Informes

Compartir
Informe do sector lácteo elaborado no marco do acordo de colaboración entre o Instituto Galego do Consumo e da Competencia, a Consellería de Emprego e Igualdade, a Consellería do Medio Rural e a Consellería do Mar para o desenvolvemento de actuacións de recompilación, análise e difusión de información relativa á cadea alimentaria galega.
Ver documento