Publicacións

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


Guía básica do usuario de produtos fitosanitarios
Guía básica do usuario de produtos fitosanitarios

Guía básica de como se deben usar os produtos fitosanitarios para protexer os produtos vexetais contra os organismos nocivos.

ANO: 2013
Nº PAX: 42
Guía para a renovación do carné básico de usuarios profesionais de produtos fitosanitarios
Guía para a renovación do carné básico de usuarios profesionais de produtos fitosanitarios

Nesta guía expóñense os contidos básicos que debe saber todo usuario profesional para a renovación do carné básico de produtos fitosanitarios.

ANO: 2013
Nº PAX: 54
Código galego de boas prácticas agrarias
Código galego de boas prácticas agrarias

Recolle aqueles aspectos específicos da produción agrícola e gandeira que poderían dar orixe á contaminación por nitróxeno e proponse unha serie de medidas e prácticas para reducilo.

ANO: 1999
Nº PAX: 75
 Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2013
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2013

Resumo dos ensaios das variedades de millo máis utilizadas en Galicia.

ANO: 2013
Nº PAX: 2
 Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: poda, cirujía arbórea e injerto
Medidas culturales preventivas para el control sanitario en árboles y arbustos: poda, cirujía arbórea e injerto

Manual de boas prácticas que pretende ensinar ao agricultor a poner en práctica as medidas culturais preventivas como medidas na sanidade vexetal.

ANO: 2003
Nº PAX: 219
MEDIDAS AGROAMBIENTALES. Técnicas ambientales de racionalización en el uso de productos químicos: síntomas, seguimiento y control de fitopatógenos de los cultivos más frecuentes en Galicia. Control integrado. Producción integrada. Agricultura ecológica
MEDIDAS AGROAMBIENTALES. Técnicas ambientales de racionalización en el uso de productos químicos: síntomas, seguimiento y control de fitopatógenos de los cultivos más frecuentes en Galicia. Control integrado. Producción integrada. Agricultura ecológica

Descríbense os síntomas e os métodos de seguimento daquelas pragas e enfermidades máis comúns en Galicia e nos cultivos que se prodigan.

ANO: 2003
Nº PAX: 102
 Inventario de patóxenos e pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal
Inventario de patóxenos e pragas máis frecuentes nos cultivos de Galicia e norte de Portugal

Fichas técnicas con información sobre a bioloxía e a epidemioloxía dos patóxenos e pragas e os medios de control que se poden levar a cabo.

ANO: 2009
Nº PAX: 305
Agricultura sostible
Agricultura sostible

Fichas técnicas con información sobre a bioloxía e a epidemioloxía dos patóxenos e pragas e os medios de control que se poden levar a cabo.

ANO: 2005
Nº PAX: 199
Plagas y enfermedades del castaño en Galicia
Plagas y enfermedades del castaño en Galicia

Manual didáctico sobre as enfermidades e pragas do castiñeiro, a conservación dos seus froitos e as boas prácticas de poda para evitar a entrada de patóxenos a través das súas feridas.

ANO: 2000
Nº PAX: 129
 A colección de vides da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia
A colección de vides da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia

Descrición polo miúdo dos resultados obtidos no Programa de caracterización do banco de xermoplasma. Pretende ser a base de referencia das variedades de vide que estiveron e están presentes na tradición galega e que evolucionaron no tempo en resposta a cambios biolóxicos, ambientais e socioculturais.

ANO: 2011
Nº PAX: 388