Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Limeres, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Chamadoira, do concello de Cerdedo-Cotobade -
Ver documento
ANUNCIO do 8 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Casa das Minas e San Bernabé, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Chamadoira, do concello de Cerdedo-Cotobade -
Ver documento
ANUNCIO do 20 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se lles notifica as persoas interesadas a toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Lois-Monte de Ribadumia (Ribadumia, Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO do 31 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Verducedo, Costa de Páramo e Costorias, concello do Páramo (Lugo). Expediente 3DES_2020 -
Ver documento Descargar
ANUNCIO do 21 de agosto, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Baamonde, no concello de Begonte (Lugo). Expediente 6DES/2019 -
Ver documento Descargar
ANUNCIO do 21 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Férveda, na parroquia de San Estevo de Folgosa, concello do Corgo (Lugo). Expediente 2DES_2020 -
Ver documento Descargar
Modificación do perímetro da zona de reestruturación parcelaria de Oleiros (Silleda-Pontevedra) -
Resolución Plano
AVISO da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Lois-Monte de Ribadumia (Ribadumia-Pontevedra) -
Ver documento
AVISO da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Godos (Caldas de Reis-Pontevedra) -
Ver documento
AVISO da toma de posesión provisional dos predios resultantes do proceso de concentración parcelaria da zona de Troáns-sector II (Cuntis-Pontevedra) -
Ver documento