Estatísticas 2018

Compartir
1. Distribución Superficie
Distribución de terras icona xls
Serie histórica de distribución de terras icona xls
Distribución dos grupos de cultivo icona xls

Anexo I.

Distribución xeral de terras por comarcas

icona xls

Anexo II.

Distribución dos principais grupos de cultivos por comarcas

icona xls

Anexo III.

Distribución dos principais grupos de cultivo por comarcas

icona xls

Anexo IV.

Distribución municipal de usos

icona xls

Mapas municipais de usos

icona doc

 

2. Producións agrícolas
Producións agrícolas icona xls
Mapas cultivos Comarcais
Mapas cultivos comarcais respecto SAU icona doc

 

3. Subsector Gandeiro
3.1.1 Subsector Gandeiro: bovino
Efectivos por tipoloxías icona xls
Estrutura por tamaño de explotación icona xls
Distribución dos efectivos gandeiros por aptitude produtiva e tamaño de explotación icona xls
Estrutura segundo aptitude produtiva dos efectivos gandeiros icona xls
Estrutura do sector bovino. Serie histórica icona xls
Anexo A Coruña icona xls
Anexo Lugo icona xls
Anexo Ourense icona xls
Anexo Pontevedra icona xls
Anexo II. Zoonificación do sector bovino en función da aptitude produtiva dos efectivos gandeiros  
3.1.2 Subsector Gandeiro: Ovino-Cabrún
Estrutura produtiva por tamaño da explotación icona doc
Estrutura produtiva por tipoloxía icona xls icona doc
Ovino serie histórica icona xls icona doc
Caprino serie histórica icona xls icona doc
3.1.3. Porcino
Estrutura produtiva do sector industrial icona xls icona doc
Efectivos gando porcino por tipoloxías icona xls icona doc
Efectivos de gando porcino. Serie histórica icona xls icona doc
Anexo I. Distribución de prazas en explotacións industriais por municipios icona xls icona doc
Anexo II. Zonificación das explotacións industriais  
3.1.4. Avícola
Avícola icona xls
Explotación do rexistro icona xls
3.1.5. Apícola
Apícola icona xls
3.2. Producións
Leite, ovos, polos, mel e cera icona xls
Bovino icona xls
Porcino icona xls
Ovino icona xls
Caprino icona xls
Equino icona xls
Aves e coellos icona xls
Resumo do sacrificio anual por especies icona xls
Sacrificio por especies. Serie histórica icona xls
Carne. Destino produción icona xls
3.3. Programas de control
Programas de control icona xls
3.4. Produción de pensos e consumo de materias primas
Materias primas icona doc icona xls
Produción de penso icona doc icona xls
Premesturas e aditivos icona doc icona xls

 

4. Subsector forestal
Corta de madeira  
Lumes por distrito icona doc icona xls

 

5. Produtos de calidade
Produtos de calidade icona xls

 

6. Prezos agrarios
Prezos Gandeiros. Serie mensual por provincias icona xls
Prezos Gandeiros. Resumo anual por provincias icona xls
Prezos Agrícolas. Serie mensual por provincias icona xls
Prezos Agrícolas. Resumo anual por provincias icona xls
Prezos da terra. Resumo anual por provincias icona xls

 

7. Maquinaria
Inscrición de maquinaria por provincias icona xls icona doc

 

8. Galicia na UE
Galicia na UE