Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 3 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Abelenda, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Abelenda, do concello de Avión -
Ver documento
ANUNCIO do 7 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslindamento con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Suigrexa, do concello de Moraña -
Ver documento
ANUNCIO do 2 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte veciñal en man común de San Xurxo de Sacos e do monte veciñal en man común de Viascón, de titularidade da comunidade de montes veciñais en man común de San Xurxo de Sacos, do concello de Cerdedo-Cotobade, e da comunidade de montes veciñais en man común de Viascón, do concello de Cerdedo-Cotobade -
Ver documento
TOMA DE POSESIÓN PROVISIONAL dos predios de substitución do proceso de concentración parcelaria da zona de Troáns - sector I (Cuntis-Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO do 19 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Fraga dos Cerqueiros e Teixeiro, de titularidade da Xunta de Galicia -
Ver documento
ANUNCIO do 18 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Acevedos e Morteiras, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Xares, do concello da Veiga -
Ver documento
ANUNCIO do 18 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Búbal e Medeiros, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Medeiros, e do monte Ladairo, Portela e Camiño Vello, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilaza, do concello de Monterrei -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se amplían as zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena denominada Trioza erytreae Del Guercio ou psílido africano dos cítricos na Comunidade Autónoma de Galicia -
Ir ao DOG
TOMA DE POSESIÓN PROVISIONAL dos predios de substitución do proceso de reestruturación parcelaria da zona de Oubiña - 2º sector (Cambados-Pontevedra) -
Ver documento
DECRETO 140/2021, do 30 de setembro, polo que se aproba a primeira revisión do Plan forestal de Galicia 2021-2040, Cara á neutralidade carbónica -
Ver documento