Anuncios

Compartir
Anuncio da data de entrega dos títulos de propiedade da zona de concentración parcelaria de Maceda-Orois (Melide - A Coruña) -
Ver documento
Anuncio do comezo dos traballos de preparación para a entrega dos títulos da zona de concentración parcelaria de Maceda-Orois (Melide - A Coruña) -
Ver documento
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B) -
Ir ao DOG
Circular nº1/2020. Submedida M10.2.2 - Apoio á conservación, uso e desenvolvemento sostible dos recursos xenéticos na agricultura -
Ver documento
Pliego de condiciones de la denominación de origen protegida (DOP) Queso Tetilla / Queixo Tetilla -
Prego de condicións
Nova versión - Prego de condicións da indicación xeográfica protexida (I.X.P) Ternera Gallega -
Prego de condicións
Prego de condicións da indicación xeográfica protexida (I.X.P) Pemento de Mougán -
Prego de condicións Documento único
ANUNCIO do 8 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslindamento con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Cabreira, do concello de Salvaterra de Miño -
Ver documento
ENQUISA previa ao acordo de reestruturación parcelaria de San Pedro de Benza (Trazo – A Coruña) -
Ver documento