Horta

Compartir

A produción hortícola de Galicia distínguese por potenciar os cultivos tanto en viveiro como ao aire libre, coa existencia dun produto potencialmente diferenciado que lle achega un valor engadido ao consumidor para contribuír a manter o sabor orixinal ligado ao territorio, como unha forma de preservar a nosa identidade agraria.