Anuncios

Compartir
Anuncio da enquisa previa ao acordo de reestruturación parcelaria da zona de Dodro-Laiño II (Dodro - A Coruña) -
Descargar
AVISO do 21 de maio de 2019 polo que se fai pública a resolución do 2 de abril de 2019, ditada polo Director Xeral de Desenvolvemento Rural da zcp Niñodaguia (Baltar-Ourense) -
Descargar
Aviso de toma de posesión provisional dos predios de substitución na zona de concentración parcelaria de San Pedro de Maus ( Vilar de Barrio-Ourense) -
Descargar
AVISO coa data de entrega da toma de posesión aos propietarios da zona concentración parcelaria San Pedro de Maus (Vilar de Barrio-Ourense) -
Descargar
ANUNCIO do 07 de xuño de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Montes Baixos de Robledo, pertencente á comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC) da parroquia de Robledo, no concello de Carballeda de Valdeorras -
Ver documento
ANUNCIO do 16 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se fai pública a modificación da declaración de impacto ambiental (DIA) da concentración parcelaria de Vilantime (Arzúa e Santiso) -
Descargar
ANUNCIO do 13 de maio de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a aprobación das bases de reestruturación parcelaria a varios afectados da zona de Cercio (Lalín-Pontevedra) -
Descargar
RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2019 pola que se publican os convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre de 2019 -
Descargar
Rede de camiños secundarios e as súas medidas de protección ambienta e integración paisaxística da zona de reestruturación parcelaria de Castelaus, cofinanciada ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2014-2020, dentro da medida 4.30" (Calvos de Randín - Ourense) -
Tomo I Tomo II Planos
RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2019 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 29 de decembro), pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 -
Descargar