Estatísticas 2019

Compartir
1. Distribución Superficie
Distribución de superficies segundo usos e aproveitamentos icona xls
Mapas municipais de usos icona doc

 

2. Producións agrícolas
Producións agrícolas icona xls
Mapas cultivos Comarcais
Mapas cultivos comarcais respeto SAU icona doc

 

3. Subsector Gandeiro
3.1.1 Subsector Gandeiro: bovino
Bovino icona xls
3.1.2 Subsector Gandeiro: Ovino-Cabrún
Estrutura produtiva por tamaño da explotación  
Estrutura produtiva por tipoloxía  
Ovino serie histórica  
Caprino serie histórica  
3.1.3. Porcino
Estrutura produtiva do sector industrial  
Efectivos gando porcino por tipoloxías  
Efectivos de gando porcino. Serie histórica  
Anexo I. Distribución de prazas en explotacións industriais por municipios  
Anexo II. Zonificación das explotacións industriais  
3.1.4. Avícola
Avícola  
3.1.5. Apícola
Apícola  
3.2. Producións
Leite, ovos, polos, mel e cera  
Sacrificio en matadoiros icona xls
3.3. Programas de control
Programas de control icona xls
3.4. Produción de pensos e consumo de materias primas
Materias primas icona xls icona doc
Produción de penso icona xls icona doc
Premesturas e aditivos icona xls icona doc

 

4. Subsector forestal
Corta de madeira  

 

5. Produtos de calidade
Produtos de calidade icona xls

 

6. Prezos agrarios
Prezos Gandeiros. Serie mensual por provincias  
Prezos Gandeiros. Resumo anual por provincias  
Prezos Agrícolas. Serie mensual por provincias  
Prezos Agrícolas. Resumo anual por provincias  
Prezos da terra. Resumo anual por provincias  

 

7. Maquinaria
Inscrición de maquinaria por provincias icona xls

 

8. Galicia na UE
Galicia na UE