AGACA

Compartir

Pola súa influencia positiva na modernización e adaptación do sector agrario galego a un mercado cada vez máis esixente, a Consellería do Medio Rural apoia a creación e o desenvolvemento das cooperativas agrícolas. A Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca) é a organización máis representativa do cooperativismo agrario galego. Exerce a súa actividade a nivel autonómico, estatal e internacional en todos os foros nos que se dirimen os intereses do cooperativismo.

As cooperativas socias de Agaca abranguen os sectores principais da agricultura e gandaría galegas: vacún de leite e carne, porcino, vitivinícola, caprino, ou horta e flor, entre outros.

Agaca ten por obxectivo a prestación de servizos de formación, información e asesoramento ao cooperativismo agrario de Galicia a través da súa estrutura organizativa.

Ir a web

Funcións:

 1. Representar e defender todas as cooperativas socias diante dos organismos competentes.
 2. Promoción e fomento do cooperativismo agrario en Galicia.
 3. Fomentar a constitución de novas cooperativas.
 4. Formar e capacitar todos os elementos humanos que interveñen no cooperativismo agrario galego.
 5. Divulgar e facer publicidade do cooperativismo agrario.
 6. Informar ás cooperativas de todo o que lles poida afectar ou beneficiar.
 7. Coordinar as cooperativas agrarias potenciando a intercooperación entre elas ao tempo que se media e arbitra nos posibles conflitos.
 8. Organizar e xestionar servizos para as cooperativas acordados pola Asemblea Xeral para as cooperativas.
 9. Participar nas institucións e organismos de administración e sectoriais que teñan relación co cooperativismo agrario e rural.
 10. Calquera outra actividade e servizo de natureza análoga.
 11. Prestación de servizos técnicos de asesoría especializada en cooperativismo:
  • Asesoría contable, laboral e fiscal.
  • Asesoría xurídica.
  • Asesoría económica, de proxectos de viabilidade, etc.
  • Tramitación e xestión de axudas públicas ás cooperativas.
  • Estudos de enxeñaría para a realización de proxectos.
  • Asesoramento á dirección e xestión xeral das cooperativas.