Publicacións

Compartir

A distribución e venda ao público dos libros farase soamente a través da plataforma electrónica no enderezo https://libraria.xunta.gal/ ou en librerías asociadas a esta plataforma


Anxélica. O sabor da tradición
Anxélica. O sabor da tradición

Monográfico centrado na recompilación de información sobre a anxélica e o tostado, as súas características e técnicas de elaboración, así como referencias históricas e literarias.

ANO: 2017
Nº PAX: 16
Benestar animal. Salud y enfermedad en relación con el comportamiento
Benestar animal. Salud y enfermedad en relación con el comportamiento

Este manual pretende concienciar da importancia da observación do comportamento como ferramenta para a detección de situacións estresantes nos animais.

ANO: 2017
Nº PAX: 66
Matanzas domiciliarias de porcino. Aspectos sanitarios e de benestar animal
Matanzas domiciliarias de porcino. Aspectos sanitarios e de benestar animal

Neste manual danse a coñecer dunha forma sinxela e práctica tanto as normas e recomendacións legais como os aspectos aplicativos do manexo e do comportamento dos porcinos, así como os sistemas e equipos que se van utilizar durante o seu sacrificio na explotación.

ANO: 2017
Nº PAX: 44
Mellora xenética fronte ao nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) no Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Mellora xenética fronte ao nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) no Centro de Investigación Forestal de Lourizán

Resultados dos traballos de mellora xenética levados a cabo no Centro de Investigación Forestal de Lourizán para loitar contra o nematodo da madeira (Bursaphelenchus xylophilus ) do piñeiro.

ANO: 2017
Nº PAX: 2
O potencial aromático das variedades de vide cultivadas en Galicia
O potencial aromático das variedades de vide cultivadas en Galicia

Esta obra analiza polo miúdo e mediante fichas o potencial aromático das variedades de vide de cultivo tradicional en Galicia, a orixe, as relacións de parentesco e os cambios que se produciron na viticultura galega nos últimos anos.

ANO: 2017
Nº PAX: 89
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2017
Valor agronómico das variedades comerciais de millo forraxeiro en Galicia. Actualización 2017

Este díptico móstranos os resultados dos ensaios para avaliar o rendemento e calidade das variedades comerciais de millo forraxeiro máis utilizadas en Galicia en 2017, así como outras que poidan resultar de interese.

ANO: 2017
Nº PAX: 2
Variedades autóctonas de pementos de Galicia
Variedades autóctonas de pementos de Galicia

Guía elaborada a partir dos traballos feitos coas distintas variedades tradicionais galegas de pementos polos investigadores da sección de horta da Consellería do Medio Rural.

ANO: 2017
Nº PAX: 28
 O Servizo de Extensión Agraria en Galicia 1956-2002
O Servizo de Extensión Agraria en Galicia 1956-2002

Este libro recompila os documentos, os testemuños e as lembranzas de centos de mulleres e homes que dende o Servizo de Extensión Agraria actuaron como auténtico motor para que os profesionais do medio rural modernizasen as súas explotacións.

ANO: 2016
Nº PAX: 484
 O uso dos produtos fitosanitarios
O uso dos produtos fitosanitarios

Tríptico informativo para os usuarios dos produtos fitosanitarios.

ANO: 2016
Nº PAX: 2
 Produtos fitosanitarios de uso non profesional: Pataca e vide. Leituga e pemento. Cebola e tomate
Produtos fitosanitarios de uso non profesional: Pataca e vide. Leituga e pemento. Cebola e tomate

Estes carteis ofrecen información sobre as principais pragas e enfermidades que afectan os cultivos máis comúns en Galicia e os seus tratamentos fitosanitarios.

ANO: 2016