Publicacións

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (non consolidada)
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (non consolidada)

Lexislación consolidada: Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Texto consolidado a 28/12/2017

ANO: 2013
Nº PAX: 59
Variedades para os soutos novos
Variedades para os soutos novos

Estudo e descrición das variedades que posúen mellores características tecnolóxicas e produtivas para plantar nos soutos novos, coa finalidade de mellorar o coñecemento sobre as variedades de maior interese para os diferentes usos.

ANO: 2013
Nº PAX: 38
Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios. Manual para formadores
Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios. Manual para formadores

Manual de información e formación de técnicos, agricultores e gandeiros relacionados coa manipulación e aplicación de produtos fitosanitarios.

ANO: 2013
Nº PAX: 175
Anuario de estatística agraria 2006
Anuario de estatística agraria 2006

Esta publicación utilizou a información procedente das operacións estatísticas do Plan galego de estatística 2002-2006, complementada coas realizadas en convenio co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e cos datos doutras fontes (EUROSTAT e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas).

ANO: 2012
Nº PAX: 241
Anuario de estatística agraria 2007
Anuario de estatística agraria 2007

O anuario do ano 2007 achega algunhas novidades con respecto aos anos anteriores: novas estatísticas do subsector forestal, nova información relativa aos prezos do leite e exclúese o capítulo de climatoloxía, que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas publica anualmente no seu anuario.

ANO: 2012
Nº PAX: 239
Evolución das feiras e mercados na provincia de Lugo
Evolución das feiras e mercados na provincia de Lugo

Esta publicación, ademais de incluír unha relación das feiras que se celebraban, das que se posúen coñecemento, xunto cun calendario dos eventos festivos que teñen lugar mes a mes, achega datos sobre a agroindustria e información turística da provincia de Lugo. Resulta un cóctel entre a historia, a actividade agroalimentaria e a cultura en xeral, con dous aspectos importantes como son a arte e a gastronomía.

ANO: 2012
Nº PAX: 214
O Home do Lume. Guía de actividades. Educación primaria
O Home do Lume. Guía de actividades. Educación primaria

Esta publicación consta dun conto e unha guía de actividades, e está dirixida a nenos/as de educación primaria para conciencialos/as sobre os incendios forestais e a súa influencia no equilibrio ecolóxico.

ANO: 2012
Nº PAX: 54
Proxectos de investigación 2000-2005
Proxectos de investigación 2000-2005

Esta obra preséntanos unha recompilación dos traballos de investigación levados a cabo polo Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) dende o ano 2000 ao 2005.

ANO: 2012
Nº PAX: 330
 A colección de vides da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia
A colección de vides da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia

Descrición polo miúdo dos resultados obtidos no Programa de caracterización do banco de xermoplasma. Pretende ser a base de referencia das variedades de vide que estiveron e están presentes na tradición galega e que evolucionaron no tempo en resposta a cambios biolóxicos, ambientais e socioculturais.

ANO: 2011
Nº PAX: 388
Agroecoloxía. Manual para formadores
Agroecoloxía. Manual para formadores

Manual para a formación de formadores que ofrece ao profesorado e aos alumnos un importante material de traballo na materia de agroecoloxía. A produción ecolóxica é un sector en auxe que representa un serio compromiso de manter o equilibrio ambiental protexendo os aspectos de rendibilidade.

ANO: 2011
Nº PAX: 399