IXP Castaña de Galicia

Compartir
Castaña de Galicia

Documentación técnica

Prego de condicións

Datos do Consello Regulador

Presidente: Jesús Quintá García

Correo electrónico: info@castanadegalicia.org
Web: www.castanadegalicia.org

Normativa

Orde do 5 de febreiro de 2009 pola que se aproba o Regulamento da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia e do seu Consello Regulador e se nomea o Consello Regulador Provisional.

Corrección de erros.-Orde do 5 de febreiro de 2009 pola que se aproba o Regulamento da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia e do seu Consello Regulador, e se nomea o Consello Regulador Provisional.