Publicacións

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


Guía de boas prácticas forestais (Proxecto Life+Margall-Ulla)
Guía de boas prácticas forestais (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Esta guía pretende fomentar as boas prácticas forestais propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector forestal no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar a viabilidade económica, a sostibilidade ambiental e a aceptación social dos aproveitamentos nos montes.

ANO: 2014
Nº PAX: 19
Guía de boas prácticas gandeiras (Proxecto Life+Margall-Ulla)
Guía de boas prácticas gandeiras (Proxecto Life+Margall-Ulla)

Esta guía pretende fomentar as boas prácticas gandeiras propoñendo un conxunto de técnicas e metodoloxías de traballo que sirvan de referencia aos profesionais do sector agrogandeiro no desenvolvemento da súa actividade, para alcanzar unha produción máis sostible e respectuosa co medio natural.

ANO: 2014
Nº PAX: 19
Guía do cultivo do castiñeiro para a produción de castaña
Guía do cultivo do castiñeiro para a produción de castaña

A intención deste libro é reunir información útil para os produtores de castaña e viveiristas galegos na elección das variedades e portaenxertos, nas súas técnicas de multiplicación, na instalación e coidado dos soutos e, finalmente, na identificación das pragas e enfermidades do castiñeiro e nas medidas que cómpre tomar para combatelas.

ANO: 2014
Nº PAX: 137
Manuais de formación de benestar animal. Preguntas I
Manuais de formación de benestar animal. Preguntas I
ANO: 2014
Manuais de formación de benestar animal. Preguntas II
Manuais de formación de benestar animal. Preguntas II
ANO: 2014
O queixo de San Simón. A súa recuperación
O queixo de San Simón. A súa recuperación

Nesta publicación explícase o proxecto de recuperación do queixo de San Simón: como se pasou dunha elaboración manual á aplicación das novas tecnoloxías, como dunha actividade inviable economicamente pasou a ser rendible, etc. En definitiva, como se conseguiu que esta ”xoia gastronómica” que estivo a piques de desaparecer en moi pouco tempo fose recuperada

ANO: 2014
Nº PAX: 178
 O solo e a súa fertilidade
O solo e a súa fertilidade

Este traballo fai un estudo polo miúdo da composición do solo, a análise e interpretación das mostras recollidas e a súa fertilización.

ANO: 2013
Nº PAX: 64
 Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2013
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2013

Resumo dos ensaios das variedades de millo máis utilizadas en Galicia.

ANO: 2013
Nº PAX: 2
Benestar animal e instalacións. Gando vacún leiteiro
Benestar animal e instalacións. Gando vacún leiteiro

Este libro fai un percorrido polas cuestións relativas ao aloxamento das vacas leiteiras que poden ter influencia no seu benestar animal.

ANO: 2013
Nº PAX: 100
Caracterización dos cultivares de pereira do banco de xermoplasma do CIAM
Caracterización dos cultivares de pereira do banco de xermoplasma do CIAM

Neste traballo lévase a cabo un estudo polo miúdo dos cultivares de pereira do Banco de Xermoplasma do CIAM, cunha descrición detallada mediante fichas varietais de pereiras.

ANO: 2013
Nº PAX: 203