Estatísticas 2021

Compartir
1. Distribución Superficie
Distribución de superficies segundo usos e aproveitamentos  
Mapas municipais de usos  

 

2. Producións agrícolas
Producións agrícolas  
Mapas cultivos Comarcais
Mapas cultivos comarcais respeto SAU  

 

3. Subsector Gandeiro
3.1.1 Subsector Gandeiro: bovino
Bovino  
3.1.2 Subsector Gandeiro: Ovino-Cabrún
Estrutura produtiva por tamaño da explotación  
Estrutura produtiva por tipoloxía  
Ovino serie histórica  
Caprino serie histórica  
3.1.3. Porcino
Estrutura produtiva do sector industrial  
Efectivos gando porcino por tipoloxías  
Efectivos de gando porcino. Serie histórica  
Anexo I. Distribución de prazas en explotacións industriais por municipios  
Anexo II. Zonificación das explotacións industriais  
3.1.4. Avícola
Avícola  
3.1.5. Apícola
Apícola  
3.2. Producións
Leite, ovos, polos, mel e cera  
Sacrificio en matadoiros  
3.3. Programas de control
Programas de control  
3.4. Produción de pensos e consumo de materias primas
Materias primas icona xls
Produción de penso icona xls
Premesturas e aditivos icona xls

 

4. Subsector forestal
Corta de madeira  

 

5. Produtos de calidade
Produtos de calidade  

 

6. Prezos agrarios
Prezos Gandeiros. Serie mensual por provincias  
Prezos Gandeiros. Resumo anual por provincias  
Prezos Agrícolas. Serie mensual por provincias  
Prezos Agrícolas. Resumo anual por provincias  
Prezos da terra. Resumo anual por provincias  

 

7. Maquinaria
Inscrición de maquinaria por provincias  

 

8. Galicia na UE
Galicia na UE