Anuncios

Compartir
RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2020 da Consellería do Medio Rural relativa á Orde do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias -
Versión en galego Versión en castelán
CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 174/2019, do 19 de decembro, polo que se regula a artesanía alimentaria -
Ver documento
Instrucións, protocolos e medios de contacto da Consellería do Medio Rural durante a emerxencia sanitaria -
Ir á sección
ANUNCIO do 20 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se dá publicidade ás resolucións polas que se acorda declarar extinguidos os convenios e consorcios de repoboación forestal asinados entre a Administración forestal e distintas persoas interesadas -
Ver documento
Como medida preventiva desconvócase a entrega de títulos da zona de concentración parcelaria de Macedaorois (Melide, a Coruña) prevista para mañá día 13 de marzo de 2020 -
Ver documento
Anuncio da data de entrega dos títulos de propiedade da zona de concentración parcelaria de Maceda-Orois (Melide - A Coruña) -
Ver documento
Anuncio do comezo dos traballos de preparación para a entrega dos títulos da zona de concentración parcelaria de Maceda-Orois (Melide - A Coruña) -
Ver documento
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B) -
Ir ao DOG
Circular nº1/2020. Submedida M10.2.2 - Apoio á conservación, uso e desenvolvemento sostible dos recursos xenéticos na agricultura -
Ver documento