Anuncios

Compartir
ANUNCIO Aprobación do acordo da zona de concentración parcelaria de Val de Camba (Rodeiro-Pontevedra) e Resolución da Dirección Xeral de aprobación do acordo -
Ver documento Aprobación
CONVOCATORIA asemblea para a constitución da xunta xestora do monte de varas “Montedollos” (O Irixo) -
Ver documento
AVISO Convocatoria de reunión informativa sobre a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria de Val de Camba (Rodeiro-Pontevedra) -
Ver documento
EXTINCIÓN do convenio forestal “De Balbón”, núm. elenco 2717007 (Ribeira de Piquín) -
Convenio Solicitudes de extinción Informe do técnico de distrito Certificado de non saldo debedor
CIRCULAR nº1/2022. Conservación de recursos xenéticos en agricultura -
Ver documento
ANUNCIO do 18 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Tuxe, de titularidade de varios veciños da parroquia de Tuxe (San Pedro), do concello do Bolo -
Ver documento
ANUNCIO do 15 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Cambela, de titularidade de varios veciños da parroquia de Cambela (Santa María), do concello do Bolo -
Ver documento
ANUNCIO do 4 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública os procedementos de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas de varios montes situados na provincia de Lugo -
Ver documento
ANUNCIO do 18 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Friol, concello de Friol (Lugo). Expediente 7DES_2021 -
Ver documento
DATA LÍMITE cambios titularidade reguladas no art. 41.3 da Lei 4/2015 zcp Mourazos-Tamagos-Tamaguelos (Verín-Ourense) -
Ver documento