Recursos

Compartir

Que está pasando no rural

Normativa

Textos legais e documentos clasificados por áreas temáticas e por orde de publicación relacionados coas competencias da Consellería do Medio Rural, publicados no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado.

Estatísticas

Información estatística agraria máis salientable obtida nas actividades estatísticas realizadas ao longo do ano.

Taboleiro de anuncios

Ver máis anuncios
ANUNCIO do 25 de maio de 2023, do Servizo de Infraestruturas Agrarias de A Coruña, polo que se publica a resolución pola que se establece a ampliación do prazo para a corta de arborado na zona de concentración parcelaria de Arantón - Santa Sabiña (Santa Comba - A Coruña) -
Ver documento
ANUNCIO do 10 de maio de 2023 , do Servizo de Infraestruturas Agrarias de Pontevedra, polo que se publica a resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural pola que se deixa sen efecto a data límite para solicitar cambios de titularidade na zona de concentración parcelaria de Catoira Norte (Catoira, Pontevedra) -
Ver documento Resolución
Publicacions

Publicacións

Material divulgativo sobre agricultura, alimentación, desenvolvemento rural, forestal, garantía, entre outros temas.

Informes

Informes

Consulta os últimos informes sobre o medio rural.

Ligazóns de interese

Ver máis

 
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
 
Centro Galego de Control Leiteiro
 
Centro Tecnolóxico da Carne
 
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
 
Fondo Galego de Garantía Agraria
 
O leite, co noso selo
 
Centro de Investigación Forestal de Lourizán (CIF)
 
PDR Programa de desenvolvemento rural
 
Rede de estacións meteorolóxicas