Anuncios

Compartir
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto da rede de camiños principais na zona de reestruturación parcelaria de Oleiros (Silleda- Pontevedra) X-14043 -
Ver documento
ANUNCIO do 1 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de exposición pública do proxecto de avaliación ambiental ordinaria para aprobación dun proxecto de ordenación en Codesoso (Sobrado dos Monxes) -
Ver documento (versión en galego) Ver documento (versión en castellano) Estudo impacto ambiental Informe global proxecto de ordenación
CORRECCIÓN DE ERROS. Anuncio do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Limeres, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Chamadoira, do concello de Cerdedo-Cotobade -
Ver documento
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de Camiños Secundarios da Zona de Reestruturación Parcelaria de Troáns-sector I (Cuntis- Pontevedra) X-13979 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2020 pola que se modifica a Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convo -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Ventín, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Ventín, do concello de Fornelos de Montes -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Faro Aveloso, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Meira, do concello de Moaña -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Agüeiros, de titularidade da entidade local menor de Arcos da Condesa, do concello de Caldas de Reis -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Limeres, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Chamadoira, do concello de Cerdedo-Cotobade -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Casa das Minas e San Bernabé, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Chamadoira, do concello de Cerdedo-Cotobade -
Ver documento