Anuncios

Compartir
Proba de field test e de agudeza visual (20 de xullo) -
Proba de agudeza visual Proba field test
Cobertura de postos vacantes/non vacantes SPCIF 2020 -
Listado de postos Calendario
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de obras complementarias e acondicionamento nas ZCP de Arca - NIgoi- sector Arca, Codeseda e Monte Val do Vea- sector II (A Estrada, Pontevedri) -
Ver documento
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de ultimación de camiños secundarios e acondicionamento na ZCP de Meavía - Quintillán (Forcarei, Pontevedra) X-14045 -
Ver documento
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de camiños secundarios e mellora da capa de rodaxe dos camiños principais na ZRP de Oubiña- 2º sector (Cambados, Pontevedra) X-14112 -
Ver documento
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de camiños secundarios na zona de concentración parcelaria de Tremoedo (Vilanova de Arousa, Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO Prazo de exposición pública do Proxecto de camiños secundarios na zona de concentración parcelaria de Godos (Caldas de reis, Pontevedra) X-13940 -
Ver documento
Cobertura de postos vacantes/non vacantes SPCIF 2020 -
Calendario Coberturas A Coruña Coberturas Lugo Coberturas Ourense Coberturas Pontevedra
RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2020 pola que se publica a addenda modificativa ao Convenio de encomenda de xestión entre o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, para a realización dos controis do Sistema de información dos mercados oleícolas (aceite de oliva e olivas de mesa) pola Axencia de Información e Control Alimentarios O.A. -
Ver documento Ir ao DOG
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 22 de xuño de 2020 relativa ao réxime de anticipos, modificacións e renuncia en relación coas axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 -
Ver documento Ir ao DOG