Anuncios

Compartir
DATA LÍMITE cambios titularidade reguladas no art. 41.3 da Lei 4/2015 zcp Mandín-Feces de Cima-Feces de Abaixo (Verín-Ourense) -
Ver documento
DATA LÍMITE cambios titularidade reguladas no art. 41.3 da Lei 4/2015 zcp Acevedo-Milmanda (Celanova-Ourense) -
Ver documento
ANUNCIO do 1 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial do Medio Rural de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Vilaverde, concello de Navia de Suarna (Lugo). Expediente 5DES_2021 -
Ver documento
ANUNCIO do 3 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Abelenda, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Abelenda, do concello de Avión -
Ver documento
ANUNCIO do 7 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o inicio do procedemento de deslindamento con predios particulares da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Suigrexa, do concello de Moraña -
Ver documento
ANUNCIO do 2 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte veciñal en man común de San Xurxo de Sacos e do monte veciñal en man común de Viascón, de titularidade da comunidade de montes veciñais en man común de San Xurxo de Sacos, do concello de Cerdedo-Cotobade, e da comunidade de montes veciñais en man común de Viascón, do concello de Cerdedo-Cotobade -
Ver documento
TOMA DE POSESIÓN PROVISIONAL dos predios de substitución do proceso de concentración parcelaria da zona de Troáns - sector I (Cuntis-Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO do 19 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Fraga dos Cerqueiros e Teixeiro, de titularidade da Xunta de Galicia -
Ver documento
ANUNCIO do 18 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Acevedos e Morteiras, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Xares, do concello da Veiga -
Ver documento
ANUNCIO do 18 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Búbal e Medeiros, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Medeiros, e do monte Ladairo, Portela e Camiño Vello, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vilaza, do concello de Monterrei -
Ver documento