Anuncios

Compartir
RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se amplían as zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena denominada Trioza erytreae Del Guercio ou psílido africano dos cítricos na Comunidade Autónoma de Galicia -
Ir ao DOG
TOMA DE POSESIÓN PROVISIONAL dos predios de substitución do proceso de reestruturación parcelaria da zona de Oubiña - 2º sector (Cambados-Pontevedra) -
Ver documento
DECRETO 140/2021, do 30 de setembro, polo que se aproba a primeira revisión do Plan forestal de Galicia 2021-2040, Cara á neutralidade carbónica -
Ver documento
TOMA DE POSESIÓN PROVISIONAL dos predios de substitución na zona de concentración parcelaria de San Bartolomeu de Berrande (Vilardevós - Ourense) -
Ver documento
ANUNCIO do 10 de setembro de 2021, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade na zona de concentración parcelaria de Catoira Sur (Catoira- Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 10 de setembro de 2021, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade na zona de concentración parcelaria de Catoira Norte (Catoira- Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 28 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Escuadra, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Escuadra, do concello da Lama -
Ver documento
ANUNCIO do 5 de agosto de 2021, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade na zona de concentración parcelaria de Cercio (Lalín-Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 5 de agosto de 2021, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade na zona de concentración parcelaria de Noceda-Bendoiro-Anzo-Madriñán-Busto (Lalín-Pontevedra) -
Ver documento Resolución
ANUNCIO do 5 de agosto de 2021, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se establece a data límite para solicitar cambios de titularidade na zona de concentración parcelaria de Val-Bermés-Sello (Lalín-Pontevedra) -
Ver documento Resolución