Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 4 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública os procedementos de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas de varios montes situados na provincia de Lugo -
Ver documento
ANUNCIO do 18 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Friol, concello de Friol (Lugo). Expediente 7DES_2021 -
Ver documento
DATA LÍMITE cambios titularidade reguladas no art. 41.3 da Lei 4/2015 zcp Mourazos-Tamagos-Tamaguelos (Verín-Ourense) -
Ver documento
DATA LÍMITE cambios titularidade reguladas no art. 41.3 da Lei 4/2015 zcp Mandín-Feces de Cima-Feces de Abaixo (Verín-Ourense) -
Ver documento
DATA LÍMITE cambios titularidade reguladas no art. 41.3 da Lei 4/2015 zcp Acevedo-Milmanda (Celanova-Ourense) -
Ver documento
ANUNCIO do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial do Medio Rural de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Vilaverde, concello de Navia de Suarna (Lugo). Expediente 5DES_2021 -
Ver documento
ANUNCIO do 3 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Abelenda, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Abelenda, do concello de Avión -
Ver documento
ANUNCIO do 7 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslindamento con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Suigrexa, do concello de Moraña -
Ver documento
ANUNCIO do 2 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte veciñal en man común de San Xurxo de Sacos e do monte veciñal en man común de Viascón, de titularidade da comunidade de montes veciñais en man común de San Xurxo de Sacos, do concello de Cerdedo-Cotobade, e da comunidade de montes veciñais en man común de Viascón, do concello de Cerdedo-Cotobade -
Ver documento
TOMA DE POSESIÓN PROVISIONAL dos predios de substitución do proceso de concentración parcelaria da zona de Troáns - sector I (Cuntis-Pontevedra) -
Ver documento