Anuncios

Compartir
PROCESO SELECTIVO para la contratación de un/ha técnico I mediante la modalidad contractual por obra o servicio de duración determinada con cargo al proyecto de investigación denominado: Tecnologías para la detección rápida y control sectorial del impacto de las micotoxinas en la nutrición animal en Galicia (GALAC) . Referencia IN852A 2016/103 -
Convocatoria Anuncio
ANUNCIO do 22 de outubro de 2018 polo que se convoca o proceso selectivo para a contratación dun/dunha titulado/a superior (técnico/a I), mediante un contrato por obra ou servizo de duración determinada, para o desenvolvemento do proxecto de investigación titulado Dairy for Future (D4F). Ref. Interreg Atlantic Area EAPA_304/2016 -
Bases Comisión de selección
AVISO do 20 de novembro de 2019 polo que se fai pública a resolución do 17 de outubro de 2019 e a súa subsanación de erros do 28 de outubro de 2019 ditadas polo Director Xeral de Desenvolvemento Rural da zcp San Millao (Cualedro-Ourense) -
Ver documento
AVISO Convocatoria de reunión informativa sobre o acordo de reestruturación parcelaria da zona de Tremoedo (Vilanova de Arousa, Pontevedra) -
Ver documento
ANUNCIO do 5 de decembro de 2019, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se comunica a aprobación do acordo de reestruturación parcelaria da zona de Tremoedo (Vilanova de Arousa-Pontevedra) -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2019 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo e terceiro cuadrimestre do ano 2018 e primeiro cuadrimestre de 2019 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2019 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 12, do 17 de xaneiro de 2018) pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de calidade agroalimentarias e se convocan para o ano 2018 -
Ver documento
RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2019 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 18 de maio de 2018, polo que se autoriza a Consellería do Medio Rural para a concesión de subvencións aos consellos reguladores das denominacións de calidade para gastos de funcionamento -
Ver documento
ORDE do 27 de novembro de 2019 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2019 -
Ver documento
AVISO Toma de posesión provisional dos predios de substitución na zona de concentración parcelaria de castelaus (Calvos de Randin-Ourense) -
Ver documento