Anuncios

Compartir
RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2019 pola que se dá publicidade das entidades beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2019 -
RESOLUCIÓN do 24 de abril
ANUNCIO do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas tramitadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento das forestacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 -
Ver documento
ORDE do 24 de abril de 2019 pola que se acorda a cesión en propiedade dun vehículo motobomba ao Concello da Veiga -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2019 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 12 de xullo de 2018, da Consellería do Medio Rural, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o financiamento de actividades de demostración e accións de información para o sector agroforestal e agroalimentario, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 -
Descargar
ORDE do 12 de abril de 2019 pola que se acorda a cesión en propiedade dun vehículo motobomba ao Concello de Xinzo de Limia -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2019 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 -
Descargar
Orde do 23 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2019 -
Orde do 23 de novembro de 2018 Relación beneficiarios e importe axudas concedidas
ANUNCIO do 29 de marzo de 2019, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Godos (Caldas de Reis-Pontevedra) -
Descargar
ANUNCIO do 1 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2019 pola que se dá publicidade dos acordos de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2018 -
Ver documento