Anuncios

Compartir
ORDE do 25 de outubro de 2019 pola que se modifica a Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes, en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2019 pola que se modifica a Resolución do 26 de decembro de 2018, da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 -
Ver documento
AVISO Exposición pública do Plan de ordenación de predios de especial vocación agraria (POPEVA) da zona de concentración parcelaria de Curro-Portela (Barro, Pontevedra) -
Ver documento
PLAN MARCO. Conservación de recursos xenéticos na agricultura. MEDIDA M10.22 -
Ver documento
CIRCULAR Nº 1/2017. SUBMEDIDA M10.2.2. Apoio a conservación, uso e desenvolvemento sostible dos recursos xenéticos na agricultura -
Ver documento
LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNOS ADMITIDOS PARA A REALIZACIÓN DO CURSO DE INCORPORACIÓN Á EMPRESA AGRARIA NA MODALIDADE DE TELEFORMACIÓN -
Ver documento
Resolución de 14 de xuño de 2017 da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, pola que se aproba o listado definitivo de alumnos admitidos para a realización dos módulos transversais do curso de Incorporación á Empresa Agraria na modalidade de teleformación -
20170615_res_definitiva_alumnos_admitidos_01 20171025_resolucion_admitidos_e_non_admitidos_01
CIRCULAR Nº1/2018 - Submedida M10.2.2: Apoio a conservación, uso e desenvolvemento sostible dos recursos xenéticos na agricultura -
Ver documento
BASES DA CONVOCATORIA para a contratación con carácter temporal de persoal remudista para cubrir a tempo parcial un posto de traballo na Consellería do Medio Rural (09/10/2018) -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2018, do tribunal do proceso selectivo para a contratación con carácter temporal para unha praza de remuda para cubrir a tempo parcial un posto de traballo de Oficial primera mecánico, grupo III, categoría 082 (19/11/2018) -
Ver documento