Publicacións

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


Anuario de estatística agraria 2008-2009
Anuario de estatística agraria 2008-2009

Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

ANO: 2018
Nº PAX: 266
Anuario de Estatística agraria 2010-2011
Anuario de Estatística agraria 2010-2011

Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

ANO: 2018
Nº PAX: 266
Anuario de Estatística agraria 2012-2013
Anuario de Estatística agraria 2012-2013

Recompilación e difusión dos datos estatísticos máis salientables dos sectores agrogandeiro, forestal e alimentario galegos.

ANO: 2018
Nº PAX: 266
Aspectos técnicos y normativos para la eutanasia de los animales de experimentación. Unidad didáctica.
Aspectos técnicos y normativos para la eutanasia de los animales de experimentación. Unidad didáctica.

Esta guía ten por obxecto concienciar e espertar o interese dos profesionais cara á correcta e eficaz práctica do benestar animal nos animais de experimentación.

ANO: 2018
Nº PAX: 83
Hortos de semente de categoría controlada de piñeiro do país (Pinus pinaster)
Hortos de semente de categoría controlada de piñeiro do país (Pinus pinaster)

Resumo do programa de mellora silvícola para o desenvolvemento dunha silvicultura avanzada e específica para o piñeiro do país mellorado.

ANO: 2018
Nº PAX: 6
Manejo de animales de experimentación
Manejo de animales de experimentación

Nesta publicación danse unhas nocións básicas sobre algunhas especies de mamíferos comunmente usados na investigación.

ANO: 2018
Nº PAX: 47
Mordeduras
Mordeduras

Cartel informativo sobre as mordeduras dos porcos, as consecuencias e a prevención.

ANO: 2018
Nº PAX: 1
Novas árbores rexistradas de cerdeira galega para uso forestal
Novas árbores rexistradas de cerdeira galega para uso forestal

Tríptico informativo ampliado con novos clons respecto a 2015 sobre as liñas de conservación, selección e mellora xenética das principais especies de cerdeiras para uso forestal.

ANO: 2018
Nº PAX: 6
Plan de mellora silvícola para plantacións de Piñeiro
Plan de mellora silvícola para plantacións de Piñeiro

Tríptico informativo dos ensaios silvícolas de piñeiro levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para conseguir incrementar a cantidade e a calidade dos produtos forestais galegos.

ANO: 2018
Nº PAX: 6
Posibilidades de resinación para Pinus pinaster Ait. en Galicia
Posibilidades de resinación para Pinus pinaster Ait. en Galicia

Resultados dos ensaios do Centro de Investigación Forestal de Lourizán para determinar as posibilidades do aproveitamento resineiro en Galicia para a especie Pinus pinaster Ait.

ANO: 2018
Nº PAX: 6