Anuncios

Compartir
ANUNCIO do 5 de decembro de 2019, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Tremoedo (Vilanova de Arousa-Pontevedra) -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2019 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo e terceiro cuadrimestre do ano 2018 e primeiro cuadrimestre de 2019 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2019 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 17 de xaneiro de 2018) pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de calidade agroalimentarias e se convocan para o ano 2018 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2019 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 18 de maio de 2018, polo que se autoriza a Consellería do Medio Rural para a concesión de subvencións aos consellos reguladores das denominacións de calidade para gastos de funcionamento -
Ver documento
ORDE do 27 de novembro de 2019 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2019 -
Ver documento
AVISO Toma de posesión provisional dos predios de substitución na zona de concentración parcelaria de castelaus (Calvos de Randin-Ourense) -
Ver documento
ANUNCIO do comezo do prazo de exposición pública do deseño do trazado da nova rede viaria e do proxecto dos camiños principais da concentración parcelaria da zona de Gonzar II (O Pino-A Coruña) -
Ver documento
AVISO Prazo para manifestar as preferencias sobre a localización dos futuros predios de substitución na zona de concentración parcelaria de Cercio (Lalín, Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO da convocatoria da reunión informativa relativa ao deseño dos camiños da concentración parcelaria da zona de Gonzar II (O Pino-A Coruña) -
Ver documento
AVISO: Zona de concentración parcelaria de Cercio (Lalín - Pontevedra). Reunión informativa sobre novos predios de substitución -
Ver documento