Publicacións

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


Novas árbores rexistradas de cerdeira galega para uso forestal
Novas árbores rexistradas de cerdeira galega para uso forestal

Tríptico informativo ampliado con novos clons respecto a 2015 sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

ANO: 2018
Nº PAX: 6
Manual de exercicios para os cursos de acreditación en benestar animal durante o transporte de animais vivos
Manual de exercicios para os cursos de acreditación en benestar animal durante o transporte de animais vivos

Este manual de exercicios está deseñado para que os alumnos aprendan as nocións básicas necesarias para trasladar animais por estrada.

ANO: 2018
Nº PAX: 43
Anuario de Estatística agraria 2010-2011
Anuario de Estatística agraria 2010-2011

Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

ANO: 2018
Nº PAX: 266
Anuario de estatística agraria 2008-2009
Anuario de estatística agraria 2008-2009

Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

ANO: 2018
Nº PAX: 266
 Catálogo de chícharos de Galicia
Catálogo de chícharos de Galicia

Este libro dános a coñecer as variedades de chícharos que se rexistran e conservan en Galicia.

ANO: 2017
Nº PAX: 129
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2018
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2018

Resumo dos resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia.

ANO: 2018
Nº PAX: 2
Matanzas domiciliarias de porcino. Aspectos sanitarios e de benestar animal
Matanzas domiciliarias de porcino. Aspectos sanitarios e de benestar animal

Neste manual danse a coñecer dunha forma sinxela e práctica tanto as normas e recomendacións legais como os aspectos aplicativos do manexo e do comportamento dos porcinos, así como os sistemas e equipos que se van utilizar durante o seu sacrificio na explotación.

ANO: 2017
Nº PAX: 44
Benestar animal. Salud y enfermedad en relación con el comportamiento
Benestar animal. Salud y enfermedad en relación con el comportamiento

Este manual pretende concienciar da importancia da observación do comportamento como ferramenta para a detección de situacións estresantes nos animais.

ANO: 2017
Nº PAX: 66
Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Xardín Botánico
Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Xardín Botánico

Despregable informativo e explicativo sobre o xardín botánico do Centro de Investigación Forestal de Lourizán.

ANO: 2016
Nº PAX: 2
Anxélica. O sabor da tradición
Anxélica. O sabor da tradición

Monográfico centrado na recompilación de información sobre a anxélica e o tostado, as súas características e técnicas de elaboración, así como referencias históricas e literarias.

ANO: 2017
Nº PAX: 16