Manifestación de interese de proxectos autonómicos. Plan de recuperación, transformación e resiliencia

Compartir

Proxectos tractores para o sector primario e agroalimentario galego

Estrutura e contido da memoria - ampliado o prazo ata o 14 de maio (inclusive)
Apéndice datos básicos
Instrucións para a cobertura do formulario

Para falicitar a presentación de iniciativas ás pequenas e medianas empresas do sector primario e agroalimentario galego e a outros interesados no eido á Manifestación de interese de proxectos autonómicos, habilítase un formulario a través da seguinte ligazón.

No caso de que dispoña de máis información sobre o proxecto, pode remitir os arquivos en formato dixital ao enderezo de correo electrónico: proxectos.medio-rural@xunta.gal.

Presentación de iniciativas ás pequenas e medianas empresas