Anuncios

Compartir
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de obras complementarias e acondicionamento nas ZCP de Arca - NIgoi- sector Arca, Codeseda e Monte Val do Vea- sector II (A Estrada, Pontevedri) -
Ver documento
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de ultimación de camiños secundarios e acondicionamento na ZCP de Meavía - Quintillán (Forcarei, Pontevedra) X-14045 -
Ver documento
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de camiños secundarios e mellora da capa de rodaxe dos camiños principais na ZRP de Oubiña- 2º sector (Cambados, Pontevedra) X-14112 -
Ver documento
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de camiños secundarios na zona de concentración parcelaria de Tremoedo (Vilanova de Arousa, Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de camiños secundarios na zona de concentración parcelaria de Godos (Caldas de reis, Pontevedra) X-13940 -
Ver documento
Cobertura de postos vacantes/non vacantes SPCIF 2020 -
Calendario Coberturas A Coruña Coberturas Lugo Coberturas Ourense Coberturas Pontevedra
RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2020 pola que se publica a addenda modificativa ao Convenio de encomenda de xestión entre o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, para a realización dos controis do Sistema de información dos mercados oleícolas (aceite de oliva e olivas de mesa) pola Axencia de Información e Control Alimentarios O.A. -
Ver documento Ir ao DOG
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 22 de xuño de 2020 relativa ao réxime de anticipos, modificacións e renuncia en relación coas axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 -
Ver documento Ir ao DOG
RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 7 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para levar a cabo actividades de formación continua na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 37, do 21 de febreiro de 2019) -
Ver documento Ir ao DOG
Anuncio da toma de posesión dos predios de substitución da zona de reestruturación parcelaria de Trazo (Trazo-A Coruña) -
Ver documento