A Coruña) -
Ver documento Resolución
RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2022, da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de estabilización, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso oposición, para o ingreso na praza de persoal laboral fixo -
Resolución Anexo I
RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2022, da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de estabilización, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas prazas de persoal laboral fixo -
Resolución Anexo I
AVISO da data de ENTREGA DE TÍTULOS da zona de concentración parcelaria de Norte de Mondoñedo (Mondoñedo, Lugo) -
Ver documento
TOMA DE POSESIÓN PROVISIONAL das fincas resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de concentración parcelaria de Castelaus (Calvos de Randín-Ourense) -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 17 de novembro de 2022 pola que se convoca un posto de persoal directivo -
Ver documento Ir ao DOG
ANUNCIO do 9 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete á información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas dun monte situado na provincia de Lugo -
Ver documento
ANUNCIO Aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Briallos (Portas, Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 22 de novembro de 2022, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade na zona de concentración parcelaria de Romai (Portas, Pontevedra) -
Ver documento Resolución