Nova

Compartir
A Xunta convoca as axudas para compensar o sacrificio obrigatorio e as de reposición e lucro cesante por baleiros sanitarios nos programas oficiais de erradicación e control de enfermidades animais

A Xunta convoca as axudas para compensar o sacrificio obrigatorio e as de reposición e lucro cesante por baleiros sanitarios nos programas oficiais de erradicación e control de enfermidades animais

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe as dúas ordes de axuda que convoca anualmente a Consellería do Medio Rural en relación cos programas de erradicación e control de enfermidades animais


 A orde para compensar o sacrificio obrigatorio, a morte de animais ou a destrución de produtos no marco de programas de erradicación de doenzas ten un orzamento de 673.200 euros


A liña para compensacións complementarias por lucro cesante e para a reposición de animais polo sacrificio obrigatorio de gando está dotada cun orzamento de 125.000 euros
 

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2023 O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe dúas ordes de axudas da Consellería do Medio Rural para compensar o sacrificio obrigatorio de animais por erradicación e control de enfermidades e para a reposición de animais, así como para o lucro cesante, por un montante total de 798.200 euros. En ambos casos, o prazo para a presentación das solicitudes e, se é o caso, da correspondente documentación complementaria, comeza mañá e prorrogarase ata o día 30 de novembro de 2023.

 

Así, a orde de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de gando, pola morte de animais ou pola destrución de produtos -no marco de programas ou actuacións oficiais de vixilancia, loita, control ou erradicación de enfermidades-, conta cun orzamento de 673.200 euros para este ano.

 

Deste xeito, poderán ser beneficiarias de ditas achegas as persoas físicas e xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica que sexan titulares de animais que se sacrifiquen ou morran no marco dos programas oficiais de tuberculose, brucelose, leucose e lingua azul no gando vacún, ovino e cabrún, ou por motivos de sospeita e/ou confirmación da presenza dalgunha das encefalopatías esponxiformes transmisibles.

 

No caso do sector avícola, poderán ser indemnizados os titulares de aves reprodutoras ou poñedoras sacrificadas dentro dos programas nacionais de control de salmonela, ou por mor da declaración oficial dun foco de influenza aviaria, de enfermidade de Newcastle ou doutra enfermidade das aves declarada oficialmente. No sector porcino, poderán recibir axuda os titulares de porcos sacrificados/mortos por mor da declaración oficial dun foco de peste porcina clásica ou doutras enfermidades porcinas declaradas oficialmente. Así mesmo, corresponde indemnización por visóns americanos que se sacrifiquen/morran por resolución da autoridade competente en materia de sanidade animal, afectados por enfermidades distintas das sometidas a programas oficiais.

 

Lucro cesante e reposición de animais

Por outra banda, a orde de axudas para compensacións complementarias por lucro cesante e para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades conta cun orzamento de 125.000 euros.

 

Así, esta orde regula por unha banda as axudas complementarias (lucro cesante) ás persoas físicas e xurídicas e ás entidades sen personalidade xurídica que sexan titulares de explotacións bovinas, ovinas e cabrúas nas que se sacrificase ou destruíse de forma preventiva a totalidade do seu censo (baleiro sanitario) no marco dos programas oficiais. Con estas axudas preténdese compensar as perdas pola inactividades da explotación dende que se realiza o sacrificio ata que se repón a explotación con novos animais.

 

Por outra banda contémplanse ademais aquelas outras axudas ás persoas físicas e xurídicas e ás entidades sen personalidade xurídica que sexan titulares de explotacións bovinas, ovinas e cabrúas destinadas á compra de animais para a reposición de efectivos, naquelas explotacións en que se ordenou o sacrificio de animais destas especies, despois do diagnóstico dunha enfermidade sometida a un programa ou a unha actuación sanitaria oficial.

 
 

Enlace á orde de axudas para compensar o sacrificio obrigatorio:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230125/AnuncioG0426-301222-0003_gl.html

 

Enlace á orde de axudas para reposición de animais:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230125/AnuncioG0426-301222-0005_gl.html