Acreditación do Laboratorio Agrario

Compartir

O Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia está acreditado pola Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, segundo a norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017 (CGA-ENAC-LEC) para a realización de ensaios físico químicos de:

  • Alimentos
  • Bebidas
  • Fertilizantes
  • Solos

O nº de acreditación é 281/LE609. No anexo técnico indícanse os produtos, os ensaios e os procedementos de ensaio que están acreditados. 

As análises con máis dunha técnica acreditada, realizaranse preferentemente pola sinalada máis abaixo, salvo indicación expresa do cliente que debe consultar co Laboratorio a dispoñibilidade das outras técnicas.

Sección de bebidas

PRODUTO ENSAIO PROCEDEMENTO DE ENSAIO

Viño
Grao alcohólico adquirido por espectroscopía de infravermello próximo
( 9 – 15 % )
PE/LAFIGA/VI28
Acidez volátil por fluxo continuo segmentado e detección espectrofotométrica UV-VIS
(0.10 – 3.0 g á. acético/l)
PE/LAFIGA/VI29
Dióxido de xofre libre e total (sulfitos) por método automático secuencial e detección por espectrofotometría UV-VIS (método automatizado)
Dióxido de xofre libre: (6 -- 100 mg/l)
Dióxido de xofre total: (7 -- 220 mg/l)
PE/LAFIGA/VI19
Ácidos acético, cítrico, láctico e málico por espectrofotometría UV-VIS (método enzimático automatizado)
Ác. acético    (0.2 – 1.3 g/l)
Ác. cítrico    (0.1 – 1.2 g/l)
Ác. láctico    (0.3 – 2.5 g/l)
Ác. málico    (0.5 – 4.0 g/l)
PE/LAFIGA/VI20
Ácido tartárico por espectrofotometría UV-VIS
(1.0 – 3.0 g/L)
PE/LAFIGA/VI21
Azúcares reductores (glucosa + fructosa) por espectrofotometría UV-VIS (método enzimático)
(0.2 – 6 g/l)
PE/LAFIGA/VI22