Anuncios

Compartir
AVISO Exposición pública do Plan de ordenación de predios de especial vocación agraria (POPEVA) da zona de concentración parcelaria de Curro-Portela (Barro, Pontevedra) -
Ver documento
PLAN MARCO. Conservación de recursos xenéticos na agricultura. MEDIDA M10.22 -
Ver documento
CIRCULAR Nº 1/2017. SUBMEDIDA M10.2.2. Apoio a conservación, uso e desenvolvemento sostible dos recursos xenéticos na agricultura -
Ver documento
LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNOS ADMITIDOS PARA A REALIZACIÓN DO CURSO DE INCORPORACIÓN Á EMPRESA AGRARIA NA MODALIDADE DE TELEFORMACIÓN -
Ver documento
Resolución de 14 de xuño de 2017 da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, pola que se aproba o listado definitivo de alumnos admitidos para a realización dos módulos transversais do curso de Incorporación á Empresa Agraria na modalidade de teleformación -
20170615_res_definitiva_alumnos_admitidos_01 20171025_resolucion_admitidos_e_non_admitidos_01
CIRCULAR Nº1/2018 - Submedida M10.2.2: Apoio a conservación, uso e desenvolvemento sostible dos recursos xenéticos na agricultura -
Ver documento
BASES DA CONVOCATORIA para a contratación con carácter temporal de persoal remudista para cubrir a tempo parcial un posto de traballo na Consellería do Medio Rural (09/10/2018) -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2018, do tribunal do proceso selectivo para a contratación con carácter temporal para unha praza de remuda para cubrir a tempo parcial un posto de traballo de Oficial primera mecánico, grupo III, categoría 082 (19/11/2018) -
Ver documento
Circular 1/2019 conservación de recursos xenéticos en agricultura -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 05 de decembro de 2018, do tribunal do proceso selectivo para a contratación con carácter temporal para unha praza de remuda para cubrir a tempo parcial un posto de traballo con código MRC991000027001167 (Posto Oficial 1ª Mecánico, grupo III, categoría 082), na Consellería do Medio Rural, pola que se selecciona ao/á aspirante para a cobertura de dito posto (data de publicación: 5-12/2018) -
Ver documento