Publicacións

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


 Plagas, enfermedades y fisiopatías de la camelia
Plagas, enfermedades y fisiopatías de la camelia

Estudo técnico sobre o control das pragas, enfermidades e fisiopatías da camelia, planta emblemática da produción ornamental da nosa Comunidade Autónoma.

ANO: 2003
Nº PAX: 107
Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios. Manual para formadores
Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios. Manual para formadores

Manual de información e formación de técnicos, agricultores e gandeiros relacionados coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios.

ANO: 2013
Nº PAX: 175
Agroecoloxía. Manual para formadores
Agroecoloxía. Manual para formadores

Manual para a formación de formadores que ofrece ao profesorado e aos alumnos un importante material de traballo na materia de agroecoloxía. A produción ecolóxica é un sector en auxe que representa un serio compromiso de manter o equilibrio ambiental protexendo os aspectos de rendibilidade.

ANO: 2011
Nº PAX: 399
Manipulador-aplicador de produtos fitosanitarios
Manipulador-aplicador de produtos fitosanitarios

Manual didáctico para agricultores, persoal auxiliar das empresas e explotacións agrarias, e outras entidades que se dediquen á aplicación e manexo de produtos fitosanitarios. Este libro axústase ao contido do programa establecido no anexo II da Orde PRE/2922/2005.

ANO: 2011
Nº PAX: 151
Seguridade fronte aos praguicidas
Seguridade fronte aos praguicidas

Tríptico informativo sobre o emprego dos produtos fitosanitarios no sector agrario.

Nº PAX: 2
Seguridade cos tractores
Seguridade cos tractores

Tríptico informativo sobre a seguridade no uso dos tractores.

Nº PAX: 2
Lei de prevención de riscos laborais (35/95) no sector agrogandeiro
Lei de prevención de riscos laborais (35/95) no sector agrogandeiro

Tríptico informativo sobre os medios de prevención dos riscos no sector agrogandeiro.

Nº PAX: 2
Prevención de riscos laborais no agro galego
Prevención de riscos laborais no agro galego

Manual de consulta para que os traballadores do agro galego poidan empregar no desempeño das súas funcións e avaliar os riscos e o desenvolvemento da actividade preventiva segundo o artigo 35 do Real Decreto 39/1997, do 17 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.

ANO: 2010
Nº PAX: 323
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2011
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2011

Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Nº PAX: 2
 Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2010
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2010

Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Nº PAX: 2