En tramitación

Compartir
Capón de Vilalba

IXP Capón de Vilalba

ORDE do 6 de febreiro de 2015 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de inscrición da indicación xeográfica protexida Capón de Vilalba no Rexistro comunitario de denominacións de orixe protexidas e indicacións xeográficas protexidas

Prego Condicións febreiro 2017

Pan Galego/Pan Gallego

IXP Pan Galego/Pan Gallego

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade á solicitude de inscrición no rexistro comunitario da indicación xeográfica protexida Pan Galego/Pan Gallego

Prego Condicións maio 2018

pataca de galicia

IXP Pataca de Galicia/Patata de Galicia

Modificación do prego de condicións da IXP Pataca de Galicia

Prego Condicións maio 2018

ribeiro

DOP Ribeiro

Modificación do Prego de condicións da DOP Ribeiro

Prego Condicións outubro 2019

Prego Condicións outubro 2019 CCC

Vaca Gallega/Buey Gallego

IXP Vaca Gallega/Buey Gallego

Prego Condicións maio 2018