Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 11 de xaneiro de 2024, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se fixa a data límite para solicitar os cambios de titularidade por falecemento do titular dos predios de substitución na zona de concentración parcelaria de San Pedro de Benza (Trazo, A Coruña) -
Ver documento
ANUNCIO do 11 de xaneiro de 2024, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se fixa a data límite para solicitar os cambios de titularidade por falecemento do titular dos predios de substitución na zona de concentración parcelaria de San Salvador de Barbeito (Vilasantar, A Coruña) -
Ver documento
ANUNCIO do 11 de xaneiro de 2024, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se fixa a data límite para solicitar os cambios de titularidade por falecemento do titular dos predios de substitución na zona de concentración parcelaria de Montes de Aro-Campelo-Gonte (Negreira, A Coruña) -
Ver documento
ANUNCIO do 7 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslinde con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Trasmañó, do concello de Redondela -
ANUNCIO do 5 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslinde con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Meira, do concello de Moaña -
Ver documento
AVISO do 21 de novembro de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, en relación coa entrega dos títulos de propiedade da zona de concentración parcelaria de Cores-Nemeño (Ponteceso, A Coruña) -
Ver documento
ANUNCIO do 21 de novembro de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Coruña, polo que se establece a ampliación do prazo para a corta do arborado na zona de concentración parcelaria de Dodro-Laíño II (Dodro, A Coruña) -
Ver documento
ANUNCIO do 3 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento cunha propiedade particular do monte veciñal en man común Costa de Eirexa, pertencente á comunidade de montes veciñais en man común da Eirexa, Prados e Ribela, no concello de Coles -
Ver documento Documento
ANUNCIO do 3 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con varias propiedades particulares do monte veciñal en man común Portela, Serra de Pitós e Revolta, pertencente á comunidade de montes veciñais en man común da Parroquia de Requiás, no concello de Muíños -
Ver documento Documento
ANUNCIO do 2 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se fai pública a Resolución do 2 de novembro de 2023, de autorización do cambio de actividade forestal a agrícola das parcelas 43, 119, 120 e 324 do polígono 504, do término municipal de Tordoia (CFA 105/2022) -
Ver documento