Anuncios

Compartir
RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2019 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 18 de maio de 2018, polo que se autoriza a Consellería do Medio Rural para a concesión de subvencións aos consellos reguladores das denominacións de calidade para gastos de funcionamento -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2019 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 17 de xaneiro de 2018) pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de calidade agroalimentarias e se convocan para o ano 2018 -
Ver documento
AVISO dos días de entrega da toma de posesión de fincas da concentración parcelaria de Quins (Melón-Ourense) -
Descargar
AVISO da toma de posesión provisional dos predios de substitución na zona de concentración parcelaria de Quins (Melón-Ourense) -
Descargar
AVISO dos días de entrega da toma de posesión de fincas da concentración parcelaria de O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense) -
Descargar
RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2019 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo e terceiro cuadrimestre do ano 2018 e primeiro cuadrimestre de 2019 -
Ver documento
AVISO da toma de posesión provisional dos predios de substitución na zona de concentración parcelaria de O Burgo-Vilamaior-Camba (Castro Caldelas-Ourense) -
Descargar
ANUNCIO do 7 de maio de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) Veiga e Comunal de Escornabois, pertencente á comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC) de Escornabois, no concello de Trasmiras -
Ver documento
ANUNCIO do 16 de abril de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se publica a resolución relativa á revisión cartográfica e documental do Acordo de concentración parcelaria da zona de Cereixo-Carnés (Vimianzo-A Coruña) -
Descargar
ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se convocan para o ano 2019 os premios á excelencia da calidade hixiénico-sanitaria de produtores de leite cru de vaca de Galicia -
Ver documento