Publicacións

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


Plan de Desenvolvemento da Agricultura Ecolóxica de Galicia 2008-2013
Plan de Desenvolvemento da Agricultura Ecolóxica de Galicia 2008-2013

Este Plan de Desenvolvemento da Agricultura Ecolóxica de Galicia busca aplicar as medidas para o fomento da produción, fortalecemento e comercialización dos produtos ecolóxicos en Galicia; ademais de deseñar as estratexias de mellora do coñecemento, formación e investigación, promoción e procura de novos mercados.

ANO: 2009
Nº PAX: 228
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2009
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2009

Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Nº PAX: 2
Creación de redes de vixilancia e prevención agrícola como medio de axuda da posta en marcha da produción integrada
Creación de redes de vixilancia e prevención agrícola como medio de axuda da posta en marcha da produción integrada

Estudo pormenorizado das redes de vixilancia agrícola que van contribuír ao desenvolvemento dunha agricultura sustentable a partir de prognósticos máis precisos para protexer os cultivos.

ANO: 2008
Nº PAX: 160
Axudas para a promoción, modernización e dimensionamento do asociacionismo agrario en Galicia. 2008
Axudas para a promoción, modernización e dimensionamento do asociacionismo agrario en Galicia. 2008

Tríptico divulgativo que resume a Orde do 30 de maio de 2008. Nesta orde establécense as bases que regulan as axudas para a promoción, modernización e dimensionamento do asociacionismo agrario en Galicia.

Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria agrícola en Galicia. 2008
Axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria agrícola en Galicia. 2008

Tríptico divulgativo que resume a Orde do 30 de maio de 2008. Nesta orde establécense as bases que regulan as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria agrícola en Galicia.

Ensilaxe de herba. Factores de variación da calidade
Ensilaxe de herba. Factores de variación da calidade

Traballo realizado polo CIAM en colaboración con empresas e institucións. Ofrece unha información relevante sobre a ensilaxe de herba obtida tanto a partir de experimentos realizados nos centros de investigacións coma nas propias explotación gandeiras.

ANO: 2005
Nº PAX: 75
Pementos de Galicia
Pementos de Galicia

Tríptico divulgativo que dun xeito gráfico e conciso amosa as principais variedades de pementos galegos, facendo unha sinxela diferenciación entre eles pola súa localización, morfoloxía, rendemento e aptitude culinaria.

Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2008
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2008

Díptico que resume os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.

Acción informativa para a habilitación do carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios
Acción informativa para a habilitación do carné de aplicador/manipulador de produtos fitosanitarios

Tríptico divulgativo que recolle as recomendacións e información para o aplicador de produtos fitosanitarios. Define aspectos sobre a elección do produto, preparación e aplicación destes, xestión dos envases, seguridade alimentaria e rastrexabilidade.

Variedades comerciais de gramíneas e leguminosas pratenses para zonas húmidas. Variedades ofertadas en 2007
Variedades comerciais de gramíneas e leguminosas pratenses para zonas húmidas. Variedades ofertadas en 2007

Este tríptico preséntanos os resultados dos ensaios que teñen como obxectivo avaliar o rendemento e calidade das variedades comerciais de gramíneas e leguminosas pratenses mais utilizadas en Galicia, así como outras que poidan resultar de interese.