Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 3 de xullo de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o expediente de cancelación do convenio Padrón, número de elenco 2717560, do concello da Fonsagrada (expediente 57/2018). -
Certificado de non saldo debedor Convenio Informe da técnica de distrito Solicitude de cancelación
ORDE do 15 de xullo de 2019 pola que se modifica a Orde do 22 de xaneiro de 2019 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control -
Ver documento
Cancelación do convenio “Candedo e Louseiras e Fraga e Corno da Orrea”, núm. elenco 2717552 (Meira) -
Convenio Solicitude de cancelación Informes do técnico de distrito Certificado de non saldo debedor
RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2019 pola que se dá publicidade á relación de persoas beneficiarias e aos importes das axudas a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña solicitadas ao abeiro da Orde do 6 de febreiro de 2018 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2019 pola que se dá publicidade á relación de persoas beneficiarias e aos importes das axudas a zonas con limitacións naturais en áreas distinta de montaña solicitadas ao abeiro da Orde do 6 de febreiro de 2018 -
Ver documento
AVISO: Xuntanza informativa sobre a evolución do proceso de reestruturación parcelaria de Santo Estevo de Pol (Pol, Lugo) -
Descargar
AVISO: Aprobación do Acordo de reestruturación parcelaria de Santo Estevo de Pol (Pol, Lugo) -
Descargar
AVISO das Enquisas de Bases de reestruturación parcelaria das zonas de San Martiño – A Armenteira Sector I e San Martiño – A Armenteira Sector II (Meis, Pontevedra) -
Descargar
RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2019 pola que se publica o resultado da décima edición dos Premios Agader ás iniciativas de desenvolvemento rural (MR709A) -
Ver documento
DATAS, HORAS E LUGARES de realización das probas físicas do persoal das novas brigadas do SPDIF -