Recursos

Compartir

Qué está pasando en el rural

A Xunta porá en marcha a próxima semana formación especializada en xestión empresarial para os gandeiros ao abeiro da Estratexia de dinamización do sector lácteo galego
13/04/2021
Destacou o sistema de estudo de custos de produción que permitirá reforzar a posición dos produtores coas industrias, a futura marca Leite de pastoreo e a operación entre a sociedade gandeira Leite Noso e o grupo chinés Oviganic
A Xunta reparte 200.000 euros entre 10 asociacións de criadores para fomentar as razas autóctonas galegas
13/04/2021
O DOG publica hoxe a resolución coas axudas concedidas ao abeiro da convocatoria de 2021 para modernizar o sector en materia de xenética, sanidade e produción animal, así como para garantir a rendibilidade das explotacións
A Xunta impulsa a primeira base aérea transfronteiriza con Portugal para a loita contra os incendios no marco do Interreg
12/04/2021
O vicepresidente primeiro recordou que “o lume non entende de fronteiras” e valorou a colaboración institucional que fixo posible esta iniciativa

Normativa

Textos legais e documentos clasificados por áreas temáticas e por orde de publicación relacionados coas competencias da Consellería do Medio Rural, publicados no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

Estatísticas

Información estatística agraria máis salientable obtida nas actividades estatísticas realizadas ao longo do ano.

Taboleiro de anuncios

Ver máis anuncios
ANUNCIO do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo polo que se someten a información pública os procedementos de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas dun monte situado na provincia de Lugo -
Anuncio Informe Memoria
ANUNCIO do 3 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Biduedo e Serra do Eixe, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Riomao, do concello da Veiga. -
Ver documento

Publicacións

Ver máis

Produción de carne con forraxes ensiladas

Estudo sobre as producións de carne de vacún baseándose na utilización de forraxes ensiladas suplementadas con cantidades limitadas e pequenas de penso para conseguir producións moi altas e competitivas coas dos países do norte de Europa.

Ligazóns de interese

Ver máis

 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
 
Centro Galego de Control Leiteiro
 
Centro Tecnolóxico da Carne
 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
 
Fondo Galego de Garantía Agraria
 
O leite, co noso selo
 
Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF)
 
PDR Programa de desenvolvemento rural
 
Rede de estacións meteorolóxicas