Publicacións

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


Avaliación preliminar do risco de erosión tras incendios forestais
Avaliación preliminar do risco de erosión tras incendios forestais

Tríptico informativo sobre como actuar nas áreas queimadas despois de que se produza un incendio forestal.

ANO: 2015
Nº PAX: 2
Benestar animal. Métodos de observación e valoración
Benestar animal. Métodos de observación e valoración

Manual sobre os métodos de observación, os protocolos de avaliación xeral do benestar animal e a súa valoración nas distintas especies.

ANO: 2015
Nº PAX: 62
Benestar animal: métodos de eutanasia y aturdimiento
Benestar animal: métodos de eutanasia y aturdimiento

Este manual ten por obxecto concienciar e espertar o interese dos profesionais cara á correcta e eficaz práctica dos métodos de eutanasia e atordamento á hora do sacrificio dos animais destinados á alimentación humana, á investigación ou eliminación de animais non desexados.

ANO: 2015
Nº PAX: 93
Manuais de formación en benestar animal. Preguntas III
Manuais de formación en benestar animal. Preguntas III

Preguntas sobre benestar animal para utilizar nos cursos de formación.

ANO: 2015
Medidas contra a avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)
Medidas contra a avespa chinesa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus)

Esta guía describe os tratamentos fitosanitarios destinados a protexer o castiñeiro da avespa chinesa (Dryocosmus kuriphilus).

ANO: 2015
Nº PAX: 23
Variedades autóctonas de tomates de Galicia
Variedades autóctonas de tomates de Galicia

Esta guía foi feita a partir da colección de sementes de tomates tradicionais galegos do banco de xermoplasma do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo para a recuperación dos cultivares máis antigos.

ANO: 2015
Nº PAX: 28
 Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2014
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2014

Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese..

ANO: 2014
Nº PAX: 2
Benestar animal. Comportamento dos animais domésticos
Benestar animal. Comportamento dos animais domésticos

Esta unidade didáctica ten como obxectivo servir de apoio e recurso didáctico na formación de técnicos e gandeiros.

ANO: 2014
Nº PAX: 123
Guía de boas prácticas agrícolas (Proxecto Life+Margall-Ulla)
Guía de boas prácticas agrícolas (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Esta guía pretende fomentar as boas prácticas agrícolas propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector agrícola no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar unha produción máis sostible e respectuosa co medio natural.

ANO: 2014
Nº PAX: 19
Guía de boas prácticas agrícolas, gandeiras e forestais (Proxecto Life+Margall-Ulla)
Guía de boas prácticas agrícolas, gandeiras e forestais (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Esta guía pretende fomentar as boas prácticas agrícolas, gandeiras e forestais máis axeitadas en materia de conservación e sostibilidade ambiental a través da formación e información dos profesionais vinculados a estes sectores.

ANO: 2014
Nº PAX: 19